Breaking News

Tillåt förändring och högre kvalitativ medvetenhet

Sök Sanningen inom dig själv och sanningen kommer att göra dig fri!

Johannesevangeliet 8:32

Hur många söker sanningen inom sig själva, i stället för att lyssna på all vilseledande information, propaganda, fabricerade (påhittade) historier som människans matas med dagligen av kontrollerad media och övriga kanaler.

Vi försöker hjälpa er att förstår er själva. Men ni slår dövörat till. Det är intressantare att lyssna på lögner och ägna sig åt ytligt skvaller, nöje och falska föreställningar, än att ta reda på vem ni egentligen är?

Vad har ni här på jorden att göra?

Är ni här på nöjesresa, på utflykt?

Eller är ni här för att lära er att förstå er själva, istället för att leva i en falsk verklighet som ni har gjort hitintills.

AIC i samverkan med SIOSG utforskar skärningspunkterna mellan sann vetenskap och andlighet, det sedda och det osynliga, den fysiska världen och den metafysiska världen. Vi ser bortom den tunga slöjan av mänsklig konstruktion för att söka och minnas den Universella Sanningen om all Materia.

Vi har tidigare nämnt att tiden för förändring av vår medvetenhet, tankar och känslor måste sättas i gång om vi vill följa med den kosmiska utvecklingen som inte styrs av egoism, självhävdelse, makt och egetintresse så som hitintills, vilket endast har bidragit till separation, rasism och fiendskap. Här har vi ett bra exempel på det som utspelas i Ukraina, Natoanslutning där man talar om fred samtidigt som man involverar sig i krig.

Tillåt förändring och högre kvalitativ medvetenhet

Människans kosmiska utveckling och gemenskap bygger på en högre kvalitativ medvetenhet, det vi kallar sunt förnuft (etik och moral) än det lågstadiemedvetande som fortfarande styr flertalets tänkande och handlande på jorden.

Genom hela universum finns det en organiserande kraft som talar om för allt hur det skall bete sig – ett universellt operativsystem. Denna organiserande kraft kallas för: Källenergi, Nollpunktsenergi, Neutral Energi, Kristusmedvetandeenergi, Själsenergi, m.fl. Den talar om för atomer hur de ska binda sig samman, talar om för planeter och stjärnor hur de ska bildas och kretsa runt varandra, och för en levande fysisk kropp hur den ska fungera.

När en planet stöder liv gör den det genom att bilda ett harmoniskt, neutralt energinät, till vilket hela alltet är anslutet, vilket liknar ett “operativsystem” som finns på en dator.

För många tusen år sedan saboterades det ursprungliga Kristus-nätet som styrde planeten Jorden avsiktligt av negativa ET:s (utomjordiska) varelsers inverkan och ersattes av ett alternativt nät – på vissa håll kallat “Matrix-nätet” – som fungerade från en mycket lägre frekvens än vad ursprunget var designat för, och som nu matar alla med negativa koncept som rädsla, oro, ilska, och som undertrycker förmågan att känna kärlek och medkänsla.

Som en del av denna process saboterades också vårt DNA så att vi bara opererade med 2 av de ursprungliga 12 strängarna som faktiskt fungerade, vilket resulterade i den nuvarande vetenskapliga nyfikenheten på “skräp-DNA”.

Om vi arbetade på dessa högre energetiska nivåer skulle vi inte behöva ta itu med de problem av rädsla, ilska, och känslomässig smärta som är dominerande runt om i världen. Verkligheten är dock att vi upplever dessa negativa känslor och att våra kroppar inte kan rensa ut dem effektivt.

När vi känner rädsla ger detta ofta bränsle åt den ilska som vi också kan uttrycka; vi känner oss känslomässigt sårade av en händelse i våra liv och försöker begrava den för att sluta känna smärtan. Eftersom våra kroppar arbetar på en så låg frekvens kan den inte effektivt rena denna låga energi, som sedan ofta kristalliseras i energilagren i vår kropp. Dessa energiblockeringar förhindrar sedan det tydliga flödet av livsenergi i våra kroppar och orsakar ofta en viss förvrängning av vår eteriska (plasmatiska) ritning, och då kan dålig hälsa och sjukdom bli resultatet om det inte hanteras rätt.

Under flera år nu har planeten Jorden, och alla hennes många invånare genomgått ett bombardemang av transformerande energier som är utformade för att välgörande mutera den levande kroppen så att den igen fungerar från urkällan, ursprungsfältet (Kristus-Medvetande-Fältet) som Solteologin, Gnostiken representerar.

