Breaking News

NPA via AIC Projektet presenterar den enda lösningen på alla världens problem.


Vi vill rädda civilisationen genom att låta människor uppnå en högre kvalitativ multidimensionell kvantmedvetenhet!


Världsläraren är här för denna uppgift, dvs. att erbjuda ett räddningspaket för alla som har fullgjort sitt uppdrag i den tätaste delen av skapelsen, den tredje dimensionen, till vilken vår planet jorden tillhör. Nu när vårt solsystem får ökande energi och information från centraluniversumet påverkas också planeten jorden med dess invånare.


Världsläraren informerar varje individ om vad detta innebär, vad som krävs av oss alla för att nå ett högre kvalitativt medvetande. Endast de själar som fullgjort sina uppdrag i den här världen kommer att ta denna uppmaning till sig, förbereda sig och arbeta för detta högre medvetande.


Detta högre medvetande går alltså inte att implementera i alla människor. De flesta människor låter sina egna inneboende förvärvade jordkvaliteter guida dem i olika riktningar - bort från frigörelse.


Endast Världsläraren - Enaren vet planen för jorden och vad som krävs av människan för att undvika alla fallgropar på vägen mot ett högre kvalitativt multi-dimensionellt kvantmedvetande, dess dimensioner, förståelse och klarhet.


Världslärarens ämbete tillsätts av centraluniversum, med den specifika uppgiften att föra själar tillbaka till den ursprungliga källan, den implicit ordningen. För jorden har denna uppgift tidigare tilldelats den Andlige Läromästaren Maharaj Charan Singh Ji, som vidarebefordrat uppgiften och kopplat den högsta formen av andlig energi och information till Dr. Sandor A Markus (Saint Germain) som har förberetts för detta uppdrag under många jordiska liv.


Världsläraren Dr. Sandor A Markus har ägnat hela sitt liv åt detta uppdrag och skapat CelesteMetoden® med det utvecklingsprogram som krävs för att nå detta högre kvalitativa multidimensionella kvantmedvetande.


Kom ihåg att andra sätt är antingen påfartsvägar eller återvändsgränder, oavsett vad andra människor säger. Endast den Andliga Läromästaren vet planen för jorden och alla dess folk. Andra människor är fångade i sina konceptuella världar.


 • Prenumerera på AIC:s Nyhetsmail!
 • Följ AIC:s Feed, Twitter, Facebook.
 • Bli Gratismedlem "Free Membership" på AIC Association och börja din utveckling mot ett högre kvalitativt multi-dimensionellt kvantmedvetande. Här finns 13 Videobrev som beskriver grunderna.
 • Bli Medlem "Membership" på AIC Association!

Recent Posts

april, 2022

 • 8 april

  De närmaste årtiondena

  Vad kommer att ske på jorden närmaste årtiondena? Hela vår jordiska civilisation befinner på randen till en total katastrof om den inte ändrar riktning. Detta innebär en förändring av människans medvetenhet från dess symtomrelaterade 3D verklighetsuppfattning, till en 5D orsaksrelaterad medvetenhetsnivå. För första gången under jordens mångtusenåriga historia har människan möjlighet här på jorden att ändra sin tanke- och medvetenhetsstruktur …

  Read More »

februari, 2022

 • 25 februari

  Den Nya Tidsålderns Medvetandeera

  2000-talet inleddes vid vintersolståndet den 21-23 december 2012 då vårt solsystem och vår planet (jorden) passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte) kring Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet. Denna händelse som inträffar vart 26000 år indikerar avslutningen på tidigare tidsåldrar, varav den föregående utgjorde det sista. Vattumannens tidsålder, i vilken vi har inträtt, …

  Read More »

januari, 2022

 • 12 januari

  Ni har ansvar för er egen hälsa!

  Kära AIC- och Hälsomedlemmar! Nu när vi har inträtt år 2022 så kommer Covid-19/20/21/22 att fortsätta. Det kommer inte att bli något avbrott än. De som kommer att överleva på jorden är de som tar ansvar för sin egen hälsa och inte tror att sjukvården eller samhället kommer att göra det. Vi har alla bidragit till vår egen hälsosituation som …

  Read More »

december, 2021

 • 30 december

  Er fortsatta hälsa

  Kära Medlemmar! Här kommer lite information om Covid-19/20/21/22 som ni bör känna till inför det Nya Året, eftersom det påhittade scenariot som rör Covid-19 kommer att fortsätta ett tag till. Detta kommer att fortgå ända tills man har fått större delen av jordens befolkning vaccinerad. Flertalet människor är robotar. De gör vad det blir tillsagda att göra. De har inte …

  Read More »

november, 2021

 • 30 november

  E. coli och kolloidalt silver

  Det är väldokumenterat att E. Coli kan överföras från person till person. Tvätta händerna två eller flera gånger med tvål. Vad är E. Coli? Escherichia coli vanligen förkortat E. coli är uppkallad efter Theodor Escherich. E. coli är en gramnegativ, stavformad bakterie som vanligtvis finns i nedre tarmen hos varmblodiga organismer (endotermer). De flesta E. coli-stammar är ofarliga, men vissa, …

  Read More »