Breaking News

Den Nya Världsläran – Världsdoktrinen

AIC förklarar Den Nya Världsläran – Världsdoktrinen

Världsdoktrinen är den universella kosmiska lag som alla universums riken dvs. mineralriket, djurriket och människoriket måste följa. Oavsett rådande trosföreställningar och lagsystem i olika delar av världsalltet så reglerar Världsdoktrinen dem alla. A.I.C.’s syfte är att förklara den och realisera den i människan. Endast då har vår civilisation möjlighet att leva vidare. A.I.C. utbildar därför i livsvetenskap (kulturell ekologi) och medvetenhetsutveckling.

De har spekulerats och spekuleras inom olika kretsar om en Ny Världslärares, Messias framträdande eller återkomst. Vissa ser ett sådant väsen som en slags befriare som skall befria människan från lidande, hungersnöd och ekonomiska situation. Andra ser detta väsen som en fredsfurste som skall skapa fred mellan raser, nationer och människor på jorden.

De Kristna i Västvärlden väntar på Kristus återkomst, det Judiska folket på en Messias. Hinduerna väntar på Krishna, Buddisterna på Maitreya och det Islamiska folket på Allahs återkomst. Man talar även om en Antikrist som skall framträda och leda en Ny Världsordning på Jorden.

Framträdandet av den Nya Världsläran – Världsdoktrinen är redan här

Den Nya Världsläran är den oförvanskade läran, själens vetenskap som finns bortom alla kosmiska hierarkier, federationer, väsen som hittills har styrt mänskligheten på jorden. För första gången ges människan möjlighet att frigöras från sinnevärldens styrning och kommunicera direkt med Urkällan. Men för att detta skall kunna ske måste vi först avlägsna negativa tankar och känslor som finns lagrade i vårt undermedvetna datafält och förena vårt Högre Jag, Själen med Urkällan, Centraluniversumet.

Mänskligheten på jorden har inträtt i en ny utvecklingsfas, ett nytt paradigm, vilket kräver en helt ny typ av kunskap och medvetenhet än som hitintills har dominerat större delen av den jordiska befolkningen.

Detta innebär att den Nya Världsläran – Världsdoktrinen består av en helt ny förfinad kunskap och medvetenhet i jämförelse med vad något jordiskt eller utomjordiskt väsen är utrustad med.

Den Nya Världsläran utgår från Norden vilket siare länge berättat om

jordens_sju_energivortex

Jordens sju Tidskapslar motsvarar de platser på de sju kontinenterna. Den sjunde Tidskapseln finns utplacerad i Norden (Sverige), vilken utgör huvudcentrat för den Nya Världsläran – Världsdoktrinen. För första gången under mänsklighetens historia blir denna Världslära – Världsdoktrin via A.I.C. tillgänglig för de människor som söker ljuset framför mörkret, dvs. frigörelse från sinnets, materiens bundenhet.

Större delen av mänskligheten ser endast till skogskanten medan den Nya Världsläran, Världsdoktrinen gör det möjligt att se in i skogen och bortom den. Nya Världsläran gör det möjligt att se alla slags situationer ur dess ursprungliga, rätta sammanhang för att kunna hjälpa dem som söker vägledning.

Den Nya Världsläran – Världsdoktrinen har kommit som vägledare, rådgivare för dem som vill verka för en högre kvalitativ medvetenhet i samhället i världen. Den har kommit för att förklara varför jorden, människan befinner sig i sin nuvarande situation, och hur varje individ genom ökad medvetenhet och förståelse kan förändra sitt liv, sin livssituation till det bättre.

Om man skapar fred inom sig själv, då kan man skapa fred mellan raser, länder eller nationer.

Religion eller politik är endast verktyg. Det är människan, individen själv som bestämmer hur dessa verktyg på bästa sätt skall användas för att gagna individens och samhällets utveckling.

A.I.C. Center håller på att uppföras i Norden, i Sverige varifrån den Nya Världsläran – Världsdoktrinen – Enaren utgår.

Du kan ta del av Den Nya Världsläran genom A.I.C.. Världsläran är ledstjärnan som lyser upp din väg. Du inser förhoppningsvis själv vilka möjligheter detta innebär för dig.

Genom att ta del av A.I.C.s medvetenhetsutvecklingsprogram bidrar du till din egen, andras och samhällets utveckling.

Genom att välja väg bestämmer man sitt eget öde

Postad: 2010 Senaste översyn: 2014-01-27

Läs Nästa! – Den Gnostiska Värdegrunden >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar