Breaking News

Nära-döden-upplevelser berättar

Foto från Pexels.com

– Hämta Paradiset till Jorden!

Efter att ha tittat på flera videos om nära-döden-upplevelser kan vi dra slutsatsen från dessa att alla har gemensamma meddelanden till oss invånare på jorden. Det finns en mening med allt. Vi står nu inför stora förändringar i världen som vi har påpekat sedan decennier och vi måste göra vårt yttersta för att kunna följa med i den positiva utveckling som vi själva måste välja. Men för att kunna välja det positiva, måste vi göra ett aktivt val – och om vi inte riktigt är motiverade måste vi pressas till randen av att verkligen göra ett val – att antingen förbättra oss eller fortfarande slå dövörat till, och då också ta konsekvenserna av det hela.

Att bara vara fokuserade på det yttre, traditionella, förgängliga i tillvaron, utan att förändra våra inre etiska och moraliska regler och avskaffa alla gamla traditioner och föreställningar, håller oss bundna till det yttre via våra fem sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Detta skapar ännu fler problem och lidande av olika slag för oss.

Vi har många konflikter och oegentligheter inom oss själva, inom våra familjer, samhällen, inom länder och mellan länder. Allt detta mynnar ut i olika typer av yttre konflikter om vi inte löser dessa.

De som har haft nära-döden-upplevelser (NDE:s) har varit med om olyckor (de flesta) som har gjort att de under en tid har lämnat kroppen. De har under sin vistelse på ett parallellt plan som kallas för 4D eller ”den subtila världen” fått information om sig själva och gällande situationen på jorden och tagit med sig dessa när de har återinträtt till sin ofta väldigt sargade jordiska kropp. Det sägs att ungefär 10–20 % av de som har haft en NDE kommer ihåg dessa och att verkligheten de har upplevt under tillståndet utanför kroppen har varit mer verkligt än deras verklighetsuppfattning i sin fysiska kropp.

De säger för att vi skall kunna komma underfund med våra brister så måste allt ställas på kant. Vi måste välja det goda. Vi måste välja att förbättras.

På det parallella planet (dimensioner) finns mycket information och hjälp att få. Men först måste vi lära oss urskillningsförmåga eftersom parallellvärlden består av olika nivåer av medvetenhet, både positiv och negativa sådan. Innan vi beger oss dit måste vi se till att vi har fullständigt skydd för att inte råka illa ut eller gå vilse.

Om vi omsätter NDE:s positiva budskap till en 3D jordisk nivå och tillämpar och implementerar dessa, kommer det kärleksfulla tillstånd som vi har tagit del av i parallellvärlden att påverka vårt fortsatta jordiska liv. Konflikter inom oss och utanför oss kommer att avta och vi kommer att bli mer måna om varandra än innan. Vi kommer att utvecklas med varandra i stället för motverka varandra på grund av vårt egos dominans.

Vi höjer allt ”från barbarstadiet till supermedvetande”, vilket också var titeln på vår första bok. Den gavs ut år 1993 och därefter år 1995 i en utökad version. Boken finns både på svenska och på engelska.

Det verkar som om alla som har haft en NDE, när de kommer tillbaka, mer eller mindre får förstärkta psykiska förmågor. De kan ha helande händer och kunna utföra healing; de kan ha lättare att läsa andras tankar, lättare att känna på sig vad som skall hända – de får helt enkelt oftare bättre intuition och förmåga till insikt.

Fler av de som haft en NDE verkar också genom sina förvärvade andliga (själsliga) egenskaper kunna hjälpa andra bättre än innan.

De säger att det kaos vi går mot kommer att mynna ut i en mycket ljusare och mer kärleksfull tillvaro om vi väljer detta – då vi utvecklas och växer med varandra. Det finns många verkligheter och dessa skall så gott det går kunna utvecklas på en någorlunda gemensam plattform – vår jordiska tillvaro. Vår egen individuella verklighet måste passa in i en verklighet som kan fungera för många av oss.

För att bli medvetna om detta måste vi lära oss vad som är sanning och vad som är påhittad (fantasi).

Genom att vi får ökad förståelse och blir mer medvetna kommer vi att kunna dra ner ett paradisiskt tillstånd till jorden. Flertalet av oss har levt många liv, liv efter liv, men nu måste vi välja om vi vill vara med under den positiva uppgången på jorden eller fortsätta vårt liv på något annat solsystem eller planet som motsvarar vårt inre egenskaper (tanke- och känslostruktur).

Vi har alla förbundit oss till ett kontrakt när vi inkarnerar (föds) till jorden. Det mesta av det vi gör och går igenom är redan förutbestämt. Det finns olika grader av själsutveckling och karma (öde) är verklighet.

Bidra till Skapandet av Paradiset till Jorden!

…detta är vårt mål för oss på AIC®, ”Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur” med styrning från ”The Northern Pontifical Academy (NPA®). Därför jobbar vi med projektet och har gjort så i flera årtionden, med förberedelser under många liv och jordeliv dessförinnan.

Även om ni inte har haft en NDE (utom-kroppslig-upplevelse) kan vi erbjuda er att på några dagar, veckor eller månader bli ert eget ”medium” (kommunikatör).

Seminariet 21-22 september 2024

På vårt seminarium i Rättvik den 21–22 september 2024 håller vi en två dagars sammankomst för alla våra medlemmar. På lördag håller utbildning och på söndag blir det också aktivitet. Vi återkommer till detta senare.

På vårt kommande seminarium kommer vi bland annat att presentera hur vi var och en kan bli mer medvetna om våra inre kvalitéer, förmågor (färdigheter), vilket vi alla har inom oss, oberoende om vi tror på dem eller inte.

Utveckla din inre förmåga via vår vägledning och teknologi

Vi kommer att erbjuda er inre vägledning, meditationsnyckel och några enkla tekniska hjälpmedel (artefakter) ”hängsmycken”, vilka på mycket kort tid leder er till inre skådande och vetande (mediumskap). Ni kommer att kunna utveckla samma förmåga som NDE:s har givit vissa människor, utan att behöva genomlida olyckshändelser eller operationer (kirurgiska ingrepp). Nu kommer att få uppleva s.k. paranormala (utomkroppsliga) upplevelser, telepati och intuitiv förmåga.

Artefakter (hängsmycken) för olika slags ändamål

Bild 2. Artefakter (hängsmycken) för olika slags ändamål
När ni har utvecklat era inre färdigheter kommer ni själva att kunna bestämma vem ni vill träffa i den 4:e dimensionens (subtila fält); om ni vill träffa och kommunicera med någon av era tidigare anhöriga, släktingar, vänner, utomjordiska varelser (entiteter) eller änglaväsen.

Notera: Endast er nuvarande inre kvalité av tankar och känslor i form av Etik och Moral och styrkan av er inre längtan avgör vilka typer av energier och entiteter av olika dimensionell art ni träffar, drar till er, eller i resonans med.

Notera: Självklart får ni möjlighet till skydd av oss för att undvika negativa krafters påverkan och inverkan på er upplevelse och erhållen information från parallellvärlden.

Ni kommer att erhålla all information om de artefakter (energi-information), hängsmycken och deras olika ändamål och effekter i våra kommande nyhetsbrev.

//Unifier

Ytterligare studier, videos om NDE: