Breaking News

CelesteMetoden®

The Brain

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ.

CelesteMetoden® har utvecklats av Den Nya Världslärans, Världsdoktrinens beskyddare, Dr. Sandor Alexander Markus, för att du som människa skall kunna uppnå en Själsrelaterad Högre Kvalitativ Multidimensionell Kvantmedvetenhet – Mästerskap i Livet.

Denna mångtusenåriga kunskap, som lärs ut via vår internationella akademi A.I.C., har aldrig erbjudits allmänheten förrän nu. Delar av denna kunskap har fram tills nu endast varit tillgänglig för en utvald elit i Egypten, Tibet, Indien och i Västvärlden inom vissa s.k. slutna sällskap.

Nu undervisas helheten och kompletterar med information från universums implicita (invikta) virtuella del, dvs. från 8-, 7- och 6-dimensionella nivå, för att därigenom visa på helheten inom det formmanifesterade universum, dvs. inom den 3:e, 4:e och 5:e dimensionen.

DU FÅR NYCKLARNA TILL LIVETS GÅTA, TILL DEN URÅLDRIGA UNIVERSELLA KUNSKAPEN, SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT VÄNDA DIN INDIVIDUELLA INVOLUTION TILL KOSMISK EVOLUTION OCH UTVECKLING.

Kunskapen är nu tillgänglig för Dig så att du kan förändra ditt liv till det bättre och leva i lycka och harmoni.

1. Information:

Varje individ som vill realisera CelesteMetoden® tar del av A.I.C.’s informations- och utvecklingsprogram på AIC Association, som successivt leder till ökad medvetenhet om sig själv och det manifesterade samt omanifesterade universumet (CelesteMetoden® Steg 1).

2. Analys:

Individuella analyser hjälper varje enskild individ med individanpassat åtgärdsprogram (CelesteMetoden® Steg 2).

3. Åtgärd:

Individen tillåter det individanpassade telemetriska åtgärdsprogrammet (CelesteMetoden® Steg 3).

Den jordiska civilisationen befinner sig på randen till global katastrof. Ökad miljöförstöring, destruktivitet, materialism, maktlystnad, krig, hat etc., växer till okontrollerbara proportioner. Etik – moral, hänsyn till sin nästa, naturen, djuren etc. är med dagens tänkande en utopi. Många talar om etik och moral, men endast få praktiserar det i sina dagliga liv.

Etik – moral utgör grundfundamentet enligt kosmos lag.

Om människan fortsätter att ödelägga grundfundamentet för sin existens, överlevnad, på vilken människas öde vilar, då kommer den nuvarande civilisationen liksom tidigare civilisationer att bli ett minne blott. Människan tror i sin naivitet att allting förändras, utan att själv behöva göra någonting. Man räknar med att det alltid finns någon annan som ordar allt.

Vem eller vad skulle i så fall göra det?

Ett paradigmskifte, en förändrad medvetenhet är en nödvändighet för den jordiska civilisationens fortbestånd.

För att värna om den totala mänskliga kulturen, vilket innefattar skapelsen, hyperrymden i sin helhet, både det som rör det jordiska likväl som det utomjordiska, har vi skapat CelesteMetoden®.

CelesteMetoden® är den mest omfattande och djupgående kosmiska vetenskapen som någonsin har presenterats i modern tid.

Delar av denna vetenskap har tidigare endast varit avsedd för vissa utvalda lärjungar (studerande) i Egypten, Indien och i Tibet. Idag finns denna kosmiska kunskap tillgänglig för alla. Alla kan ta del av den.

CelesteMetoden® är en kosmisk, universell vetenskap (vetskap) som utgör grundfundamentet inom skapelsen.

CelesteMetoden® leder in oss i världsalltets, hyperrymdens djupaste mysterier och ger oss kunskap – vishet om det som rör både det omanifesterade, s.k. virtuella (andliga), implicita ordningen, invikta universumet och den manifesterade, explicita ordningen (s.k. sinnesinfluerade), utvikta delen av skapelsen, vilka båda tillsammans utgör världsalltet, hyperrymden i sin helhet.

Släng alla gammaldags föreställningar och traditioner i en soptunna och starta ett nytt liv

Den dagsmedvetna (intellektuella) delen av vår hjärna är endast ansvarig för ca 17 % av vår hjärndators totala kapacitet, styrka och förmåga. Olyckligtvis fortsätter flertalet att använda just bara denna del medvetet av hjärnan.

CelesteMetoden® ger dig möjlighet att förändra ditt liv, din nuvarande livssituation till det bättre, genom ökad medvetenhet om det som rör dina inre egenskaper.

Flertalet människor är rädda för att rannsaka sig själva, ta ansvar för sina handlingar eller överhuvudtaget bry sig om vad som händer efter den fysiska döden. De tror att allting slut efter jordelivet. De stressar genom det fysiska livet för att hinna med så mycket som möjligt i detta liv. Dessa människor blir djupt besvikna när de efter den fysiska kroppens avlägsnade upptäcker, att livet fortsätter på en annan existensnivå, och att deras problem fortfarande är olösta. Ingen kan fly ifrån sin egen skugga.

Vi rekommenderar dessa s.k. icke troende människor att titta mer på TV-program som handlar om ”spökerier” och kommunikation med de okända. Det är inte så lätt att avfärda dessa som fantasier. En dag kanske de själva råkar ut för liknande upplevelser.

CelesteMetoden® får dig att se klart i de oändliga, gränslösa världarna.

Detta är första gången som det erbjuds möjlighet i större skala att bli medveten om det omedvetna!

Många ungdomar tycker att livet är meningslöst och ser ingen ljusning på tillvaron

Varför är det så? Vad kan vi själva göra för att vända denna trend?

  • Vi måste först lära känna oss själva, vem vi egentligen är.
  • Vi måste hitta rätt verktyg för att nå det mål som vi vill, önskar eller har tänkt.

Hela mänskligheten befinner sig i ett kaotiskt tillstånd som vi aldrig tidigare har upplevt här på jorden. En förändrad medvetenhet (ett paradigmskifte) är en nödvändighet inom alla områden för människans och civilisationens fortbestånd.

Vår internationella akademi för global human kultur, “International Academy for Global Human Culture”, AIC Association, är den enda läroanstalt i världen som undervisar i Livsvetenskap – Humanvetenskap (kvanthumanism) enligt CelesteMetoden®.

Ordet ”Celeste” härstammar från franska språket och betyder ”Himmelsk”. CelesteMetoden® är en metod som har med hela den kosmiska utvecklingen att göra. Den är inte begränsad enbart till en tredimensionell fysisk medvetenhetsnivå. Den spänner över hela skapelsen, hyperrymden i sin helhet.

CelesteMetoden® är ett inregistrerat och skyddat varumärke.

CelesteMetoden® är en metod för att nå en förändrad medvetenhet, här och nu.

Om du följer våra anvisningar når du MÄSTERSKAP I LIVET.

Dr. Sandor A. Markus
Secretary General of the A.I.C.

Läs Nästa! – TM och CelesteMetoden® >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar