Breaking News

Bron till en högre kvalitativ medvetenhet

Bild 1. Bron till en högre kvalitativ medvetenhet består av 3 sammanhängande aspekter.

En av principerna för energimedicin är att våra fysiska kroppar, energikroppar och vårt sinne alla är sammankopplade med en engrammatris (minnesinpräntning). Ett engram kan definieras som en samling instruktioner (enhetsmall), en sekvens av minnen eller helt enkelt en informationsmall.

Vår senaste Extraterrestriala (utomjordiska, ET) Baserade Teknologi innefattar 330 000 engrammatriser.

Närhelst något skapas i naturen är en engrammall det första som existerar (fungerar som ritning), och därefter skapas den fysiska strukturen.

Bild 2. Visar tre olika höljen av människokroppen: 3D, 4D och 5D.

Denna engrammatris stannar sedan på plats så länge den upprätthålls av något slag av medvetande. När väl medvetandet har tagits bort kommer engrammet att börja brytas ner, och den fysiska aspekten kommer att försämras i motsvarande grad.

Ett bra exempel på detta är hur ett övergivet hus verkar försämras snabbare när det inte finns någon boende i huset som håller engrammatrisen vid liv och därför sönderfaller huset snabbare.

Enkelt uttryckt handlar energimedicin om att försöka hålla dessa energimatriser i ett orört tillstånd. Människokroppen (eller vilken levande kropp som helst för den delen) är omgiven av en enhetlig engrammatris som talar om för kroppen hur den ska skapa organ, hur den ska reparera sig själv, hur den ska bearbeta födoämnen och luft osv.

En del av denna engrammatris arbetar också med biblioteket av genetiskt DNA i kroppen via en specialiserad matris som kallas för det epigenetiska engrammet.

Här nedan kan vi se ett exempel på en DNA-bild, där den ljusa delen indikerar en epi, en över-DNA-struktur eller epigenetik modifierad matris av DNA.

Bild 3. Den ljusa delen indikerar en epi, en över-DNA-struktur eller epigenetik modifierad matris av DNA.

Detta engramm är medvetandet bakom de processer och mallar som styrs av DNA.

Under bildandet av fostret bildas en ny engrammatris som i allmänhet är i ett orört tillstånd.

När människan blir äldre och mer självmedveten kan sinne-relaterade-3D-tankar och övertygelser leda till modifieringar eller förvrängningar av den mall som engrammet tillhandahåller, och med tiden kommer dessa förvrängningar att dyka upp i den fysiska kroppen som sjukdom.

Att infoga instruktioner i en engrammatris

Med denna förståelse av engrammatriser är det möjligt att se hur förmågan att påverka dem på ett positivt sätt kan vara fördelaktigt. Vår senaste skalärteknologi med relaterade artefakter som används som hängsmycken innehåller en speciell procedur där det skapas en ”bro till högre medvetande”, till 4D, 5D och 6D eller ännu högre dimensioner. Vi kan koda in instruktioner direkt i kroppens engrammatris för att åstadkomma en positiv förändring av ett föråldrat eller försämrat tillstånd.

Chakrabalansering

Den okonventionella energimedicinska filosofin införlivar den enhetliga existensen av sju viktiga energicentra i människokroppen.

Dessa energicentra, som kallas chakran, har varit kända inom österländsk filosofi och medicin i tusentals år. De flesta intuitiva healers kan faktiskt känna av dessa energicentra och ofta avgöra i vilket tillstånd de befinner sig i.

Bild 4. Solarplexus mellan medvetandenivån 3 och 4 utgör skiljelinjen mellan det högre och den lägre kvalitativa delen av energi och medvetenhet. Flertalet människor på jorden har sin medvetenhet, sina känslor och fysiska välbefinnande fokuserad på den lägre delen av energin och medvetenhetscentras. Dessa människor är uteslutande utåtriktade, materiellt fixerade, och styrs av dessa energicentra.

