Breaking News

Enarens budskap år 2016

Nu när folk börjar förstå vad som är på väg att hända, tror de flesta att de kan skydda sig själva eller undfly annalkande naturkatastrofer, krig och sjukdomsepidemier utan att själva aktivt behöva bidra till sin överlevnad på jorden.

Både USA och hela världen står inför hotande naturkatastrofer. Solen fortsätter att visa ökad aktivitet. Detta studeras nu mer noggrant av NASA och andra rymdorganisationer runt om i världen.

Ökad solaktivitet ger högre energivibrationer på vår planet. Detta påverkar allt liv, inklusive människans mentala, emotionella och biologiska hälsosituationen.

Vi har tidigare klartgjort via AIC att människan måste ändra sin nuvarande tankestyrda medvetenhets- och energistruktur till ett högre kvalitativt själsstyrt medvetande. Detta är för att kunna möta de förändringar som vår planet och vår civilisation närmar sig under detta århundrade. Dessa förändringar kommer att påverka alla oberoende nationellt ursprung, religion, kön, ekonomisk- eller sysselsättningsstatus.

Hela den jordiska civilisation står inför ett vägskäl där den måste välja väg. Antingen väljer den ljusets väg (utveckling) eller så väljer den mörkrets väg (stagnation) med allt det innebär. Valet är vårt. Det är bråttom.

Tiden närmar sig 12:00.

Efter 12:00 är det redan för sent.

Enaren – Dr. Sandor A Markus (Marc John) är den enda sanna Läromästaren på jorden som har tillgång till den totala kosmiska – esoteriska visdomen, kunskapen om människans inre natur och skapelsen i sin helhet. Andra lärare har endast begränsade delar av denna visdom, kunskap.

Dr. Sandor A Markus säger att lyckligtvis finns det en väg ut ur detta om vi som individer är beredda att arbeta mot den.

One comment

  1. Lars Helge Swahn

    Interesting video. We’ll see how many people there are who want to change their view on life and also their consciousness before it is too late…

Lämna ett svar