Breaking News

Vi lever i en Värld med Disharmoniska Energier

Figur 1. Storstad bestående av både synliga och osynliga entiteter (varelser). Om Bilden.

Vi lever i en värld av ohälsosamma, disharmoniska energier. Detta beror på olika faktorer – både kända och okända. Om man bor i en storstad då märker man mer av det, medvetet eller omedvetet. Dessa energier kan vara artificiella, lågfrekventa energier, s.k. elektrosmog eller ELF ”extremt lågfrekventa fält”. Till dessa adderas även våra astrala (subtila) fält, bestående av både positiva och negativa entiteters (varelsers) energipåverkan. Dessa varelser kan ha lämnat sitt fysiska hölje (kropp), men dröjer sig kvar i det närliggande subtila fältet, det s.k. astrala fältet som omger oss. Vi kan vara bosatta på vissa platser där det tidigare har utspelats krig, avrättningsplatser, portaler där negativa varelser tar sig in och ut till vår 3D fysiska värld och verklighet.

Figur 2. Entiteter (varelser) som ständigt omger oss utan att vi vet om det. Om Bilden.

Vi kan råka ut för oinbjudna gäster på vissa arbetsplatser som sjukhus, restauranger, hotell, köpcentra, andra typer av byggnader som hyreshus där det bor (vistas) människor av olika inre kvalitéer. Dessa gäster drar till sig entiteter (varelser) från det subtila, astrala fältet som gränsar till vår fysiska (biologiska) värld och verklighet.

Figur 3. Skyddsartefakt mot geopatiska och negativa störningsfält.

Dessa varelser kan vilja ta del av våra energier eller vill vara nära oss för att livnära sig på våra livsenergier eller använda oss som 3D-fysiska varelser för deras syfte. De kan vilja besätta oss och hålla oss kvar i den fysiska biologiska världen, eftersom de själva saknar fysisk (biologisk) kropp att uttrycka sig igenom.

Människor rent allmänt finner tröst i sin omgivning, och en del av anledningen till detta är att vi är vana vid blandningen av energier på våra vanliga platser. Men när vi reser längre bort är vi alla – i olika grad – medvetna om hur olika platser eller rum kan kännas välkomnande, neutrala eller obehagliga. Om vi är känsliga för energier så är vi ännu mer medvetna om detta, men i själva verket kan de flesta människor relatera till ett allmänt minne av att gå in i ett främmande rum eller plats som kanske inte ser särskilt hotfullt ut men ändå finns där en omedelbar känsla av obehag eller dysterhet.

Figur 4. Flyttbar Skydds-Artefakt avsedd för olika slags utrymmen, Hotell, Kontor, Hem.

På samma sätt upptäcker många när de checkar in på hotell eller värdshus och går in i sitt tilldelade rum för första gången, att det kan kännas väldigt unket och smutsigt, även om allt faktiskt verkar vara rent och snyggt. Det är inte ovanligt att ha väldigt svårt att sova på ett hotellrum och därför kan man känna sig outvilad dagen efter.

Det finns många anledningar till att vi kan känna oss bekväma och avslappnade på vissa ställen, och oroliga på andra. Det kommer naturligtvis att finnas fysiska faktorer, som lukt och buller. Det finns dock många olika former av energi som kan orsaka störningar och för de flesta är dessa oerhörda – det är verkligen inte en allmänt känd aspekt i vår kultur att dessa energier finns, och inte heller hur vi ska hantera dem.

Figur 5. Stationär Geopatisk Artefakt som ger ett fullständigt skydd mot både negativa energier och entiteter (varelser). Artefakten täcker ca 400 m2 utrymme.

När vi sover på natten bearbetar vår hjärna några av våra medvetna och undermedvetna tankar och känslor.

Filosofin om den “energimedicinska” värld som AIC presenterar inkluderar förutom den fysiska kroppen även av ett komplext arrangemang av energikroppar – energihöljen av skilda kvalitéter och täthet, som har adderat och lagrar instängd känslomässig smärta.

Som del av den nattliga självrenande sömnprocessen av hjärnan kan vissa av dessa obehagliga energier släppas ut från vårt system – men även via kärl – via lymfsystemet.

Vi kastar också bort obalanserad chi-(livs) energi, som sedan dör och blir till något som kallas Si Chi (som är en livlös, sönderfallande energi). Eftersom människor är så omedvetna om detta finns det mycket liten medvetenhet om behovet av energirening, förutom discipliner som ”Feng-Shui” eller “rening”.

