Breaking News

Summering

418_aic_tiden_ar_knapp

Om vi sammanfattar Sandor A Markus kunskap och erfarenhet vilken finns beskriven i hans fler tusen sidiga Världslära – Världsdoktrin, då kan vi konstatera att han är en av historiens största gestalter inom Livsvetenskap. Ingen har hitintills varken i dåtid eller i nutid kunnat förklara och levandegöra gnosticismen (det oförvanskade esoteriska läran), Själens vetenskap, vilken utgör grundfundamentet inom alla filosofier och vetenskaper tydligare än han har gjort. Endas några få på jorden har hitintills haft kännedom om gnosticismen men Sandor A Markus har gjort den till en levande filosofi och vetenskap (vetskap). Gnosticismen handlar om gudsförverkligande genom självförverkligande. Detta är kännetecknet för en sann gnostiker, en kosmisk människa i jämförelse med djurmänniskan.

Gnosticismen var grunden till den Kristna tron, men den förbjöds redan under första århundradet efter vår tideräknings begynnelse. Gnosticismens utövare landsförvisades, förföljdes, torterades och avrättades av ett maktlystet prästerskap. Man har fabricerat en historia om ett fastspikat väsen på ett träkors som man döpte till ”Jesus Kristus” som påstods kunna ta människans, mänsklighetens synder på sig, och därigenom befria människan från alla slags skulder och efterföljder oberoende om det handlade om mord, våldtäkt, tortyr m.m. Därigenom gick den stora Romerska Kejsaren Konstantin, hans gelikar och efterföljare fria från alla slags brott som de hade begått mot naturen, mänskligheten, världen.

Att påstå att en enda människa som spikades upp på en träkors skulle kunna ta på sig hela världens skulder är det största påhitt, bedrägeri och historieförfalskning som har presenterats för mänskligheten på jorden. Korsfästelsen av Jesus Kristus är en symbolisk handling. Den har ingen verklighetsförankring även om korsfästelsen tillämpades på Romarikets tid som dödsstraff. Det är förvånansvärt att än idag tror över 4 miljarder människor på jorden som kallar sig för ”Kristna” på detta påstående.

Det är dags för människan att vakna upp ur sin Törnrosasömn och se verkligheten som den är och inte som de tror att den är.

Det finns ett ordspråk som säger: medan lögnen har hunnit till Bagdad, letar sanningen fortfarande efter sina sandaler.

Man har gjort lögn till sanning och sanning till lögn.

Gnosticismen är inte någon religion eller religiös sekt, utan en livsvetenskap, kunskap om källan till sanning, d.v.s. hur man vet vad som är rätt. Den sanna gnostikern är en människa som lever i enighet med kosmos lag, Själens lag och ordning samt har utvecklat ett högre kvalitativt medvetande.

Den som lever efter Sinnets lag och sinnets ordning samt sitter fast i olika föreställningar, illusioner, traditioner, tro, m.m., kan inte kalla sig för gnostiker.

I Den Nya Tidsåldern, Vattumannens tidsålder vilken även kallas för ”Den Gyllene Tidsåldern” kommer allt som hitintill har sopats under mattan att komma upp till ytan. All lögn kommer att avslöjas. I denna tidsålder kommer det inte finnas plats för falskhet, skenhelighet, maktlystnad, egocentricitet, hat, våldsbenägenhet, fåfänga, girighet, vällust m.m. Därför kommer den nya civilisationen, den 5:e i ordningen att bestå av människor som genom sin levnad följer kosmos lag, Själens lag. Så som Du vill bli bemött av dina medmänniskor så skall du också bemöta dina medmänniskor.

Vi alla är kosmiska syskon, bröder och systrar, oberoende av ras, färg, kön, nationell tillhörighet eller status. Vi har alla utgått från samma källa.

Vill du bli en Gnostiker – en som vet och som inte bara tror?

Vill Du bli en Gnostiker – inte bara i ord utan även i handling?

Vill Du ingå i en Global Mänsklig Kultur, där vi tillsammans bidrar till en bättre värld att leva i än hitintills?

Vill Du ingå i den nya civilisationen – den 5:e i ordningen?

Då skall du bli medlem i AIC Association där du kan träna ditt medvetande till ett högre kvalitativ multidimensionell nivå och låta ditt Själsmedvetande styra ditt liv istället för att låta Sinnet styra. Ditt val och ditt öde ligger i dina händer.

Lars Helge Swahn,
Vice President AIC

NPA, AIC Projektet
www.swe.unifier.se, (svenska: www.human-academy.com)
www.unifier.se, (engelska: www.human-academy.com)

AIC Association
Starta din medvetenhetsutveckling mot ett multidimensionellt högre kvalitativt kvantmedvetande.
www.worlddoctrine.org
www.celestemetoden.com

Sovereign Imperial Order of Saint Germain (SIOSG)
www.saintgermainorder.org

Bli Medlem!

Postad: 2013-12-17 Senaste översyn: 2013-12-17

Lämna ett svar