Det har tagit oss 26 000 år att avverka 12 zodiaker (tidsåldrar) – ett varv kring centraluniversumet, centralsolen, källan till allt liv och form, kring vilket alla galaxer med sina respektive solsystem och planeter befinner sig i en konstant rörelse av utveckling.

Det som sker nu innebär en ny medvetenhet och upplevelseperiod för jordens civilisation – ”EN NY MEDVETENHET I EN NY TID!!!”

Vi har alla varit tvungna att vänta länge tills en specifik konfiguration av det galaktiska energinätet infann sig, där vårt solsystem var på plats, innan denna process kunde komma igång. Denna centrala 25-åriga process startade 1987 och kom till ett slut i slutet av 2012.

Milstolpen år 2012 indikerade slutet på ”Fas 1” av restaureringsprojektet – då Mayakalenderns profetia upphörde och många trodde att jorden skulle gå under.

För att helt och fullt kunna ansluta sig till det nyligen återställda ursprungsnätet måste våra kroppar genomgå en ganska betydande förändring, och detta innan den faktiska övergången sker.

Vårt DNA har genomgått betydande förändringar för att vara redo att integrera de tidigare underutnyttjade delarna av vårt DNA. Vi har också genomgått en utrensning av den gamla instängda emotionella energin som vi har burit runt på. När den nya högfrekventa energin har tagits emot av oss har den fått den dittills kristalliserade energin att börja avdunsta och då får vi sedan länge bortglömd smärta som nyligen släppts ut i våra system, vilket orsakar ny emotionell ångest som vi inte kan begrava igen men som tar sig ut ur vårt system mycket snabbare än tidigare. En del av detta visar sig också som fysiska hälsoproblem, värmevallningar, yrsel och andra så kallade “transformationssymptom”.

Våra tidigare instängda känslomässiga kristalliserade energier börjar avdunsta på grund av inkommande ny högfrekvent energi.

Med tanke på den enorma omfattningen av förändringar som vi utsätts för utöver all denna känslomässiga utrensning och transmutation är det inte konstigt att processen alltid är obekväm för de flesta, om inte alla människor. Även om vi får mycket stöd från våra förnimbara och oförnimbara andliga guider och mentorer, kan de inte göra allt för oss när det gäller vad vi själva har skapat åt oss på grund av okunskap och omedvetenhet.

Notera: Först och främst måste vi hjälpa oss själva och därefter dem som ännu inte har vaknat upp och ser vad som händer eller pågår runt omkring dem, och varför.

En del energi-healers och komplementära terapeuter specialiserar sig nu på att hjälpa dessa personer som lider av uppstigningssymptom att hitta lite balans och stabilitet igen när de drabbas av våg-efter-våg av dessa transformerande energier.

En viktig aspekt av de nuvarande förändringarna som vi genomgår är att våra energikroppar (mentala, emotionella och andliga) verkligen behöver förändras avsevärt. Vår nuvarande mentala kropp, till exempel, är i stort sett begränsad till att bearbeta information som kommer in genom det gamla matrisnätet och finner därför att all information som levereras från det nya ”Högre kvalitativa Medvetandefältet” är obegriplig på en lägre medveten nivå (den är fortfarande lagrad i våra inre visdomsbibliotek, Akasha, men är inte lättillgänglig ännu). Det finns så många “högre” andliga koncept som är svåra att förstå, helt enkelt för att vår 3D-mentala kropp inte kan hantera dem.

Om vi går djupt in i ett meditativt tillstånd kan vi kringgå den mentala kroppen till en viss grad och ta till oss en del djupgående ny information, men när vi sedan kommer tillbaka till våra kroppar får minnena en drömlik kvalitet och är svåra att återkalla och tolka igen.

Det är uppenbart att om vi helt enkelt skulle koppla bort oss från det gamla nätet och samtidigt ansluta oss enbart till det nya nätet via vår gamla mentala kropp, skulle vi bli helt desorienterade. Därför håller en ny förenad energikropp på att bildas som ersätter de olika separata kropparna som tidigare har tjänat oss.

Denna energikropp är känd som ljuskroppen

Här kan vi gå in och påskynda processen med de hjälpmedel om står till vårt förfogande från våra utomjordiska vänner och forskare.

Den ljusare delen av vårt DNA indikerar vår nya 12-strängade DNA-struktur hos mer medvetna mänskliga varelser.

