Breaking News

AIC Projektets GDPR-medgivande

  • Epostlistan – AIC Nyhetsbrev
  • Facebook-kommentarer

Epostlistan – AIC Nyhetsbrev

Ändamålsbegränsning:

När du går med i vår e-postlista så kommer endast er e-post att lagras i vårt system kopplat till Mailchimp. Du behöver inte addera namn och andra adressuppgifter. Epostlistan används för att skicka ut nyheter från AIC, artiklar som vi skriver. Mailen går under rubriken “AIC project” och där kan information från www.swe.unifier.se, www.unifier.se, www.worlddoctrine.org, www.saintgermainorder.org, www.matrixinnovation.se, www.matrixlaser.se och www.nordicgnosticunity.org skickas ut.

Marknadsföring kan förekomma från www.matrixinnovation.se och www.matrixlaser.se, men har inte skett hittills (2018-05-31).

Hittills har endast mail skickats ut angående nya artiklar på www.swe.unifier.se eller seminarieinformation från www.worlddoctrine.org. // 2018-05-30.

Uppgiftsminimering:

Vi lagrar endast e-post om ni inte själva adderar extra adressinformation, etc.

Korrekthet:

Felaktiga e-postadresser kommer att tas bort från systemet.

Lagringsminimering:

Felaktiga e-postadresser kommer att tas bort från systemet. E-postadressen kommer att finnas kvar så länge ni önskar det, eller så länge den är giltig.

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Lars Helge Swahn, larshelgeswahn@human-academy.com. Vi behandlar endast e-postadresser, och vi gör detta för att kunna informera om det vi gör i regi av AIC och dess “utlöpare” beskrivna ovan med webbadresser. Inga övriga har insyn i dessa adresser och vi lämnar inte ut dem till tredje part eller ett tredje land utanför EU/EES.

Epostlämnares rättigheter:

  • Har tillgång till sin e-postadress.
  • Kan få felaktig e-postadress rättad genom att anmäla en riktig hos oss.
  • Vi lagrar e-postadresserna tills de blir ogiltiga eller tills ni som e-postadressinnehavare väljer att avanmäla den.
  • Ni har rätt att lämna klagomål till oss på AIC om ni har frågor eller tycker att vi gjort något som inte ligger i linje med detta GDPR-dokument. Ni har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.
  • Ni har rätt att få ett utdrag på er e-postadress.

För att uppdatera er e-postadress, gör då följande under rubriken ” Prenumerera på AIC Nyhetsbrev”. Denna funktion finns på de flesta delsidor hos www.swe.unifier.se: 1. Skriv in Er e-postadress, 2. Bocka i rutan “GDPR-medgivande”, 3. Klicka på “Prenumerera”, 4. Klicka på länken som blir synlig, dvs.”klicka för att få en tillskickad uppdateringslänk”. Följ instruktionerna i länken.

Dokumentation

Vi på AIC dokumenterar vårt arbete genom att spara alla mailutskick som vi gör till listan.

Skydd av era epostadresser – säkerhet

Vi använder 2048 bitars kryptering på våra webbsidor. Denna kryptering antas vara omöjlig att “knäcka” med dagens datateknik. E-postadresserna ligger bakom denna krypteringsbarriär.

Det åligger oss på AIC att anmäla till Datainspektionen om någon incident skulle inträffa med e-postadresserna, dvs. om ex. ett USB-minne skulle tappas bort som skulle ha e-postadresser inlagda, vidare om någon skulle göra dataintrång på någon av våra servrar eller någon obehörig tar del av uppgifterna.

Facebook-kommentarer

Personer som skriver in facebook-kommentarer ansvarar själva för dessa. De får modifiera sina kommentarer eller ta bort dem. Detta sköter de själva genom att vara inloggade på Facebook samtidigt som de justerar sina kommentarer.

Vi på AIC förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer om de skulle vara stötande på något sätt.
Kommentarerna har till syfte att ge en mer mångfasetterad syn på det vi publicerar samt utgör underlag för oss på AIC att utveckla det vi publicerar.

Mvh Lars Helge Swahn, AIC, 2018-05-31
larshelgeswahn@human-academy.com