Breaking News

Sandor A. Markus

Bättre Hälsa och Ökad Medvetenhet

Som vi tidigare nämnt i våra föreläsningar och i vår litteratur, befinner sig hela vår civilisation i en total omstrukturerringsprocess. Detta innebär att allt som hör till det förflutna, förgängliga i tillvaron fram till realtid (nutid) håller på att omstruktureras på grund av fotonenergin (livsenergins) ökade influens från centralsolen. Detta påverkar hela vår galax inklusive vårt solsystem och planeten jorden. …

Read More »

Energi för att leva i en högre vibration

ENERGI FÖR ATT LEVA I EN HÖGRE VIBRATION ORIGINAL FOTONENERGI Bild 1. Certifierad/internationellt registrerad/vetenskapligt verifierad teknologi Under många år har Alkywan® i Tjeckien utvecklat produkter baserade på vetenskapliga och tekniskt innovativa idéer för att förbättra livet för inte bara människor, utan även djur och alla levande organismer. Bc, Stepan V. Aurednik, BBA. (University of Dublin, Irland). Forskaren Stepan V. Aurednik …

Read More »

Med Pod Quantum Healing

PRESIDENT DONALD TRUMP SADE TILL DEN AMERIKANSKA NATIONEN DEN 14 JUNI 2018, ”INOM ETT ÅR KOMMER NÄSTAN ALLA SJUKHUSPROCEDURER VARA UPPDATERADE.” VARJE STAD KOMMER ATT HA FLERA MEDICINSKA SÄNGAR OCH TESLA-RUM SOM KAN BEHANDLA OCH REPARERA DNA, TILLSAMMANS MED BOTANDE AV ALLA SJUKDOMAR. ÅLDERSREGRESSIONER (upp till 30 år), INGEN MER CANCER, INGEN MER AUTISM, INGEN MER FIBROMYALGI, INGA FLER VACCINER, …

Read More »

En ökad medvetenhet är en nödvändighet för människans överlevnad på jorden

Bredbandsfiltret i vår hjärndator bestämmer vad för slags energi vi attraherar och omges av. Detta påverkar även vårt DNA/RNA, positivt eller negativt. Hur vi mår mentalt (psykiskt), känslomässigt och biologiskt är avgörande för vår fortlevnad både som individer och kollektiva varelser på jorden. Ända sedan 1960-talet då jag började intressera mig för ämnet ”Hälsa och Inre Resursutveckling”, dök det upp …

Read More »

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid!

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid! – är ett uttryck som vi har använt oss av sedan 1993, från vår första bok under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetandet”, vilken publicerades första gången av Caduceus Bokförlag i Åkersberga. Numera finns boken tillgänglig på Svenska och Engelska på Amazon (www.amazon.se), under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”. En Ny Medvetenhet i en …

Read More »

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus står på jordgloben. I sin högra hand håller han en papyrusrulle. På paypurusrullen finns skrivet människans ursprung. På högra sidan om Hermes kan vi se Hermes- eller Caduceusstaven, kring vilken det skingrar sig två ormar, en Vit och en Svart orm. Den vita ormen (Pingala) symboliserar det parasympatiska nervsystemet i människokroppen och den svarta ormen (Ida) symboliserar det …

Read More »

De närmaste årtiondena

Vad kommer att ske på jorden närmaste årtiondena? Hela vår jordiska civilisation befinner på randen till en total katastrof om den inte ändrar riktning. Detta innebär en förändring av människans medvetenhet från dess symtomrelaterade 3D verklighetsuppfattning, till en 5D orsaksrelaterad medvetenhetsnivå. För första gången under jordens mångtusenåriga historia har människan möjlighet här på jorden att ändra sin tanke- och medvetenhetsstruktur …

Read More »

Den Nya Tidsålderns Medvetandeera

2000-talet inleddes vid vintersolståndet den 21-23 december 2012 då vårt solsystem och vår planet (jorden) passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte) kring Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet. Denna händelse som inträffar vart 26000 år indikerar avslutningen på tidigare tidsåldrar, varav den föregående utgjorde det sista. Vattumannens tidsålder, i vilken vi har inträtt, …

Read More »

Ni har ansvar för er egen hälsa!

Kära AIC- och Hälsomedlemmar! Nu när vi har inträtt år 2022 så kommer Covid-19/20/21/22 att fortsätta. Det kommer inte att bli något avbrott än. De som kommer att överleva på jorden är de som tar ansvar för sin egen hälsa och inte tror att sjukvården eller samhället kommer att göra det. Vi har alla bidragit till vår egen hälsosituation som …

Read More »

Er fortsatta hälsa

Kära Medlemmar! Här kommer lite information om Covid-19/20/21/22 som ni bör känna till inför det Nya Året, eftersom det påhittade scenariot som rör Covid-19 kommer att fortsätta ett tag till. Detta kommer att fortgå ända tills man har fått större delen av jordens befolkning vaccinerad. Flertalet människor är robotar. De gör vad det blir tillsagda att göra. De har inte …

Read More »