Breaking News

Mästaren

Av Dr. Sandor A. Markus

mastarenMaterien, formen, kan aldrig göra själen lycklig eftersom de materiella världarna inte är dess rätta hem. Själen längtar ständigt hem till sin urkälla varifrån den har utgått och dit den måste återvända när den har fullföljt sin utveckling i det form- manifesterade universum. Denna längtan upplever människan inom sig som ständig oro, rastlöshet, olycka och otillfredsställelse

Mästaren, Sandor A. Markus, vill peka ut vägen och erbjuda sin hjälp på många olika sätt, och de korta citaten, tagna direkt ur hans rika kunskapsbank, förtjänar att läsas noggrant och i meditativ sinnesstämning, för att väcka intresse och förståelse för Ditt verkliga “jag” Själen! Den här boken vill vända Din blick till att utforska Ditt allra innersta, till vad som finns där, till vem Du egentligen är och vem som kan hjälpa Dig att hitta den rätta vägen i ditt sökande.

 

Köp boken på Amazon!

Mästaren

Köp boken i Widgetshop!

Mästaren

Av Dr. Sandor A. Markus

 

Lämna ett svar