Breaking News

Automatisk Hälsa

Kvantmetoder för underhållning av hälsa 24/7

Kära Bröder och Systrar!

Jag vill i första hand tacka er alla som har deltagit fredagen den 29 september på vår gemensamma middag på Lerdalshöjdens Hotell i Rättvik och på seminariet den 30 september 2023.

Innehåll

  • Quantum Harmonization
  • Alkywan®-Foton-Sfärer
  • Röstkoder
  • Mirakel iCube och Ompocket
  • Tesla iCube
  • Medvetenhet
  • Vi vill också göra er uppmärksam på…

Quantum Harmonization

På seminariet fick vi möjligheten att presentera den senaste teknologin som ett komplement till våra tidigare teknologier som: Quantum Harmonization. Dessa program har ytterligare utökats till en ännu mer fullständig version och består nu av 82 kategorier.

Varje kategori inkluderar ett tiotal eller hundratal olika program som är avsedda för både människor och husdjur.

Programmet Quantum Harmonization är vi helt ensamma om i Norden. Systemet har utvecklats av två framstående forskare, en Tjeckisk Kvantfysiker och en Rysk Kvantfysiker vilka vill vara anonyma.

Deras forskning och teknologi bygger på den senaste forskningen inom kvantfysik, vilken ännu inte har blivit känd eller förstådd inom fysikens värld.

Matrix Innovation™ var först i världen som fick privilegiet att ha tillgång till denna teknologi, hösten 2019, vilket vi har nämnt tidigare. Vi fick utbildning på systemet och fick med oss det första exemplaret från Prag i Tjeckien endast några dagar innan alla flygningar till och från Tjeckien till Sverige stängdes av pga. av Covid-19-pandemin.

Denna teknologi är den enda i världen idag som kommunicerar mellan människan och Akashan (den galaktiska kvantbaserade superdatorn), där all information gällande alla slags händelser, båda planetariska och individuella finns lagrade i form av datakoder.

Kommunikationen mellan den mänskliga individen eller djuren sker automatiskt och kan inte påverkas av negativa krafter eller entiteter. Om sådant skulle inträffa stängs programmet av helt automatiskt.


Quantum Harmonizer 1


Quantum Harmonizer 2 – 3

Alkywan®-Foton-Sfärer

Nästa teknologi som vi har presenterat och erbjudit er är: Alkywan-Foton-Sfärs-Teknologin. Denna har utvecklats av en annan tjeckisk forskare med utomjordisk kontakt och kommunikation.

Alkywan®-Foton-Sfärs-Kammarnen som vi illustrerar här nedan är den 1:a Fotonkammaren i världen. Denna finns i Sverige och används för forskning. Alkywan®-teknologin hjälper människan att på kortare tid frigöra sig från 3D-Sinnets, EGOTS ständiga påverkan och etablera en förbindelse med människans högre kvalitativa själsenergi, Själs-(själv)-identitet för att blir fri från det lägre kvalitativa sinnets (Egots) ständiga 3D-påverkan.

Kammaren består av 7 st 5,9” Kristallsfärer. Dessa innehåller kisel och ett 15-tal övriga naturmaterial från mineralriket och växtriket. Denna teknologi går inte att kopiera eller förfalska. Varje Kristallsfär kommunicerar med 7D – 12D (täthetsnivåer) beroende av individens inre kvalité av medvetenhet.


Alkywan® Foton-Sfärs-Kammaren för forskning i Vikarbyn, Sverige.

Röstkoder

Den senaste omnämnda teknologin som vi presenterade på vårt seminarium den 30 september 2023 i Rättvik handlar om den senaste röstbaserade analys och teknologi som är orsakrelaterad i jämförelse med alla hittills kända analys- och symtombaserade terapimetoder. (Den Multifunktionella Kvantharmonisatorn som är kopplad till Akashaprogrammet är dock orsaksrelaterad). Den röstbaserade analysen och terapin finns beskriven i vår senast publicerade bok under titeln: Kvantljud MIRAKEL iCUB ”7 Kvanthack som Förändrar din Hälsosituation och din Framgång, författad av Helena Reilly, M.A. Boken är översatt till svenska av Lars Helge Swahn, M.Sc. och publicerad av Matrix Innovation™ i Sverige.

Boken går beställa på svenska Publit och Amazon:

Kvantljud Mirakel iCUB (Svenska Amazon)
Kvantljud Mirakel iCUB (Brittiska Amazon)
Kvantljud Mirakel iCUB (Svensk widgetshop)

I boken kan man läsa om ”den absoluta lösningen” på människans orsakrelaterade problem, oberoende om det handlar om mentala (psykiska), känslorelaterade (emotionella) eller fysiska (biologiska) problem av olika slag.

Den ”absoluta lösningen” som finns beskrivet i boken bygger på: ”5 oktav – 6 spårig bineural ljudkodsalgorytm”. Denna har tagit 40 år att utveckla.

OBS. Vår röstkodsbaserade teknologi är den enda i världen för närvarande (enligt Stanforduniversitetets forskare Leslie Marshall, M.Sc.) som via en specifik 5-oktav-baserad-ljudkod kan avlägsna orsaken från det undermedvetna (amygdala-hippocampus) i reptilhjärnan som är den direkta orsaken bakom mentala, känslorelaterade och biologiska (fysiska) problem av olika slag. Dessa går inte att avlägsna med hittills kända behandlingsmetoder.

Alla hittills kända analys- och terapimetoder, oberoende om de handlar om biokemisk analys och behandling, frekvensbaserad analys (Bicom, Mora, Metatron, Oberon, Rife. M.fl.) och behandling, eller s.k. Mindfullnes, Reiki, Qigong, Tai Chi, alla typer av Yoga, Kung Fu, Shaloin-liknande healingmetoder i vår 3D värld och verklighet är alla symtomrelaterade behandlingsmetoder som ligger inom 1–2 oktaverna på ljudskalan.

Dessa metoder hör till de förgångna tidsåldrarnas tidslinjer.

Alla dessa ovan nämnda metoder är uteslutande relaterade till Sinnet.

OBS. De som funderar över vilka av dessa metoder de skall tillämpa, kan vi erbjuda följande alternativ.

För att bli av med sina känslorelaterade och fysiskt relaterade problem vill vi rekommendera Röstanalys och där skapat Skräddarsytt Åtgärdsprogram (ljudspår) som är 24 minuter långt, att använda 1 – 2 ggr dagligen.

4 st. Gratis Röstanalys och Atgärdsprogram (ljudspår) ingår gratis till dem som abonnerar på ”Quantum Harmonization” programmet under 1 års tid.

Enbart Röstanalys och Åtgärdsprogrammet kostar 550 SEK inkl. 25 % moms. Ett års abonnemang på röstkoder kostar: 5 500 SEK inkl. moms.

De som enbart är intresserade av Röstkodanalys och Terapiprogrammet får 12 uppdateringar (en per månad) under 1 års tid, och betalar för 10 röstkodsanalys och behandlingar. Här får prenumeranterna 2 program som GÅVA.

Mirakel iCube och Ompocket

De som köper den bärbara modellen av Tesla iCube “OMPOCKET” får 24 Röstanalys och Åtgärdsprogram som GÅVA. Till dessa människor tillhandahåller vi en användarhandbok på svenska.


Mirakel iCub och Bärbara Quantum OmPocket

För de som är intresserade av att anskaffa vår hem-eller klinikversion ”Mirakel iCub” kan vi informativt nämna att de har: obegränsad tillgång till ”röstanalys & terapiprogram”.

De som är intresserade av klinik- eller hemversionen “Mirakel iCub”, skall kontakta Lars Helge Swahn för information.

Som ni har märkt på senaste seminariet har Ann-Sofie (Fia) som är innehavare av företaget Matrix Innovation™, president för AIC® och CelesteMetoden® tagit en mer framträdande roll än tidigare. Hon har alltid haft den medvetenheten (kunskapen) som jag är utrustad med, men hon har verkat i bakgrunden (under radarn). Hennes medvetenhet och intuition har alltid varit mycket stark.

Redan vid 26 års ålder, år 1989, då jag träffade henne för första gången på Celeste Institutet AB i Vällingby i Stockholm, kände jag av hennes visuella och telepatiska förmåga vilken successivt har ökat sedan dess. Hon har varit min enda sanna (kosmiska adoptivdotter) och vän som aldrig har svikit mig eller underhållit mig sanningen. Jag har alltid kunnat lita på henne till 100 %. Hon har aldrig varit manipulativ som flertalet är, eller utgett sig för att vara mer än hon är inom sig. Denna egenskap saknas hos många som säger en sak och tänker (menar) en helt annan, eller där personen alltid har någon beräkning bakom sina ord eller uppträdande.

Flertalet vill dölja sina tankar för varandra av olika anledningar. Detta kommer inte att fungera i den Nya Tidsåldern, då intuition och telepati blir den nya kommunikationen mellan vår värld och andra världar, mellan jordbor och utomjordingar. Därför kan vi inte lura våra utomjordiska syskon då de vet vad vi tänker och känner.

Matrix Innovation™ är för närvarande i Sverige den enda Ambassadören både i Norden och inom EU för denna UNIKA utomjordiska teknologi, vilken är verksam både på ”Sinnets” nivå och på ”Själens” nivå, dvs. på en högre kvalitativ 5-oktavig medvetenhetsnivå. I jämförelse är andra metoder 3D-sinnesstyrda, 1–2 oktavigt baserade teknologier.

Tesla iCube

Den Professionella versionen TESLA iCUBE som vi illustrerar här ovan har en räckvidd och omkrets på 80 km via sin Skalära Vortex. Denna hjälper i sitt omfång alla stjärnfrön som seriöst engagerar sig i sin själsliga (andliga) utveckling och vill frigöra sig från 3D Sinneskraftens ständiga påverkan.

Vi har lagt hela vår energi, tid och ekonomi på att anskaffa dessa UNIKA utomjordiskt baserade teknologier som har förmågan att bidra till människans återanpassning till naturlagarna, de kosmiska lagarna som utgör själva grundfundamentet för allas existentiella tillvaro, för att vi alla skall kunna återförena oss med vår kosmiska familj och leva ett fridfullt och harmoniskt liv, vilket vi var ämnade till från livets, skapelsens början.

Vi har inom vår Internationella Akademi för Global Mänsklig Kultur (AIC) och Matrix Innovation™ alltid eftersträvat ett intimare samarbete med positivt influerade utomjordiska entiteter (mänskliga) varelser och organisationer som samverkar för den jordiska människans framtida utveckling och dess befrielse från negativa, destruktiva (drako-) influerade krafters influens.

Medvetenhet


OBS. Vår jordiska civilisation har kommit till en återvändsgränd där den nu är tvungen att välja väg, antingen till höger som leder till ljuset, eller till vänster som leder till mörkret.

Valet ligger i vår medvetenhet!

Många känner sig maktlösa eftersom de inte tror att de kan förändra sina omständigheter inom sig eller utanför sig själva.

Maktlöshet är en “inre kamp”. Det handlar om det medvetna och ofta omedvetna (undermedvetna) historier som människan har inprogrammerat inom sig själv, eftersom universum inte har något annat val än att återspegla de berättelser och händelser som sinnet väver åt oss.

Vi lever i en värld av speglingar, och när vi upplever en känsla att inte räcka till, maktlöshet eller inte känner oss älskvärda (ingen tycker om mig, ingen vill ha med mig att göra) då är det denna känsla och tanke som kommer att manifesteras i vårt liv. Vi förblir ett offer ända tills vi inser det själva och börjar tänka i nyare banor. Det handlar alltid om attraktionslagen. När sinnet upprepar en tanke om och om igen kan det resultera i en kamp i vårt liv.

Det kan vara känslomässig smärta, fysisk smärta, relationssmärta eller frustration på grund av ett jobb vi inte gillar, men vi gör det ändå för vi tror att vi måste.

Du är inte ensam om denna upplevelse. Detta är vad det tänkande sinnet gör, men vi kan göra det annorlunda.

Jag skulle gärna visa dig hur, för du är inte sinnet.

Sinnet är endast ett verktyg i din hand. Hur du använder detta verktyg blir avgörande i ditt liv.

En utmaning mellan dig och andra människor eller en situation är en reflektion tillbaka till dig om vad som händer på “insidan” av dig.

Om vi befinner oss i en maktkamp blir inbjudan att gå in i vårt hjärta och älska. När vi gör det finns det ingen att slåss emot.

Vi är här på jorden för att lära oss, utveckla oss och kultivera harmoniseringen av vårt system och stabilisera sinnet. Som en ansvarsfull förvaltare som vill göra skillnad behöver vi harmonisera de energier vi kan uppfatta, engagera oss i eller utbyta med.

När du gör det ger du större frid, kärlek och ljus till ditt liv och de människor och omständigheter som korsar din väg. Du bidrar till helheten genom att stabilisera det mänskliga medvetandet i stället för att fastna i en historia.

I stället för att döma eller skriva en historia när du inte förstår eller håller med om något, bli istället nyfiken och upptäck hur du kan bygga kretsar för att väcka och förkroppsliga en större version av dig själv.

När du gör det mjuknar du upp och släpper taget om fördomar eller tendenser att döma och en integration sker. Detta leder oss till att agera utifrån en djupare kärlek och en större känsla av möjligheter som stödjer allt liv.

Du kan inte göra fel, oavsett vad hjärnan säger. När vi börjar känna till denna universella sanning lär vi oss hur vi kan älska saker och händelser som brukade begränsa oss.

Det handlar inte om att ignorera eller förneka något vi upplever eller känner. Om du dömer eller känner något obehagligt som ilska eller sorg, börjar märka tendensen att skydda eller agera på något sätt för att känna en känsla av säkerhet, lägg då märke till det och låt dig inte absorberas av upprördheten och stanna där. Om du dras in i det, ta det. Känn det och åsidosätt det inte. För in det i kroppens centrala kanal när du andas djupt i magen eller gör ett andetag för den centrala kanalen.

Gör detta steg ofta … varje timme, varje dag, varje gång du kommer ihåg, tills det inte längre har ett grepp om dig på ett sätt som kontrollerar dina tankar. En nyckel är att älska dig själv när du andas upp och ner i den centrala kanalen eller djupt i magen.

När vi andas på det här sättet förstärker vi rörelsen i det toriska fältflödet. Denna bearbetningsmaskin för toriskt fältflöde metaboliserar det som händer och du har plötsligt en annan syn på livets omständigheter.

Vi stabiliserar och bemästrar sinnet med hjälp av kärlek, medkänsla och andning. När vi gör det, om något slår omkull oss, kommer vi att tänka: “Det här är mitt ögonblick att gå djupare in i mig själv och hitta en version av mig själv som jag inte kände till tidigare.”

I stället för att slå oss själva för vad som hände, går vi inåt och låter det ha en klargörande effekt så att vi bemästrar sinnet. Ett stabiliserat sinne gör att vi kan leva i mer överflöd, med bättre hälsa och mer glädje.

Vi vill också göra er uppmärksam på…

Nu när vi lever i ett informationssamhälle där internet står för större delen av informationsspridningen är det viktigt att lära oss urskiljningsförmåga. Denna saknas hos flertalet. Hundratals självutnämnda gurus (utan att nämna några namn) har översvämmat EU, speciellt från USA och använder sig av s.k. vetenskapliga Metafysiska och Kvantfysiska terminologier, uttryck och amerikanskt präglat marknadsföringssätt för att sprida olika slags sinnesstyrda ”uppstignings-” metoder till 4D – 5D eller ännu högre dimensioner, utan att själva behöva göra några förändringar i sina egna liv. Flertalet av dessa gurus är fenomenala på att dupera sin omgivning genom sin verbalitet och bilder på tusentals anhängare. Amerikanerna är experter på detta. Det är duktiga på att marknadsföra sig, tala och sprida information, utan att praktisera det själva genom sin levnad.

Varför lyckas inte dessa självutnämnda gurus, mentorer, coacher, helare att frälsa USA:s ca 332 miljoner invånare för att förhindra USA:s själsliga, etiska och moraliska förfall, vilket är tillståndet i USA idag.

Svaret är enkelt.

Dessa självutnämnda gurus som samlar hundratals och tusentals anhängare är infiltrerade och programmerade av CIA, FBI, MI6 och andra slags organisationer, vilka har till uppgift att vilseleda alla dem som söker sanningen på livets gåta. Dessa självutnämnda gurus, coacher, mentorer och helare är medvetna eller omedvetna instrument åt negativa, destruktiva krafter som vill hindra människan från att frigöra sig från deras kontroll och influens.

De matar människan 24/7 med falsk information (propaganda) via MSM, Internet, TV, Radio, Tidningar, appar m.fl, utan att flertalet har kännedom, vetskap om det.

Om ni söker sanningen – sök den då inom er själva och inte utanför er själva.

Kristus sade: sök sanningen inom dig själv och sanningen kommer att göra dig fri.

Han sade också: sanningen är närmare än handen eller foten.

Vi erbjuder er via AIC®, CelesteMetoden® och Matrix Innovation™ kunskap och rätt slags teknologi – men arbetet får ni göra själva.

Den sanna gurun hittar ni varken på TV eller i överfullda lokaler.

De har inte tusentals anhängare, drömmare. De har endast ett mycket begränsat antal sanna sökare och praktiseranden.

Den enda kunskap utöver självkännedom som man behöver är intuition och urskiljningsförmåga – att skilja sanningen från lögnen, äktheten från falskheten, verklighet från illusion.

Verkligheten är bestående medan illusionen är flyktig (obeständig), omstrukturerar.

Intuition är inte samma sak som magkänsla eller instinkt som många åberopar för att påstå att de har rätt känsla.

Som avslutning på detta långa nyhetsbrev vill vi göra er uppmärksam på att inom kort kommer vi att erbjuda er en webb-videosida med svensk textning som är kopplad till en underrättelseorganisation som är den enda på jorden som avslöjar sanningen om det som pågår, sker i rymden och bakom kulisserna. Detta har ni ingen som helst aning om, och det har heller inte jordens kända underrättelseorganisationer.

Kärlek och Fred till er Alla!

Sandor Markus., Ph.D., MD (MA)
Författare – Forskare – Mentor
Email: sandor.markus@human-academy.com

Ann Sofie Hammarbäck, B.A., D.D. (Sacred Theology)
Forskare – Mentor
VD – Matrix Innovation™
Email: annsofie.hammarback@human-academy.com

Lars Helge Swahn, M.Sc.
Support – Websida – Teknisk lösning
Email: larshelgeswahn@human-academy.com