Breaking News

Enarens Budskap år 2017

Den Matriska Verkligheten
– människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet

Idag influeras Jorden och vårt Solsystem av mer energi än tidigare. Detta beror på att vårt Solsystem har inträtt i ett gigantiskt energi- och informationsbälte (neutrinosbälte) kring Centralsolen Alcyone i det Plejadiska Stjärnsystemet som nu influerar vår Sol och vår Jord i högre grad än tidigare. Vi alla människor är mottagare av denna skalärvågsenergi och information. Vi har alltså nu mycket större möjlighet än tidigare att nå en högre kvalitativ kosmisk (andlig) medvetenhet, dvs. om vi väljer ljuset framför mörkret och kärleken framför hatet. Vilket av dessa två vi väljer blir avgörande för vårt framtida öde.

Idag är människan blott en sinnestyrd intellektuellt robot som lever i en egen programmerad verklighet – dikterad av fyrdimensionellt influerande negativa utomjordiska varelser från parallellvärlden. Vi har förlorat vår själskommunikation och är slavar under sinnet.

En förändring i vår individuella och samhällsrelaterade situation kan endast äga rum om vi väljer att följa själens väg framför sinnets väg. Då blir vi fria varelser som istället kan verka för vår egen evolution och för samhället vi lever i. Alla andra vägar att komma tillrätta med det nu varande och annalkande kaoset i oss själva och världen, är återvändsgränder och hjälper oss inte ut ur kaoset.

För att belysa den samhällssituation som vi nu befinner oss i är det av största vikt att vi tar del av boken “Den Matriska Verkligheten” och följer den “Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling” med det 8-punktsprogram som vår Internationella Akademi för Total Mänsklig Kultur, AIC förespråkar.

Boken kastar ljus över den programmerade verklighet vi nu lever i, dess försåtliga natur, och den enda gångbara lösningen på alla problem, både individuella som samhällsrelaterade.

Boken avslöjar vad som händer bakom kulisserna i vår fabricerade verklighet som endast få människor på jorden hitintills har hört talas om eller känner till.

Hjälp till att öppna porten till ett aldrig sedan urminnes tider skådat paradis på jorden – arbeta för att öppna denna gyllene port redan idag, och du öppnar samtidigt din alldeles egna gyllene port – porten till ditt evigt vackra Själv – din Själ.

ENAREN är här för oss Alla för att Vägleda Oss med detta!

//Enaren (Unifier)

Lämna ett svar