Som en del av förändringen av den mänskliga designen började barnens energifält förändras i mitten av 1990-talet när ett ökande antal så kallade indigobarn började framträda på vår planet (Terra) jorden. Det är dock en språngbräda och vi ser nu en fortsatt snabb utveckling inom auradesignen igen – Kristallbarnens Födelse.

Detta nya auramönster är mer lämpligt för anslutningen till det nya nätet eftersom det talar det nya språket – “Ljusets Språk”. Det kan också läsa det gamla matrisrutnätets språk, även om själen som bebor kroppen kommer att vara bättre på att bortse från dess innehåll av mer uppenbar korrupt kodning. Med detta sagt så rensas det gamla matrisnätet också från negativ programmering så mycket som möjligt för att stödja befolkningen efter 2012 som fortfarande inte är redo att byta till sina nyare energikroppskonfigurationer.

Denna utveckling av aurakropparna sker i olika takt för olika människor, och för människor som motsätter sig skiftet på själsnivå händer det knappast alls.

För närvarande sover många människor på planeten fortfarande andligen, även om de i tysthet tar på sig – i varierande grad – dessa nya kodningar i sina inre visdomsbibliotek. Det verkar dock vara så att själar som föddes före Indigo-Kristall-eran kommer att behöva delta aktivt, åtminstone i detta skede, för att uppgradera sina aurafält och där få en fullständig anslutning till det nya nätet.

Processen är ett sådant exempel som vi tidigare nämnde där olika former av hjälp kan ges från vår sida för att hjälpa till att underlätta processen för de människor som vill förändra sin medvetenhet, inre resurs och hälsa i sin helhet.

Fråga: Vilka kan vi inte hjälpa?

Svar: Vi kan inte hjälpa människor som vill vara offer, tycker synd om sig själva, eller ältar sina problem utan att aktivt delta i sin läkningsprocess.

Vi kan inte hjälpa sådana människor som förväntar sig att andra skall lösa deras egna problem som de själva har skapat medvetet eller omedvetet.

Däremot kan vi hjälpa dem med vägledning.

Uppstigning – Transformation – Medvetenhetsutveckling – Verktyg

Vi har under det sista decenniet presenterat olika analys-, åtgärdsprogram och verktyg, som man kan använda själv och även hjälpa andra med.

Jag har ägnat mig åt hälsoprogram sedan 1970-talet och har delaktigt i den snabba teknologiska utvecklingen som har pågått här på jorden, trots ekonomiska svårigheter vars orsak bottnar i att jag tog lägst betalt bland flertalet terapeuter.

På 1970–1990-talet tog jag 80 till 100 kr per behandling, medan andra tog flera hundra eller tusen kronor. Samtidigt ville jag ha den senaste teknologin för att kunna nå så bra resultat som möjligt.

Den teknologi och de hjälpmedel som vi använder nu och delvis har rekommenderat till er har varit den bästa möjliga.

Vi har också letat efter kostnadseffektiva hjälpmedel för människor som inte har medel att kunna anskaffa något hälso- eller utvecklingshjälpmedel, vilket behövs för att underlätta övergången från det förgående traditionella till det nya som hela vår jordiska civilisation står inför.

Presentationen av utomjordisk teknologi tar också fart.

Vi inom Matrix Innovation™ och AIC® måste sålla, genom att veta vilka teknologier som är fördelaktiga, utvecklande, läkande och kommer från seriösa tillverkare. Vi måste också veta vilka som är mindre fördelaktiga, ineffektiva och som kommer från oseriösa vinstbaserade företag som bygger på egoism och eget intresse.

Speciellt amerikanska företag är mer specialiserade på att lura sina samarbetspartners, trots löfte och överenskommelse som ingåtts med oss. Detta har vi fått erfara flera gånger.

Det finns ett ordspråk som Kristus tillämpade: genom deras frukter lär man känna dem.

Detta betyder att som ett företag eller enskild individ handlar, sådana är de, oberoende vad de säger eller utger sig för att vara. Vi kommer i fortsättningen inte att befatta oss med denna typ av företag eller personer.

Vi sållar bort alla sådana företag från vår framtida samarbetsplan!!!

Notera: Vi har också fått möjlighet att hämta information från en trovärdig ”underrättelseorganisation” i förväg, om vilka negativa utomjordiskt inspirerade företag som verkar för att hindra människans andliga och hälsobaserade utveckling via sina teknologier. Vi får också veta vilka som är positivt inspirerade.

Detta kommer vi att informera er om i vår nya bok som vi publicerar både på svenska och engelska i samband med vårt seminarium den 21-22 september 2024.

//Unifier