Breaking News

Enarens budskap år 2015

Den Andliga Läromästaren – Enarens budskap till mänskligheten från “Northern Pontifical Academy”, 2015.

Hela den jordiska civilisationen befinner sig på tröskeln till sin undergång om ingenting görs. Egoism, maktbegär, girighet, fåfänga, vällust, etc. dominerar det mänskliga sinnet, hans tänkande och handlande. Dessa egenskaper är helt i strid mot kosmos lag och all mänsklig utveckling.

Gudomlig kärlek som kristendomen och andra religioner predikar, praktiseras mycket sällan, och bara av ett fåtal människor på jorden. Människor kallar sig kristna, men utan att leva som de lär …

Lämna ett svar