Breaking News

CelesteMetoden®s Steg 1,2,3 nu igång!

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden® återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ.

CelesteMetoden®

  1. Information – Öka Medvetenheten om dig själv och kosmos med AIC:s Självrealiserings- och Utvecklingsprogram på CelesteMetoden® Steg 1.
  2. Analys – Individuell Telemetrisk Hälsoanalys på CelesteMetoden® Steg 2.
  3. Åtgärd – Låt din Individuella Kvantharmonisering verka Telemetriskt helt automatiskt flera dagar i veckan med CelesteMetoden® Steg 3.

CelesteMetoden® har utvecklats av Den Nya Världslärans, Världsdoktrinens beskyddare, Dr. Sandor Alexander Markus, för att du som människa skall kunna uppnå en Själsrelaterad Högre Kvalitativ Multidimensionell Kvantmedvetenhet – Mästerskap i Livet.

Denna mångtusenåriga kunskap, som lärs ut via vår internationella akademi A.I.C., har aldrig erbjudits allmänheten förrän nu. Delar av denna kunskap har fram tills nu endast varit tillgänglig för en utvald elit i Egypten, Tibet, Indien och i Västvärlden inom vissa s.k. slutna sällskap.

Nu undervisas helheten och kompletterar med information från universums implicita (invikta) virtuella del, dvs. från 8-, 7- och 6-dimensionella nivå, för att därigenom visa på helheten inom det formmanifesterade universum, dvs. inom den 3:e, 4:e och 5:e dimensionen.

DU FÅR NYCKLARNA TILL LIVETS GÅTA, TILL DEN URÅLDRIGA UNIVERSELLA KUNSKAPEN, SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT VÄNDA DIN INDIVIDUELLA INVOLUTION TILL KOSMISK EVOLUTION OCH UTVECKLING.

Kunskapen är nu tillgänglig för Dig så att du kan förändra ditt liv till det bättre och leva i lycka och harmoni.

Lär mer om CelesteMetoden® >>>