Breaking News

AIC Projektet

Northern Pontifical Academy (NPA) verkar genom AIC Projektet.

AIC Projektet verkar för Total Mänsklig Kultur, med anknytning till människans villkor, framsteg och utveckling.

AIC Projektet är internationellt och ideellt och verkar för individen och samhället för att verkställa den plan som är ämnad för planeten jorden. Jorden skall linjeras med sin uppgift i kosmos nu i förlängningen av år 2012. Ledorden är hög etik och moral och träning till högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande. Etik är hur man tänker och moral hur man handlar.

AIC Projektet för individen och kollektivt verkställs genom AIC Association, “Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur (AIC)”. Individen skall utbildas och tränas till ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande, fri från bundenhet via sinnet. Människan skall kontrollera sitt sinne istället för att kontrolleras av det. Härmed ges självklar hög etik och moral för Kulturell Ekologi med inriktning på Livsvetenskap – Humanvetenskap. Denna individuella utbildningen och träning mot högre medvetenhet och hälsa verkställs med CelesteMetoden genom AIC Association www.worlddoctrine.org och the Sovereign Imperial Order of Saint Germain www.saintgermainorder.org.

AIC Projektet för samhället verkställs genom handlingsplan för rättvis samhällsutveckling.

I dagens värld är allt uppdelat på olika vetenskaper och kunskapsgrenar vilket skapar splittring och oordning. AIC arbetar för att skapa en gemensam plattform för nytänkande inom filosofi, kultur, vetenskap och teknik och därigenom bidra till människans framtida (kosmiska) utveckling och framåtskridande. Människan skall utveckla ett multidimensionellt kvantmedvetande.

AIC Projektet verkar för en Total Mänsklig Kultur.

AIC Projektets grundare är: Dr. Sandor A Markus.

AIC Projektet har som mål och vision:

  • Ett världssamhälle
  • En broderlig mänsklighet
  • En flagga av kärlek – vishet
  • En moralstandard
  • Ett språk av förståelse
  • Över alla gränser
  • Över alla fördomar
  • Över alla traditioner

A.I.C.  Struktur >>>

Bidrag kan ges till AIC Association:

ASSOCIATION INTERNATIONAL FOR GLOBAL HUMAN CULTURE
IBAN: SE17 8000 0818 7700 4210 6591
BIC: SWEDSESS

Lämna ett svar