Chakran är energibearbetningscentra, och deras hälsa och effektivitet har inverkan på kroppens övergripande balanstillstånd. I ett avseende är chakran portaler till en högre frekvens av universell energi – där vart och ett av dessa för in specifik kvalitet som kärlek, kommunikation, kreativitet och jordning. Dessa energier matas in i det mänskliga systemet (även djur har variationer av detta också) och är integrerade överallt på flera uttrycksfrekvenser – lite som hur olika Radio-kanaler kan samexistera runt en radiomottagare, men du ställer i allmänhet bara in en frekvens (kanal) åt gången.

De sju chakras roll kan grovt delas in i tre grupper:

  1. De högre chakras styr de andliga och mentala uttrycksnivåerna.
  2. Det mellersta chakrat utgör bron mellan de två andra nivåerna.
  3. De lägre chakras styr de mer fysiska kroppsliga behoven.

De högre chakras är uteslutande sammankopplade med Källans medvetenhet, dvs. med Själsmedvetandet, Självmedvetandet och Sinnets högre kvalitativa del av medvetenheten.

De högre chakras handlar om koppling till universum och det gudomliga, tankeprocesser, kognitiv kommunikation och resonemang.

Kronchakrat

När det är i balans förbinder det dig med högre delar av dig själv och med din andlighet. När det är i obalans kan det leda till förvirring, tristess, senilitet och förlust av identitet.

Notera, Människor som inte är andligt (själsligt) sinnade (avsaknad av själskommunikation) har i allmänhet ett ganska underutvecklat chakra här.

Pannchakra

När det är i balans leder det till klart tänkande, intuition och en tydlig urskiljningsförmåga mellan verklighet och fantasi. Detta är också det psykiska centrumet som tillhandahåller källan till intuitiva tankar. När det är i obalans kan det bl.a. leda till: sömnproblem, trötthet, depression och svårigheter med bestämdhet. När det är överaktivt kan människan bli för uppslukad av parallella världars verklighet.

Halschakrat

När det är i balans utgör det ett centrum för självuttryck, kommunikation och för att tala din sanning. När kommunikationen är i obalans kan den blockeras eller förvirras (t.ex. blyghet), vilket kan leda till fysiska problem med halsen, t.ex. frekventa infektioner.

Hjärtchakrat

Mellersta chakrat (solarplexus) utgör skiljelinjen mellan den lägre och högre kvalitativa energin, sinnesenergin och medvetenheten.

Detta anses vara mittpunkten mellan det högre och det lägre chakrat. Det är centrum för att uttrycka kärlek – både till sig själv och till andra och världen. När det är i balans möjliggör den en djup koppling till allt och medkänsla för människor och djur. Ett hjärtchakra i obalans innebär att kärlek saknas i livet – alla beslut som fattas och som påverkar andra kommer tyvärr att sakna denna viktiga faktor.

De lägre chakras utgör förbindelselänken mellan det lägre kvalitativa medvetandet: tankar, känslor och fysiska (biologiska) upplevelser. De lägre chakras handlar om de praktiska behoven i livet – att ha en känsla av fysisk (yttre) trygghet, äventyr, fortplantning och kreativitet.

Solarplexus Chakra

När det är i balans kan det leda till ett djupt tillfredsställande känsloliv, en stark känsla av identitet samt vilja och självförtroende, likaså kravlös kärlek. När det är i obalans leder det till låg självkänsla, dåligt självförtroende och svängningar i känslorna. Likaså till magkänsla som flertalet blandar ihop med intuition. Solarplexus speglar antingen det lägre eller högre kvalitativa delen av våra tankar, känslor och fysiskt välbefinnande. Oro, stress, ångest etc. kommer till uttryck via solarplexuscentrat.

Notera: 99, 99% av mänskligheten på jorden har övervägande Ego-kommunikation som är kopplad till de tre lägre chakras (energivortex).

Uro/Genital Chakrat

Detta kreativitetscentrum styr också sexualiteten. När det är i balans via de högra chakras inverkan kan du uppleva starkare målmedvetenhet, beslutsamhet och balanserad sexualitet. När det är i obalans kan man sakna riktning, känna sig frånkopplad eller vara antingen över- eller underemotionell (beroende på typen av obalans). Passion, översexualitet är uttryck för obalans i uro/genitala centret. Likaså alla typer av blås-, njur-, prostata-, äggstocks-, livmoders- och underlivsproblem av olika slag samt lägre kvalitativt egotänkande och handlande, omoraliskt beteende, aggressivitet, argsinthet, ilska och fientlighet.

