Breaking News

Utforska expanderade tillstånd av medvetenhet

Foton-healing och Alkywan-ljus-sfärer med Stepan Aurednik.

AIC och Matrix Innovation har samarbete med Alkywan®, för att accelerera och underlätta en högre kvalitativ medvetenhetshöjning hos individer som vill frigöra sig.

För att beställa Alkywan® i Skandinavien:
https://www.matrixinnovation.se/produkt-kategori/alkywan/