Breaking News

Från Barbarstadiet till Supermedvetande

En ny Medvetenhet är en Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd

Av Dr. Sandor A. Markus

fran-barbarstadiet-till-supermedvetande

Vid 14 års ålder hade Dr. Sandor A Markus en mental upplevelse på den Ungerska Pustan som totalt förändrade hans liv. Han medvetande lyftes upp till ett högre plan och han fick skåda in i den Universella Databanken – Akashakrönikan – som visade jordens dåtida, nutida och framtida öde, samt delar av den Universella Kosmiska Lag som vi alla är underkastade.

Fram till dagens datum vid 75 års ålder har han fortsatt sin medvetenhetsutveckling och är nu intonad bortanför all formmanifestation i de virtuella andliga dimensionerna. Han är idag av uppfattningen att endast genom att individuellt förvärva ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande kan vi lösa all de problem som människan och samhället står inför idag – inga andra lösningar är gångbara.

Boken utgör del av “Den Nya Världsdoktrinen” och ger svar på alla de existentiella frågor som vi människor ständigt funderar över.

Vad är meningen med livet? Kan vi förändra vårt öde? Hur kan vi uppnå lycka och harmoni? Vad kan vi göra för att förändra vår värld och vår egen situation till det bättre? Kan vi med politiska eller religiösa medel lösa människans individuella problem? Var är döden? Är den bara en pånyttfödelse till en annan dimension? Var är egentligen människan – hur fungerar han i sin helhet? Vad är egentligen medvetande – vad skiljer det från intelligens? Vad är Själen – är det detsamma som Sinnet? Vad är det som hindrar människans utveckling? Vad är Gud och Lucifer – vilket är deras förhållande? Ligger det något i alla domedagsprofetior – kommer jorden att gå under?

Vi människor utgör summan av dagens världsbild. Om vi vill ändra samhället då måste vi först ändra oss själva. Boken öppnar lösningen för dig – och avslutar Dr. Sandor A Markus, alias Saint Germains mångtusenåriga mission på denna planet.

Lämna ett svar