Breaking News

Lars Helge Swahn

Utforska expanderade tillstånd av medvetenhet

Foton-healing och Alkywan-ljus-sfärer med Stepan Aurednik. AIC och Matrix Innovation har samarbete med Alkywan®, för att accelerera och underlätta en högre kvalitativ medvetenhetshöjning hos individer som vill frigöra sig. För att beställa Alkywan® i Skandinavien: https://www.matrixinnovation.se/produkt-kategori/alkywan/

Read More »

Falukuriren 7 maj 2022

Med anledning av artiklarna skrivna i Dt, Falukuriren 7 maj 2022 Artikel 1: Ny Framtid går inte till val i Rättvik Artikel 2: Efter tidningens avslöjanden – det sades på Ny framtids krismöte   Med anledning av www.falukuriren.se skriverier 7 maj 2022, då partiet NyFramtid:s www.nyframtid.se lista för Rättviks kommun offentliggjordes till allmänheten och pressen. Ang. Ny Framtid går inte …

Read More »

Falukuriren 5 maj 2022

Med anledning av artiklarna skrivna i Dt, Falukuriren 5 maj 2022 Artikel 1: Topp i nytt dalaparti vill skrota demokratin – tror på frälsning från rymden Artikel 2: Gabriel Ehrling Perers Parti värvar sektledare som hyllar Putin och vill ha New Age-diktatur Artikel 3: Partiledaren om toppnamnet som vill upplösa demokratin: ”Man kan ha egna åsikter” Artikel 4: Forskaren om …

Read More »

Sveriges och Finlands NATO-ansökan, ett monumentalt misstag

Bild 1: Människor borde vilja ha fred Som vi skrev i boken ”Den Matriska Verkligheten” som utkom 2017, verkar världen inte avvika från USA:s planerade riktlinje vilket de valt att följa. Att kasta hela världen in i en degenerativ diktatur med endast få överlevande och en världsregering som står under destruktiv CABAL styrd Drakonisk influens. Svensken liksom finländaren matas varje …

Read More »

CelesteMetoden®s Steg 1,2,3 nu igång!

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden® återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ. CelesteMetoden® Information – Öka Medvetenheten om dig själv och kosmos med AIC:s Självrealiserings- och Utvecklingsprogram på CelesteMetoden® Steg 1. Analys – Individuell Telemetrisk Hälsoanalys på CelesteMetoden® Steg 2. Åtgärd – Låt din Individuella Kvantharmonisering verka …

Read More »

Ljuset i tunneln

– den ljusa samhällsutvecklingen kan snart börja! När vänder den pågående “pandemi-krisen”? Dagens människa är till största delen helt i händerna på etablissemanget som styr Radio, TV, Riksdag, Regering, Ekonomi, dvs. det som vi i samhället utsätts för hela tiden vare sig vi är medvetna om det eller inte. Skall den s.k. pågående “pandemin” ta slut och i så fall …

Read More »

Den Fria Människan

Vladimir Putin öppnar Porten till den Nya Tidsålderns Utveckling Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn Hela vår civilisation befinner sig på randen till en världsomfattande kollaps, som inträffar nu för första gången i människans och jordens mångtusenåriga historia. Denna kollaps är oundviklig pga. att Illuminati, CABAL (den dolda staten) genom olika slags åtgärder vill avveckla större delen av …

Read More »

Samhällskontraktet – dess duglighet

Det har väl inte undgått någon att viruset Covid-19, som sägs vara såpass farligt att hela världen har klassat det som pandemi, får stora konsekvenser för samhället och oss människor. När det finns en liten tillstymmelse av misstanke för någon att vara smittad, så läggs de in för observation på sjukhus. En person som kommer in för ett sår i …

Read More »

Covid-19 Myten

– för att installera nya världsordningen, slavsamhället enligt den negativa Illuminatis handlingsplan. Få har väl undgått medias extrema propagandamaskin med information av ett Corona-virus, “Covid-19” som har snabb smittspridning, med oftast inga eller milda symptom, men där människor i Wuhan (Kina) och Italien dör i plågsam Corona-influensa, där respirationen slås ut. Skräckscener från sjukhus sänds ut över världen. Människor just …

Read More »

Koldioxid – Myten som Global Uppvärmare

Här kommer en artikel som visar med laboration (skrolla ned) att koldioxid sänker atmosfärens temperatur. Koldioxid fungerar alltså som en utjämnande faktor för klimatet om ökad solinstrålning skulle göra klimatet varmare. Koldioxid motarbetar en uppvärmning av atmosfären. Världshaven står hela tiden i jämvikt med atmosfären då det gällen en mängd olika gaser. En av dessa gaser är koldioxid. Världshaven har …

Read More »