Breaking News

L’Académie Internationale De Culture Humaine Intégrale
“Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur, AIC”

Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur med anknytning till människans villkor, framsteg och utveckling, grundades i Bordeaux, Frankrike, 1972.

Den inregistrerades i Stockholm, Sverige som Akademistiftelse, 1989, Org nr 802014-5309.

Akademistiftelsen “Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur” är ett privat utvecklings- och utbildningscentrum som verkar inom Kulturell Ekologi med inriktning på Livsvetenskap – Humanvetenskap.

Akademin är internationell och ideell.

I dagens värld är allt uppdelat på olika vetenskaper och kunskapsgrenar vilket skapar splittring och oordning. AIC arbetar för att skapa en gemensam plattform för nytänkande inom filosofi, kultur, vetenskap och teknik och därigenom bidra till människans framtida (kosmiska) utveckling och framåtskridande. Människan skall utveckla ett multidimensionellt kvantmedvetande.

Akademin verkar för en Total Mänsklig Kultur.

Akademins grundare är: Dr. Sandor A Markus.

Akademin har som mål och vision:

  • Ett världssamhälle
  • En broderlig mänsklighet
  • En flagga av kärlek – vishet
  • En moralstandard
  • Ett språk av förståelse
  • Över alla gränser
  • Över alla fördomar
  • Över alla traditioner

A.I.C.  Struktur >>>

Bidrag:

L’ACADEMIE INTERNATIONAL DE CULTURE
IBAN: SE17 8000 0818 7700 4207 2637
BIC: SWEDSESS

Lämna ett svar