Breaking News

De närmaste årtiondena

Vad kommer att ske på jorden närmaste årtiondena?

Hela vår jordiska civilisation befinner på randen till en total katastrof om den inte ändrar riktning. Detta innebär en förändring av människans medvetenhet från dess symtomrelaterade 3D verklighetsuppfattning, till en 5D orsaksrelaterad medvetenhetsnivå. För första gången under jordens mångtusenåriga historia har människan möjlighet här på jorden att ändra sin tanke- och medvetenhetsstruktur från den lägsta 3D till en högre kvalitativ 5D tanke och medvetenhetsnivå, vilket präglar Etik och Moral.

Etik är hur vi tänker och Moral är hur vi handlar i olika situationer.

, som vi inom kort för första gången presenterar officiellt med egen websida, innefattar människans högre kvalitativa själs-(själv-)relaterade medvetenhetsnivå och dess mentala, känslorelaterade och biologiska funktionalitet, vilken rör vårt inre och yttre välbefinnande i sin helhet.

Mindfulness, som hitintills dominerat den jordiska civilisationens utveckling, sättet att tänka och handla, har huvudsakligen varit sinnesrelaterad. Detta har resulterat till egoism, maktbegär, fåfänga, hat och destruktivitet av olika slag. Dessa negativa egenskaper präglar större delen av mänskligheten idag. Jorden är den enda planet inom skapelsen där människan genom egoism, hat och maktbegär tar livet av varandra. Detta sker inte ens inom djurriket.

Endast ett fåtal, ca 30 % av jordens ca 7,8 miljarder individer kan frigöra sig från all den vilseledande information och kontroll som handhas av lägre kvalitativa Drakoniskt influerade varelser. CABAL, den Djupa Staten, utgör deras filosofiska, politiska, vetenskapliga och religiösa verktyg, för att skapa en totalitär diktatur och kontroll över de människor de vill genmodifiera, kontrollera och förslava på jorden. Resterande vill de eliminera genom de mest utstuderade metoder.

Vi har tidigare omnämnt delar av det som sker på jorden i en av våra böcker, Den Matriska Verkligheten.

Covid-19 var endast inkörsporten till det som skall komma. Flera påhittade epidemier är på väg för att lura människan via tvång eller konspirationsteorier att offra sig för denna onda genius som vill äga jorden och leva i en luxuös miljö.

Om deras plan kommer att lyckas eller inte, beror på oss själva.

Vi måste vakna upp ur vår tönrosasömn och se verkligheten som det är och inte som vi tror eller föreställer oss i vår fantasivärld.

Det finns bara två källor på jorden idag som har större inblick i det som pågår, som sker bakom kulisserna på jorden och hur den jordiska människan kan frigöra sig från all den illusion och föreställning som den har blivit indoktrinerad att tro på sedan årtusenden.

Dessa två officiella källor är vår Internationella Förening för Total Mänsklig Kultur (AIC) som utformat CelesteMetoden®, och Cosmic Agency® som via direkt kontakt med Taygetagruppen från Pleiaderna via datakommunikation förmedlar den absoluta sanningen som sker, pågår på jorden, utan människornas vetskap och kunskap. Vidare hur vi var och en som inte väljer slaveriet, kan frigöra oss från alla de konspirationsteorier som förmedlas via sinnesstyrd media och så kallade psykopater.

Enligt 2000-talets Vetenskap är Psykopater Samhällets Rovdjur.

Psykopater har de egenskaper som behövs för att bedra och lura andra människor: de pratar snabbt, är charmerande, självsäkra och finner sig till rätta i sällskapslivet. De är oberörda av risken för upptäckt och är totalt hänsynslösa.

Psykopater finner vi på alla slags toppositioner som makthavare, chefer inom politiska, militära, vetenskapliga, religiösa, industriella och övriga organisationer och förvaltningar. De lovar och bedrar. Sällan håller de sig till sanningen. De är ulvar i fårakläder.

Det är endast genom intuition och urskillningsförmågan som man kan känna igen dem och genomskåda dem. Dessa till synes mänskliga varelser lever på de mänskliga fårens okunskap och omedvetenhet. Deras näring är skräck, oro, rädslor och otrygghet som de skapar för människorna på jorden. Hur skulle fåren annars klara sig utan fåraherden?

Så länge fåren inte kan iklä sig lejonens styrka, orädda, oberoende, självständiga, så länge kommer de att lyda sin fåraherde.

Vi kommer var fjortonde dag att publicera en videoöversättning till Svenska för dem som inte behärskar engelska till fullo. För att hjälpa dem som vill höja sitt medvetande till en 5D nivå och bli fria från de lägre kvalitativa Drakoniska krafternas influens på jorden.

//Sandor A Markus (Unifier)