Breaking News

Projektnyheter

AIC Projektnyheter, Uppdateringar

2018
Handlingsplan för rättvis samhällsutveckling:
Bakgrund till detta initiativ om etiskt och moraliskt styre av Sverige går att läsa i boken “Den Matriska Verkligheten” författad av Dr. Sandor A. Markus och Lars Helge Swahn.

2017
Följande bok har blivit publicerad:
* Den Matriska Verkligheten – Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Amazon)

2016
Följande bok har blivit publicerad:
* Världsdoktrinen – Världsläran: Den Nya Tidsålderns Filosofi, Religion och Vetenskap (Amazon)

2015
Följande ytterligare böcker har blivit publiserade:
* Mina Inkarnationer och Undervisning (Amazon)
* Från Barbarstadiet till Supermedvetande (Amazon)
* Mästaren, Dr. Sandor A. Markus citat (Amazon)
* Utomjordingar finns bland oss (Amazon)

2014
Sovereign Imperial Order of Saint Germain (S.I.O.S.G.) är färdigställd. Sajten är tillägnad distingerade människor på vägen mot multi-dimensionellt högre kvalitativt kvantmedvetande.

2013-12-27
Nordiska Gnostiska Enheten är färdigställd. Nordgnosticicm med gratis NGU medlmeskap, undervsining, förhör, dop, diplom, medvetenhetsträning – allt gratis…

2013-08-01
Sandor A Markus har via AIC givit ut boken “Saint Germain, den mystiska greven som aldrig dör”. Boken visar på flera av de problem som mänskligheten står inför nu , och den enda gångbara lösningen på dessa problem – dvs. att uppnå ett högre kvalitativt själsligt multidimensionellt medvetande. Alla andra lösningar är dömda att misslyckas. “Saint Germain, den mystiska greven som aldrig dör“.

2013-03-07
Nu är den fullständiga medlemssajten AIC Association färdig för att ta emot medlemmar, dvs. www.worlddoctrine.org. Genom att bli medlem så stöder du AIC’s 8 punkter för en bättre värld att leva i. Du får då gratis en hel verktygslåda för individuell utveckling som bonus.

2012-05-11
Som medlem i NGU får du information varje vecka för din utveckling. Detta är en GRATIS medlemssajt som hjälp för din Individuella Utveckling mot ett multi-dimensionellt kvantmedvetande! http://www.nordicgnosticunity.org/sv/index.asp

2011-06-13
Om du funderar på att deltaga i A.I.C.s utvecklingsprogram, har du nu möjlighet att deltaga på ett gratis informationsmöte. Informationsmötet är avsett för de som inte är medlemmar. Mötet gör det lättare för dig att bestämma om du vill utvecklas och vad det innebär. Vi är intresserade av att hjälpa de som aktivt vill utvecklas, eftersom det krävs en egen ansträngning.

2011-03-29
Medlemsområdet byggs ut.

2008-09-14
Vi har nu kommit så långt med arbetet att vi har låtit arkitekter göra den första modellen på hur Akademicentret skall se ut. Detta kommer att uppföras i mitten av Sverige. Vi vill inte precisera mer exakt ännu. När platsen är klar så kommer den att presenteras. Inom kort kommer vi att lägga ut bilder på modellen. Arbetet fortskrider planenligt.

2007-02-12
Vi arbetar nu mer aktivt med att hjälpa folk med sin utveckling. Ett av våra delmål innebär att folk skall frigöra sig och utveckla ett Femdimensionellt Kosmiskt Kvantmedvetande. En hel del människor har börjat sin träning, men för att Akademins mål skall infrias så behöver många fler börja sin utveckling. Ett samhälle har möjlighet att utvecklas om moral är den primära ledstjärnan. När människan har utvecklat ett visst moraliskt tänkande, utan att lagar skall behöva påtala självklarheter – så har vi en bra start.

När en viss moral är självklar för individen och man inom sig strävar efter mål av total frigörelse, vill man automatiskt koppla sig till Akademin. Akademin står för just frigörelse, mänsklig evolution och på sikt obegränsad kunskap. Givetvis är kunskapsflödet just nu kraftigt selekterat eftersom Akademin är i sin inledande fas. Denna inledande fas går ut på att alla som är intresserade skall utveckla ett Femdimensionellt Kosmiskt Kvantmedvetande. Om du vill höra till samhällets elit om några år – skall du börja din träning mot målet. Det är bara att börja träna om du vill utvecklas.

Postad: 2001 Senaste översyn: 2016-12-19

Lämna ett svar