Breaking News

Världsdoktrinen – Världsläran

Den Nya Tidsålderns Filosofi, Religion och Vetenskap

Av Dr. Sandor A. Markus

varldsdoktrinen-varldslaranDetta är första gången i jordisk historia som skillnaden beskrivs mellan själen, ”kvantmedvetandet” och sinnet, ”intellektet”. Boken klarlägger på ett mycket tydligt sätt själens motståndare sinnet, vilket har fått oss människor att successivt involvera oss i materien på denna planet. Vi har nått botten på involutionen, intrasslingen i alla psykiska, emotionella, kroppsliga, intellektuella och materiella problem som vi möjligtvis kan konfronteras med i en involution. Nu när vi har samlat på oss alla dessa erfarenheter och har fått nog – då letar vi efter en flyktväg ut ur allt kaos.

Världen står nu inför väldiga problem som är kopplade till alla individer som finns på planeten. Ökat energiutflöde från Solen triggar alla människors samlade problem som nu ger sina uttryck i det yttre. Kaos råder nu på alla plan mellan länder, inom länder, i samhället, inom familjen, i naturen och inne i varje individ. Människor har hela tiden letat efter lösningen på dessa problem i det yttre, vilket ständigt har skapat ännu fler och allvarligare problem.

Beställ boken!

Världsdoktrinen – Världsläran (Svensk Amazon, svartvit inlaga)
Världsdoktrinen – Världsläran (Brittiska Amazon, svartvit inlaga)
Världsdoktrinen – Världsläran (Svensk widgetshop, inlaga i färg)

Av Dr. Sandor A. Markus

Lösningen finns inom oss själva och har alltid gjort det. I denna tid av kaos förklarar Världsläraren, Framtidsvisionären – Dr. Sandor A Markus vilka hinder vi måste övervinna om vi skall kunna ingå i den kommande civilisationen, den femte i ordningen, som sakta håller på att byggas upp bakom kulisserna. Men först måste ett världsomspännande kaos som nu sätts igång ställa alla människors förvärvade egenskaper på sin spets, så att vi blir medvetna om att det vi verkligen behöver ta itu finns inombords – det som är orsaken till allt kaos. I anslutning till detta kommer alla världens människor att medvetet eller omedvetet välja väg – antingen själens, ljusets väg som innebär ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande – fritt från alla problem av idag, eller sinnets, mörkrets väg, som leder till fortsatt kaos, misär, inre problem, sämre hälsa osv. Denna kategori människor kommer att avlägsnas från planeten jorden och fortsätta sin mänskliga utveckling på andra planeter med situationer som helt stämmer överens med deras egna inneboende kvaliteter.

Dr. Sandor A. Markus poängterar att ingen kan undfly sitt eget öde. Vi lyder alla under kosmos lag – det vi sår får vi också skörda. Dr. Sandor A. Markus bedyrar att när de olika lägre kvalitativa mänskliga hantlangarna har eliminerat stora delar av mänskligheten, kommer jorden att i sanning bli en klart strålande mer subtil planet där människor utvecklas kosmiskt, tillbaka till Fadershuset, därifrån vi en gång har utgått.

Boken innefattar 1: Världsdoktrinen, vilken är den kosmiska lag vi nu måste följa. 2: Vishetens Yoga, innefattande mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket 3: Kvantpsykologi, innefattande själens – andens motståndare.

//Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

One comment

  1. Vilken snabb server!
    Verkligen.

Lämna ett svar