Breaking News

Kvantljud Mirakel iCUB

7 kvanthack som förändrar din hälsosituation och framgång

Av Helena Reilly, MA.

Den Saknade Pusselbiten till Din Livsgåta

Denna UNIKA teknologi är en gåva ovanifrån till mänskligheten, vilket kommer att förändra sinnets hittills kända spelregler, när du väljer att leva ett hälsosammare liv, framför materiell framgång och rikedom. Hälsa, lycka, harmoni, gemenskap är viktigare i livet än allt annat förgängligt i tillvaron. Vår revolutionerande teknologi som består av tre moduler är användbar för alla människor som vill förändra sitt liv, sin nuvarande livssituation till det bättre och bli fri från alla slags problem. Oberoende om det handlar om mentala (psykiska), känslorelaterade (emotionella) eller Fysiska (biologiska). Detta har inte varit möjligt hitintills. Om du är verksam inom förebyggande hälsovård, friskvård eller du är coach, då är det särskilt viktig att du kan hålla din högsta potential energimässigt för att kunna hjälpa andra.

Knäck den undermedvetna koden i din hjärna med hjälp av din röst!!!

Din röst är porten till det undermedvetna ”Miraklet”. Detta är säkrare än ditt fingeravtryck. Genom din egen ”Röstkod” har du möjlighet att förändra ditt liv och uppleva djup frid och harmoni inom dig. Bli av med: oro, rädsla, panik, ångest, stress, olika slags sjukdomar och problem, vilket hitintills inte har varit möjligt med hittills kända, religiösa, österländska och västerländska filosofiska eller vetenskapliga metoder. Alla de ovannämnda problemen har hitintills styrt, dominerat ditt öde och hindrat dig från att uppnå den lycka, kärlek och harmoni i livet som du förtjänar.
Denna bok är avsedd för alla dem som ser livet som en möjlighet och inte som en plåga eller begränsning. Allting har en mening, även om vi inte ser det för tillfället.
Utan motgångar vinner vi inga framgångar.

Lycka till!!!
Sandor Markus, Ph.D., MD. (AM), D.D. (Sacred Theology)
Ann Sofie Hammarbäck, B.A., D.D. (Sacred Theology)
VD. Matrix Innovation™

Om författaren
Helena Reilly, M.A. är medskapare av Quantum Sound Therapy. Tillsammans med sin partner, Robert Lloy, uppfann de Quantum Sound Miracle iQube – ljud och skalärvortex-teknik för att omvandla undermedvetna mönster. Helena är en pionjär och expert inom användningen av ljudfrekvenser och skalär vortex-teknik för att åstadkomma djupgående transformation.

År 2015 tilldelades Helena Reilly, M.A. en utmärkelse från Who’s Who Of Distinguished Alumni för sitt banbrytande arbete med att grunda Quantum Sound Therapy – en terapeutisk modalitet som kan åstadkomma djärv, effektiv och varaktig transformation. Helena Reilly, M.A. har diskuterat detta nya paradigmarbete som gäst på CNBC och världsomspännande radioprogram och telesummits. Hon skrev sin första bok, “Sound Energetics” för att avslöja sitt privata arbete i NYC. Helena var en mycket känslig healer från födseln som var begåvad med Klärvoajans (fjärrsyn) och Kläraudiens (fjärrhörsel) redan vid 3 års ålder.

Efter att ha avslutat sin utbildning i terapeutisk behandling av individer, familjer och grupper vid Chicago University och Harvard University, sökte hon världen över efter effektiva metoder. Hon tjänstgjorde som psykoterapeut i ashrams hos några av de ledande samtida indiska andliga mästarna och lärde sig att även i närvaro av en upplyst mästare kan många inte lösa sina grundläggande smärtmönster och förblir fast. Som intuitiv mästare bestämde sig Helena Reilly, M.A. för att ägna sitt liv åt att hitta en djärv, banbrytande och praktisk lösning för att hjälpa människor att komma loss och befria dem från dessa mönster. Helena Reilly, M.A. och Robert LIoy har efter 40 års forskning kartlagt vetenskapligt att orsaken till människans inre och yttre problem finns i det undermedvetna och hur man kan blir av med det på ett enkelt vetenskapligt sätt.

Köp boken på Amazon!

Kvantljud Mirakel iCUB (Svenska Amazon)
Kvantljud Mirakel iCUB (Brittiska Amazon)
Kvantljud Mirakel iCUB (Svensk widgetshop)

Av Helena Reilly, M.A.

Vi uppmanar dig att sprida information om boken för att även dina medmänniskor skall få information om detta system. Prenumerera på nyhetsbrev, dela och gilla.

Bli Medlem!