Baschakrat

När det är i balans styr det känslan av överlevnad, instinkt och jordning i jorden. När det är i obalans kan det få dig att känna dig ogrundad, orolig och yr. Om man mediterar mycket eller är utsatt för högre kvalitativ energipåverkan är det viktig att balansera (jorda) sig vi baschakrat. I annat fall kan man tappa fokuset i denna 3D-värld och verklighet som utgör vår nuvarande vistelseort. Baschakrat styr även avlägsnandet av slaggprodukter.

Obalanser i chakras

Det finns en mängd olika sätt för ett chakra att komma i obalans, och CelesteMetoden® har ett kraftfullt automatiserat system för att kontrollera om det finns problem – och försöker återupprätta det idealiska tillståndet av balans mellan alla våra chakras.

Om ett chakra är stängt är det ofta ett resultat av ett halvt medvetet beslut att inte ha det centret fungerande. T.ex. kan personer som nekas kärlek eller befinner sig i ett fientligt förhållande hålla sina hjärtchakran stängda för att minska de smärtsamma känslor som annars kommer att kännas där.

En person som ofta kritiseras för sina åsikter kan sluta sitt halschakra för att sluta tala om saker som kan få en negativ reaktion.

Slutligen, med den nuvarande pågående finansiella lågkonjunkturen runt om i världen är många människor rädda för att förlora sina jobb och det påverkar deras trygghetscentrum – baschakrat. Detta förvärrar rädslan och ångesten ytterligare. Det är denna negativa spiral som – om den fortsätter att förvärras föder sig själv – det kan leda till ett nervöst sammanbrott (utmattning, kollaps, man går in i väggen …).

Om den lämnas obehandlad kan det ta månader eller t.o.m. år att återhämta sig.

Denna obalans i Chakrasystemet går inte att återställa via hittills kända och föråldrade yogametoder som tillhör tidigare tidsåldrar.

Nu när vi har avverkat ett varv kring Centraluniversumet, Centralsolen, vilket har tagit 12 zodiaker, ca 26 000 år, finns det inget yogasystem som ur energisynpunkt fungerar under den Nya Tidsåldern, Vattumannens Tidsålder, den ”Gyllene Tidsåldern”.

De terapeuter eller coacher som fortsätter att bedriva sina yogakurser enligt dessa föråldrade metoder, och tar betalt från sina klienter, är oseriösa.

Nu under den nya eran av balanseringsteknologi föreslås för hela kroppen att de drabbade chakras ska öppnas och balanseras igen, men samtidigt kommer det försökas identifieras specifik psykologi bakom stängningen och även detta skall implementeras.

Omvänt kan det motsatta problemet uppstå där chakras kan bli överaktiva.

Ibland träffar vi på människor som bara pratar och pratar hela tiden. Detta kan vara en följd av hyperaktiv hjärtverksamhet eller överaktivt halschakra. Oförmåga att sova på natten p.g.a. ”stressrelaterat syndrom” kan härledas av överaktivt Pannchakra (Corpus Pinealis Plexus – funktionen av Tredje Ögat).

Ann-Sofie Hammarbäcks (Matrix Innovation™) mantras och meditationsteknik kan i den dagliga rutinen hjälpa till att hantera detta.

Men även våra Stress- och Chakrabaserade Artefakter kan vara omedelbar hjälp för att ladda ur överaktiv energi från djupa nivåer och reglerar chakras till balans. Detta är mycket viktigt för att tillfriskna.

En tredje orsak till obalans i chakras är när det finns faktiska skador på endokrina (hormonella) systemet vilket gör att energiflödet från dem till hela kroppen blir förvrängt.

I det moderna samhället finns det tyvärr många saker som kan orsaka detta – särskilt rekreationsdroger som ofta bryter upp chakras med våld och tillåter alla typer av slumpmässigt psykiskt skräp vilket leder till alla möjliga hälso- och psykologiska problem. Ofta leder denna typ av skador också till starka beroenden, vilket innebär att alla typer av hälsoförsämringar uppstår.

