Breaking News

AIC Introduktion

The Brain

Livsvetenskap och medvetenhetsutveckling

AIC för individen: Höj medvetenhet via undervisning och träning!
Vi erbjuder undervisning av världsdoktrinen och ett träningsprogram till alla för att uppnå ett högre kvalitativt själsligt multidimensionellt kvantmedvetande. Detta krävs av alla i det samhälle som nu kommer. Uppnå mästerskap i livet!

AIC för samhället: Rådgivning från multidimensionellt perspektiv!
Vi erbjuder rådgivning från ett multidimensionellt perspektiv till ledare, beslutsfattare, politiker och samhällsansvariga på högre nivåer. Rådgivningen resulterar i långsiktiga lösningar för samhällets och individernas utveckling och hälsa. Gnostisk etik, moral och medvetenhetsutveckling förankras i individen och samhället där tekniken är i samklang med naturen, dvs. ett hållbart samhälle.

AIC för världen: Rådgivning från multidimensionellt perspektiv!
Målet är en värld där alla tar ansvar för sina uppgifter och arbetar i samklang med varandra och naturen. Vi behöver höja vår medvetenhet till ett högre kvalitativt själsligt multidimensionellt kvantmedvetande. Detta är den enda lösningen på alla de problem som individen, samhället och världen ställs inför nu. Denna väg måste vi välja om vi vill överleva som civilisation. Vi ger råd, förklarar och utvecklar utifrån kausalplanet (matrix) som ligger till grund för allt som manifesteras på underliggande dimensioner – även vår tredimensionella verklighet.

AIC Projektet

AIC Projektet utgör plattformen för nedtransformering av en högre kvalitativ kunskap från den universella databanken. Detta blir en tillgång för dig som söker kraft i gemenskap med likasinnade i din strävan mot ett multidimensionellt medvetande i samhället, i världen.

“Inget problem kan lösas med samma medvetenhetsnivå som skapade det” – Albert Einstein

A.I.C. söker samarbete med individer, organisationer och företag över hela världen som förstår att endast genom att förändra sin medvetenhet kan man förändra världen. För att uppnå detta krävs att var och en av oss aktivt arbetar för att uppnå denna medvetenhet. Samhället blir aldrig annat än syntesen av dess individers medvetenhet. A.I.C. arbetar för ett samhälle baserat på nedanstående punkter.

AIC mål:

  • Ett världssamhälle
  • En broderlig mänsklighet
  • En flagga av kärlek – vishet
  • En moralstandard
  • Ett språk av förståelse
  • Över alla gränser
  • Över alla fördomar
  • Över alla traditioner

Läs Nästa! – CelesteMetoden® >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar