Breaking News

Nya Tidslinjen 2023-07-07

Gläds åt det Nya! Saint Germains Födelsedag, Dr. Sandor A. Markus hedras, som föddes 7 juli, 1939. 2023 = 2+0+2+3 = 7. = 7/7/7.

7-7-7 indikerar Jordens uppstigning till en högre tidslinje (vibrations och medvetenhetshöjning).

Idag är det Allas Plikt att Meditera för det Högre Kvalitativa Medvetandet, Frigörelse, för det Positivas Seger över det som varit, för Planeten Jordens Frigörelse i vår del av Universum.

Nu när vi så många har kämpat med vår utveckling att nå högre höjder av medvetande, gjort våra dagliga meditationer, tränat med extra frigörande metoder och kämpat för att nå högre höjder, är vi alla delaktiga och hjälper den tid vi nu befinner oss i. Vi hjälper jorden i dess övergång till det Nya.

Det negativa som hållit jorden i sitt järngrepp, influerat icke-ont anande människor till dissonant tänkande, sjukdom med följande misär för medmänniskor, naturriken och människoriken, lever nu i sin slutfas. Dessa krafter är desperata men måste nu allteftersom släppa sitt grepp. Detta kommer att bli allmänt synligt för människor – sedan är frågan om folk medvetet kan ta in det eller ej. Avslöjanden kommer att ställa vår världsbild på kant. Den gamla världen faller – och den Nya Världen övertar succesivt och vinner mark – tills dess att ett helt nytt klimat för Högre Medvetande infunnit sig på planeten Jorden.

Ett stort hjärtligt kosmiskt tack till alla som underlättar denna process och övergång.

Dagens datum 2023-07-07, är Saint Germains Datum, på alla plan. Den nya tidslinjen kommer nu att vara mer påtaglig och greppbar för människor som är under utveckling. Vi kommer verkligen känna positivismen, den positivt influerande atmosfären som mer och mer tar sin form. Nu kommer mer klarhet, entusiasm, energi, kunskap och information att ta vid på ett allt påtagligare, bredare och vidare sätt. Det gäller att följa denna högre frekvens som nu mer uppenbaras på olika sätt för människor.

Det är inte bara vi människor här på jorden som kämpar för detta, utan många utomjordiska grupperingar arbetar med oss människor på olika sätt för att hjälpa oss i denna uppstigande process – men vi kommer att få göra det utvecklande arbetet själva, men med hjälp. Det är något som måste göras, som vi gör i positiv anda, som vi skall glädjas åt.

Jorden går nu definitivt in i en högre spiral och den negativitet som funnits, som strävar emot, kommer att ge vika, men inte utan fajt. Vi kommer nu gradvis att få ett helt nytt samhälle där människans utveckling sätts i första rummet.

Siffran 7 är Saint Germains Tal

År 2023: Numerologiskt = 2+0+2+3 = 7
Månad 07
Dag 07

7-7-7 indikerar Jordens uppstigning till en högre tidslinje (vibrations och medvetenhetshöjning).

…är Saint Germains Födelsedag. Dr. Sandor A Markus fyller idag år, vilket sammanfaller numerologiskt med denna dag, denna månad, och detta år. Den nya tidslinjen finns nu här för alla att ta del av.

Idag är det Allas Plikt att Meditera för det Högre Kvalitativa Medvetandet, Frigörelse, för det Positivas Seger över det som varit, för Planeten Jordens Frigörelse i vår del av Universum.