Ibland kan ett chakra skadas av en kraftfull energistörning från den yttre miljön, bl.a. oväntad ljudpåverkan eller chocktillstånd etc. Det finns vissa människor som går runt och bär på så mycket trauma i sitt energifält att de bokstavligen kan ödelägga andra människors chakrasystem bara genom att vara i deras energifält. Därför erbjuder vi en specifikt programmerad artefakt för detta ändamål.

Detta är ett sällsynt fenomen, men det förekommer.

Dessutom kan exponering för en riktad negativ energi som intensiv ilska, hat eller svartsjuka också orsaka skador på chakras.

Varje chakra har ett skyddande energifält runt sig som hindrar mycket lågfrekvent energi från att komma in, men som en slottsmur under en kanonattack kan dessa försvar brytas igenom och då kan alla typer av energiskräp komma in – och god energi kan läcka ut, eller läckas ut av andra människor på ett parasitiskt sätt. En del av energibalanseringsprotokollen i vårt system letar efter sådana skador på chakras och hos energisystemet i kroppen som helhet, och tillämpar lämplig botfrekvens för att kickstarta kroppens reparationsmekanismer.

Vårt energimedicinska system är ett kraftfullt verktyg för att underhålla och reparera kroppens chakra och aurafält, och kan användas för att upprätthålla grundläggande chakrahälsa eller för att arbeta med specifika problem p.g.a. skador.

Inom CelesteMetoden® har vi tillgång till utomjordiska teknologier för den nya planetariska uppstigningen (medvetandeutvecklingen).

4D Mall ”Artefakt”

Denna 4D ”Artefakt” (hängsmycke) är utformat för att göra det möjligt för användaren att anpassa sig till den 4:e dimensionens verklighet som mänskligheten snabbt närmar sig.

En del av universums stora plan är att vi genomgår en process av andlig (själslig) utveckling.

En allmän konsensus, om än från vårt begränsade perspektiv, är att det finns 10 ursprungliga, huvudnivåer av “Densitet” (Energitätheter). Dessa i sin tur är uppdelade till underliggande dimensioner eller kvalitéer eller nivåer av medvetenhet. Varje av dessa är ett lektionspaket som vi måste uppleva innan vi kan gå vidare till nästa nivå.

Den 1:a nivån är den tätaste och mest grundläggande, och verktygen och medvetenheten ökar när vi rör oss uppåt i nivåerna.

Den mänskliga arten på jorden har befunnit sig i den tredje dimensionen (3D) under många tusen år, och har upplevt en betydligt mer negativ upplevelse än vad som borde ha varit fallet. En automatisk Galaktisk process sker dock nu, vilket för med sig en tid av Upplyftning, där vi har möjlighet att avancera upp till den 4:e dimensionen.

Även om vi har en fysisk kropp har vi också en komplex serie av ömsesidigt beroende energikroppar, som på vissa sätt fungerar som ett datoroperativsystem. En komplex serie regler, instruktioner och data styr hur operativsystemet fungerar. Med hjälp av den analogin kan vi sägas att vi för närvarande har operativsystemet för den 3:e densiteten, och att operativsystemet för den 4:e densiteten är ett något annorlunda paket med andra lektionsmål. Den 3:e dimensionens upplevelse handlar om separation och dualitet, där vi ser oss själva som separerade från dem som är av en annan religion, nationalitet, politisk övertygelse, stam, kön, hudfärg, familj, etc. Vår tredje densitets livsupplevelse handlar om att vara i det paradigmet av dualitet, så att vi kan förstå det och lära oss läxor som kommer från att vara i den modaliteten. När det är dags att avsluta upplevelsen av vår nuvarande specifika densitet och gå in i nästa, blir det nödvändigt att göra oss av med programmeringen av den densiteten – i vårt nuvarande fall, genom att erkänna dualitet som en illusion och genom att gå in i ett perspektiv av enhet, att vi alla är en del av helheten.

