Breaking News

Sandor A. Markus

Den Nya Tidsålderns Medvetandeera

2000-talet inleddes vid vintersolståndet den 21-23 december 2012 då vårt solsystem och vår planet (jorden) passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte) kring Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet. Denna händelse som inträffar vart 26000 år indikerar avslutningen på tidigare tidsåldrar, varav den föregående utgjorde det sista. Vattumannens tidsålder, i vilken vi har inträtt, …

Read More »

Ni har ansvar för er egen hälsa!

Kära AIC- och Hälsomedlemmar! Nu när vi har inträtt år 2022 så kommer Covid-19/20/21/22 att fortsätta. Det kommer inte att bli något avbrott än. De som kommer att överleva på jorden är de som tar ansvar för sin egen hälsa och inte tror att sjukvården eller samhället kommer att göra det. Vi har alla bidragit till vår egen hälsosituation som …

Read More »

Er fortsatta hälsa

Kära Medlemmar! Här kommer lite information om Covid-19/20/21/22 som ni bör känna till inför det Nya Året, eftersom det påhittade scenariot som rör Covid-19 kommer att fortsätta ett tag till. Detta kommer att fortgå ända tills man har fått större delen av jordens befolkning vaccinerad. Flertalet människor är robotar. De gör vad det blir tillsagda att göra. De har inte …

Read More »

E. coli och kolloidalt silver

Det är väldokumenterat att E. Coli kan överföras från person till person. Tvätta händerna två eller flera gånger med tvål. Vad är E. Coli? Escherichia coli vanligen förkortat E. coli är uppkallad efter Theodor Escherich. E. coli är en gramnegativ, stavformad bakterie som vanligtvis finns i nedre tarmen hos varmblodiga organismer (endotermer). De flesta E. coli-stammar är ofarliga, men vissa, …

Read More »

Utveckla dig själv!

Varje människa har en individuell kvalité, sin personliga potential för en hållbar harmoni och lycka i livet! Alla människor har någon gång i sitt liv drömt eller fantiserat om ett meningsfullt liv, vilket skulle leda dem till lycka och harmoni i livet. Tyvärr är det väldigt få som hitintills har lyckas med att uppnå detta mål eftersom de har låtit …

Read More »

Professor Konstantin Meyl om Skalärvågor

Prof. Dr-Ing Konstantin Meyl har gått in på vetenskapen bakom Nikola Teslas experiment och förklarar vad denna vetenskap innebär. Här finns möjligheter till trådlös energi med möjlig effektivitet på över 100 % då energi kan hämtas direkt från omgivningen. Liksom under Teslas tid så vill eliten inte att denna vetenskap och teknik skall komma folket till nytta. Det är samma …

Read More »

Matrix Innovation & AIC i Sverige är ledande inom Skalärvågsmedicinsk Analys- och Terapiprogram

Skalärvågsmedicin som vi tillämpar inom Matrix Innovation och AIC överför läkemedel och terapieffekter trådlöst till klienter (människan) oberoende av avstånd. Smärta lindras, sjukdom försvinner, välbefinnandet ökar. Det finns inga biverkningar. Vi är inne i ett helt nytt paradigm (förändrad tankestruktur) när det gäller olika slags terapier och medicinering. Våra medicineringar, terapier och naturläkemedel sker via informationsöverföring av magnetiska skalärvågor, oberoende …

Read More »

Ditt öde skapar du själv här och nu!!!

Många tror rutinmässigt att någon högre makt som de kallar GUD eller GURU (Läromästare) formar deras öde. Individen lägger hela sin tro på denna s.k. GUDOMLIGA KRAFT, att den styr och handhar deras liv och öde, men likaså att samma kraft skapar galaxer, solsystem och planeter. Betraktat ur metafysisk synpunkt handlar det om två skilda energier: SKALÄRVÅGSENERGI och ELEKTROMAGNETISK ENERGI. …

Read More »

Det Nordiska Pontifikatet

Den Sanna Religionen Gnostiken som ”Det Nordiska Pontifikatet” (NPA) och den Internationella Föreningen för Total Mänsklig Kultur” (AIC) står för är andlighet – högre kvalitativ själsrelaterad medvetenhet. Detta präglar den jordiska människan som ingår i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern”. Denna händelse inträffade i sambandet med vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem och vår planet jorden hade …

Read More »

Framtidens Hälsovård är Individuellt Baserad Harmonisering!

Bild 1. Den mänskliga hjärnan är den kraftfullaste kvantdator som någonsin har existerat. Allt som existerar inom skapelsen är både Energi och Information bestående av frekvenser. Hjärnan är den största Kvantdator som handhar all information och kommunikation som upprätthåller livet i våra celler, organism och kropp. Hur vi tänker och vad vi tänker är avgörande för vår hälsa och vårt …

Read More »