Så i det klassiska fallet med hotellet som vi nämnde ovan, kan vi tänka oss att i ex. ett sovrum, att väldigt många människor med största sannolikhet har sovit och kastat bort en del av sitt psykiska bagage – att allt har samlats till ett ohälsosamt moln av energiskräp.

Allt detta genererar en stor del av den psykiska motsvarigheten till brus, som också har en ganska förtryckande kvalitet över sig.

I detta fall både i hemmet, på kontoret eller på vår resa, kan ”Geopatiska Artefakter”, både bärbara och stationära hjälpa oss att hålla dessa ohälsosamma och dödliga energier borta från vår närhet.

Effekter av geopatisk stress

Ett av tio hus eller kontor tros lida av effekterna av geopatisk stress.

Detta beskrivs ofta som ”sjuk arbetsplats”, ”byggnads-syndrome” eller ”cancer-framkallande byggnad”, som kan orsakas av många enskilda eller samverkande komponenter.

Kategorisering:

1. Energi som strålar ut från jorden eller stenarna under byggnader

Olika typer av stenar bestående av mineraler under en byggnad kan utstråla frekvenser som stör människors och djurs biologiska (fysiska) fält.

2. Leylinjer, energilinjer under byggnaden

De australiska aboriginerna och andra forntida befolkningar trodde att jorden producerade leylinjer (energilinjer) som utgick från jorden, och på 1100-talet anlitade Kineserna Feng Shui-experter som harmoniserade energier från jorden och gav råd om var ett hus skall byggas eller inte byggas.

Nya vetenskapliga rön visar att dessa forntida kulturer var något på spåren. Seismologer har upptäckt att jorden verkligen avger elektromagnetisk strålning, och att det säkert finns en vetenskaplig förklaring till förekomsten av de linjer som forntida folk pratade om: hartman- och currylinjer, till exempel, som löper i raka linjer, har visat sig motsvara leylinjer.

Figur 6: Leylinjer, dvs. Curry- och Hartmanlinjer.

Leylinjer eller energilinjer löper över hela jorden lite som vener i vår kropp. När en leylinje eller energilinje färdas genom en byggnad kan det ha en skadlig effekt på invånarna.

Det betyder inte att alla linjer är dåliga, men vissa orsakar obehagliga effekter i byggnaden och även på de människor som vistas där. De flesta linjer befinner sig på ett avstånd av ca 1-3 m från varandra.

Om du sitter på en av dessa linjer, hemma, eller på jobbet, eller sover på en, kommer din kropp att behöva all sin naturliga läkningsförmåga för att balansera den negativa effekten som dessa linjer orsakar på ditt biofält. De långsiktiga effekterna av detta kommer att bli försämrat immunförsvar och då kan negativ patologi uppkomma.

Det har gjorts mycket forskning i ämnet energilinjer som påverkar hälsan. Vissa forskare har hittat grupper av hus som är kopplade till vanliga sjukdomar, och alla har ett gemensamt energiledningsproblem. Förutom linjer kan det finnas tydliga områden eller kalla fläckar i byggnaden som känns mycket obehagliga. Våra ”Geopatiska Artefakter” är resultatet av 25 års forskning och erfarenhet. Dessa balanserar dynamiskt byggnaden i förhållande till all energi som härstammar från marken under byggnaden.

3. Vatten under byggnader

Vatten av alla slag under byggnaden kan vara ett problem; om den är en bäck, stillastående eller rörlig. Detta beror på att naturlig strålning från stenar under byggnaden moduleras av vattnet och resultatet av denna process är obehagligt för det mänskliga biofältet. På samma sätt är inblandningen av vatten- och livslinjer eller energilinjer inte särskilt bra, energin från linjerna moduleras av vattnet vilket återigen orsakar oss ett problem. Tyvärr har byggnader som lider av ”sjuka-hus-syndromet” ofta ha flera av ovanstående orsaker kombinerat.

4. Kraftledningar i omedelbar närhet av byggnader

Elnätsbolagen mäter EMF-strålningen från sina elkablar och konstaterar att det är säkert att bygga hus och kommersiella fastigheter på ett visst avstånd från kablarna. Ibland kan kablarna ligga intill eller över byggnaderna.