Sedan det nuvarande Uppstigningsfönstret av möjligheter öppnades 1987 har planeten börjat ta emot överföringar av energikoder som påverkar vårt 3:e densitetsprotokoll. Förresten, metaforen för operativsystemet som används här är ytterligare modifierad av tankeformmatrisen hos själen som bor i kroppen, så om en person är känslomässigt skadad kan den övergripande 3D-energimatrisen vara svårare att omprogrammera och mindre villig att acceptera högfrekvent ljus. Men hos en andligt frisk individ uppgraderar dessa koder kumulativt vårt operativsystem för att ta bort några av de tätare aspekterna av det sammansatta operativsystemet/egomatrisen. När vi närmar oss punkten för kollektiv uppstigning ökar intensiteten av inkommande koder kraftigt, och individer kan faktiskt börja integrera den 4D (fjärde dimensionens) komponenter i sin energimatris. Ju mer uppgradering av den 4:e dimensionen som görs, desto mindre relaterar vi till den 3:e dimensionen.

Ju mindre 3:e densiteten påverkar oss, desto snabbare kan vi integrera den 4:e densiteten. Och sedan, vid tidpunkten för uppstigningen, blir hela vårt multidimensionella energisystem fullt ut 4:e densiteten.

Den 4:e densitetens ”Artefakt”, hängsmycke, är utformat för att skapa en bro till den 4:e densitetens medvetandeutrymme för att hjälpa oss att göra skiftet och integrera inkommande energikoder (energikodningar). Detta gör det möjligt för bäraren att lättare åstadkomma ett skifte i medvetandet till denna högre nivå av medvetande och sätta oss permanent i detta tillstånd.

De inkommande vågorna av energi löser också upp en del av de tätare egoproblemen med effekten att gräva upp alla slags undertryckta känslor och frågor till ytan. Detta innebär att vi kan uppleva undertryckta känslor, tankar och sjukdomar som vi har burit latent inom oss under längre tid. När dessa kommer upp till ytan skall vi inte tro att vi har försämrats hälsomässigt. Alla förtrycka egenskaper måste ut ur kroppen innan vi kan resonera med högre kvalitativa energier som kommer att vara dominerande i vår 4D-värld och verklighet.

Vi måste i slutändan förbli fria från dessa blockeringar så att en supraledande energivåg kan inträffa som utlöser en positiv mutation som helt omvandlar vårt energisystem till den 4:e dimensionen.

Du kan uppleva en förändring i verkligheten när du bär/håller i artefakten. Detta kan ge stor insikt i vardagen eftersom artefakten kan förändra ditt perspektiv och öka din intuition och vetande, genom det faktum att du ser världen från ett annat perspektiv.

Ofta säger vi att vi inte kan lösa ett problem från den medvetandenivå som skapade problemet. När ni med artefaktens hjälp kan höja er över era tankar och känslor som ni har fastnat i, leder den nya energin er till en ny syn på livet och situationerna runt omkring er.

Vi kommer i varje nyhetsbrev med ca. 2 veckors intervall presentera alla de artefakter som kan förändra ert liv totalt. Ni kommer att transcendera från stressad, rädd, orolig, ångestfull, osäker, otrygg varelse till balanserad och harmonisk varelse.

Men ni måste följa våra instruktioner. Allt vi erbjuder er är endast verktyg. Det är ni som måste göra arbetet. Vi måste alla ta ansvar för våra liv.

En spade kan inte gräva om vi inte håller i den och gräver med den i marken. En hammare kan inte slå in en spik i en bräda om vi inte gör jobbet. Allt runt omkring oss kräver vår medverkan. Så är det även i övriga dimensioner runt omkring oss. Ingen varelse inom skapelsen är sysslolös, utan endast de som är lata och bekväma av sig. Dessa får heller inget uträttat i livet. De lever som parasiter gör. De förväntar sig att andra skall lösa deras problem som de själva har skapat åt sig själva.

//Unifer

Alkywan Manifestor Sfär 2,4″ Diameter

Här kommer en informativ video om Alkywan:

Nu när vi går in i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern” måste alla emotionella, mentala och fysiska problem avlägsnas från vårt väsen. Till hjälp har vi nu även ”Röstkoden”. Denna skall användas minst en gång per dag och justerar vårt inre program mot ökad friskhet och högre kvalitativ medvetenhet. När vi genomgår denna process kommer vi alla att uppleva detta på lite olika sätt. Vi är alla individuellt programmerade, vilket har med våra inhämtade erfarenheter att göra.