Breaking News

Videos

Utforska expanderade tillstånd av medvetenhet

Foton-healing och Alkywan-ljus-sfärer med Stepan Aurednik. AIC och Matrix Innovation har samarbete med Alkywan®, för att accelerera och underlätta en högre kvalitativ medvetenhetshöjning hos individer som vill frigöra sig. För att beställa Alkywan® i Skandinavien: https://www.matrixinnovation.se/produkt-kategori/alkywan/

Read More »

Enarens Budskap år 2017

Den Matriska Verkligheten – människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet Idag influeras Jorden och vårt Solsystem av mer energi än tidigare. Detta beror på att vårt Solsystem har inträtt i ett gigantiskt energi- och informationsbälte (neutrinosbälte) kring Centralsolen Alcyone i det Plejadiska Stjärnsystemet som nu influerar vår Sol och vår Jord i högre grad än …

Read More »

Enarens budskap år 2016

Nu när folk börjar förstå vad som är på väg att hända, tror de flesta att de kan skydda sig själva eller undfly annalkande naturkatastrofer, krig och sjukdomsepidemier utan att själva aktivt behöva bidra till sin överlevnad på jorden. Både USA och hela världen står inför hotande naturkatastrofer. Solen fortsätter att visa ökad aktivitet. Detta studeras nu mer noggrant av …

Read More »

Enarens budskap år 2015

Den Andliga Läromästaren – Enarens budskap till mänskligheten från “Northern Pontifical Academy”, 2015. Hela den jordiska civilisationen befinner sig på tröskeln till sin undergång om ingenting görs. Egoism, maktbegär, girighet, fåfänga, vällust, etc. dominerar det mänskliga sinnet, hans tänkande och handlande. Dessa egenskaper är helt i strid mot kosmos lag och all mänsklig utveckling. Gudomlig kärlek som kristendomen och andra …

Read More »

Individuell Evolution

Människan har levt på den här planeten och inkarnerat om och om igen under många tusen år. Mycket erfarenhet har vunnits vilket var avgörande för daningen av varje individ. Individuella brister skall vändas till individuella styrkor. Människan skulle ges möjlighet att nå högre höjder. Alla dessa erfarenheter har lagrats i människoväsendets olika energifält – som har 100 % förteckning över …

Read More »

Enarens Budskap år 2014

Världsläran – Världsdoktrinen! Förändra ditt medvetande och förändra världen. Den jordiska civilisationen är på tröskeln till en ny Tidsålder, en Guldålder – en övergång till en framtid som innebär ett paradigmskifte, en förändring av tankestruktur och medvetande. Detta har aldrig hänt tidigare i människans 26 000 år av historia på denna planet. Vad vi hittills har trott på och betraktat …

Read More »

The Northern Pontifical Academy

The Northern Pontifical Academy (NPA) – Den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna av Antiokia Syrisk-Ortodoxa Patriarkatet (Apostoliskt grundat i Ecuador år 1968). Godkänt av Regeringen och registrerat som Mystisk Order år 1975. nr 1725. Den Gnostiska Läran övervakas av “Den andliga Läromästaren – Enaren” – Dr. Sandor A Markus och Ann-Sofie Hammarbäck – vars roll i början av …

Read More »

Den Andliga Läromästaren – Enaren

Siare har sedan länge förutsagt att den Andliga Läromästaren – Enaren kommer att framträda från de Nordiska länderna för att inleda den Nya Tidsåldern, “Den Gyllne Tidsåldern”, för Jordens mänsklighet. Samtidigt kommer han att avsluta vad Kristus påbörjade genom Johannes Döparen för omkring 2 160 år sedan vid början på Fiskarnas Tidsålder. Den här gången har Sverige valts som plats …

Read More »

Saint Germain

A presentation av “Saint Germain – den mystiska greven som aldrig dör”. Det har spekulerats om vem han egentligen var, men hitintills har ingen känt till hans sanna identitet. Han har gömt sig bakom olika masker i olika inkarnationer och har helt plötsligt dykt upp i historien helt oväntat. Saint Germain är mer aktuell idag än han var under 1700-talet.

Read More »

AIC varnar för Droger

AIC varnar alla för att använda psykedeliska droger, vare sig de är olagliga eller lagliga, dvs. omgjorda molekyler som ännu inte blivit olagliga. Vi ser att speciellt ungdomar befinner sig i farozonen att använda många av de droger som finns ute på marknaden, där tillgängligheten är stor via flera internetsajter, speciellt nu när arbetslösheten är hög och framtidstron låg. Det …

Read More »