Enligt vår och många forskares uppfattning på området bör dessa officiella gränser ändras så att det blir ett större avstånd mellan människor och dessa överföringskablar.

Känsliga personer kan känna kraftledningarnas “tunga” effekt på kroppens energisystem många meter från den rekommenderade säkra gränsen. När en persons immunförsvar utmanas är det svårt för den personens biofält att avvärja detta EMF-fält.

5. Radiosändningsmaster och Mobiltelefonmaster i nära anslutning till byggnader

Har du någonsin upplevt den obehagliga känslan av hög intensitet när du är nära en telefonmast?

Många människor reagerar dåligt på att vara nära en mobilmast.

Otroligt nog monteras mobilmaster t.o.m. upp på sjukhustak – vilket är lite ironiskt eftersom mobiltelefoner är förbjudna på de flesta sjukhus. Många andra master är placerade på offentliga platser ovanpå offentliga byggnader.

Den negativa hälsoeffekten av det ständigt ökande problemet med elektro-smog som orsakas av denna typ av installationer kommer att vara ett oönskat arv som vi för vidare till nästa generation.

Mobilmaster göms inuti reklamskyltar, gatubelysningsstolpar, bensinstationsskyltar och fler hemliga platser som vi inte känner till. Hur som helst påverkar denna typ av överföring känsliga människor som är energimässigt kopplade på ett annat sätt och inte kan hantera bombardemanget av signaler.

6. Spöken och poltergeister i byggnader

Ett ökande antal människor säger nu att de ser ett spöke eller ande i sitt hus, att huset eller lägenheten är hemsökt – eller att de helt enkelt ser döda människor. Detta är ett vanligt fenomen och det är ofta brist på kunskap som skapar rädslan hos de människor som ser detta.

En del känner en närvaro omkring sig eller i ett visst rum. Vissa människor hör röster eller har bara en känsla av att någon är i rummet.

Om du är en av dessa människor så erkänn att du är känslig – dölj det inte – det är faktiskt en färdighet och kan utvecklas och förstås så att all rädsla kan lösas upp.

Vi inom AIC är medvetna om detta och vi letar hela tiden efter de bästa lösningarna eftersom den utomjordiska teknologin som härstammar från positiva forskare och företag ger de bästa alternativen. Vi försöker hitta kostnadseffektiva hjälpmedel så att alla har råd att anskaffa vad de behöver.

För vissa människor är allt som vi skriver eller erbjuder ”konspirationsteorier” eller s.k. ”paranormalt”. Det ligger alltså utanför dessa människors komfortzon. Detta innebär att de ännu inte har kunskapen att förstå vad vi säger eller erbjuder för hjälpa dem.

Det finns alltid en logik och anledning till allt i dessa observationer och upplevelser och det finns alltid en lösning.

En person som har avlidit, dvs. lämnat sitt jordiska liv, och inte kunnat fullfölja sin resa till astralvärlden har förmodligen satt sig i denna situation p.g.a. att någon släkting inte ”släppt dem” just då, eller att personen i fråga är rädd för döden. Det finns många logiska förklaringar och skäl till att de inte har hamnat i astralvärlden.

Ännu oftare beror det på att de har ”gått över” men har kommit tillbaka för att hjälpa till att vägleda familjemedlemmar eller vänner genom ett visst skede eller med en viss fråga i deras liv. De kan då skåda från ett lite högre perspektiv än oss, och detta är en fördel snarare än ett problem – eller hur?

Om du studerar beteendet hos sällskapsdjur i hemmet, kan du få en extra inblick i vilken typ av varelse du har att göra med.

Katter, hundar och små barn som inte har hunnit bli indoktrinerade i vår ”3D-värld av verklighet” upplever oftast ett positivt besök med glädje och skratt. Dessa barn har då inte stängt av sin känslighet inom detta område.

Lycka till!

//Unifier

Nu när vi går in i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern” måste alla emotionella, mentala och fysiska problem avlägsnas från vårt väsen. Till hjälp har vi nu även ”Röstkoden”. Denna skall användas minst en gång per dag och justerar vårt inre program mot ökad friskhet och högre kvalitativ medvetenhet. När vi genomgår denna process kommer vi alla att uppleva detta på lite olika sätt. Vi är alla individuellt programmerade, vilket har med våra inhämtade erfarenheter att göra.