Breaking News

Sandor A. Markus

E. coli och kolloidalt silver

Det är väldokumenterat att E. Coli kan överföras från person till person. Tvätta händerna två eller flera gånger med tvål. Vad är E. Coli? Escherichia coli vanligen förkortat E. coli är uppkallad efter Theodor Escherich. E. coli är en gramnegativ, stavformad bakterie som vanligtvis finns i nedre tarmen hos varmblodiga organismer (endotermer). De flesta E. coli-stammar är ofarliga, men vissa, …

Read More »

Utveckla dig själv!

Varje människa har en individuell kvalité, sin personliga potential för en hållbar harmoni och lycka i livet! Alla människor har någon gång i sitt liv drömt eller fantiserat om ett meningsfullt liv, vilket skulle leda dem till lycka och harmoni i livet. Tyvärr är det väldigt få som hitintills har lyckas med att uppnå detta mål eftersom de har låtit …

Read More »

Professor Konstantin Meyl om Skalärvågor

Prof. Dr-Ing Konstantin Meyl har gått in på vetenskapen bakom Nikola Teslas experiment och förklarar vad denna vetenskap innebär. Här finns möjligheter till trådlös energi med möjlig effektivitet på över 100 % då energi kan hämtas direkt från omgivningen. Liksom under Teslas tid så vill eliten inte att denna vetenskap och teknik skall komma folket till nytta. Det är samma …

Read More »

Matrix Innovation & AIC i Sverige är ledande inom Skalärvågsmedicinsk Analys- och Terapiprogram

Skalärvågsmedicin som vi tillämpar inom Matrix Innovation och AIC överför läkemedel och terapieffekter trådlöst till klienter (människan) oberoende av avstånd. Smärta lindras, sjukdom försvinner, välbefinnandet ökar. Det finns inga biverkningar. Vi är inne i ett helt nytt paradigm (förändrad tankestruktur) när det gäller olika slags terapier och medicinering. Våra medicineringar, terapier och naturläkemedel sker via informationsöverföring av magnetiska skalärvågor, oberoende …

Read More »

Ditt öde skapar du själv här och nu!!!

Många tror rutinmässigt att någon högre makt som de kallar GUD eller GURU (Läromästare) formar deras öde. Individen lägger hela sin tro på denna s.k. GUDOMLIGA KRAFT, att den styr och handhar deras liv och öde, men likaså att samma kraft skapar galaxer, solsystem och planeter. Betraktat ur metafysisk synpunkt handlar det om två skilda energier: SKALÄRVÅGSENERGI och ELEKTROMAGNETISK ENERGI. …

Read More »

Det Nordiska Pontifikatet

Den Sanna Religionen Gnostiken som ”Det Nordiska Pontifikatet” (NPA) och den Internationella Föreningen för Total Mänsklig Kultur” (AIC) står för är andlighet – högre kvalitativ själsrelaterad medvetenhet. Detta präglar den jordiska människan som ingår i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern”. Denna händelse inträffade i sambandet med vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem och vår planet jorden hade …

Read More »

Framtidens Hälsovård är Individuellt Baserad Harmonisering!

Bild 1. Den mänskliga hjärnan är den kraftfullaste kvantdator som någonsin har existerat. Allt som existerar inom skapelsen är både Energi och Information bestående av frekvenser. Hjärnan är den största Kvantdator som handhar all information och kommunikation som upprätthåller livet i våra celler, organism och kropp. Hur vi tänker och vad vi tänker är avgörande för vår hälsa och vårt …

Read More »

Vad är Akashakrönikan?

Det 5D (femdimensionella) Kollektiva Medvetandet – Enhetsfältet Den som först namngav Akashakrönikan i västvärlden var teosofins grundare Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). Hon uppgav att det är en världskrönika där allt upptecknas. Namnet ”Akasha” betyder på sanskrit ”himlen, rymden, etern”. Men Helena Petrovna Blavatsky kallade den även för Guds minne eller Livets bok. Akashakrönikan är en form av tidskrönika som finns …

Read More »

CelesteMetoden® Kvantanalysator & Kvantharmonisator

Bild från planetachatbot.com (länk): Vår Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator gnostiserar sjukdomar, obalanser/svagheter som kan leda till sjukdom. Vi skannar kroppen på DNA, RNA, Cell och Organnivå. Det finns inga andra metoder idag som kan hitta sjukdomar i samma tidiga skede som vår Multifunktionella Kvantanalysator. Vår automatiserade Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator bygger på den senaste Rymdteknologin, vilken är kopplad till . Denna …

Read More »

Träna för Högre Medvetenhet!

Meddelande från Andromeda, Arcturus och Plejaderna Väsen från Andromeda, Arcturus och Plejaderna har ett angeläget meddelande för jordens invånare. Dessa väsen finns nu här för att hjälpa oss med övergången till nästa täthetsnivå, men de kommer inte att visa sig eller hjälpa oss om vi inte först gör den del som krävs av oss själva. Vi människor kan inte räkna …

Read More »