Breaking News

Publicerade böcker

Kvantljud Mirakel iCUB

7 kvanthack som förändrar din hälsosituation och framgång Av Helena Reilly, MA. Den Saknade Pusselbiten till Din Livsgåta Denna UNIKA teknologi är en gåva ovanifrån till mänskligheten, vilket kommer att förändra sinnets hittills kända spelregler, när du väljer att leva ett hälsosammare liv, framför materiell framgång och rikedom. Hälsa, lycka, harmoni, gemenskap är viktigare i livet än allt annat förgängligt …

Read More »

Den Fria Människan

Vladimir Putin öppnar Porten till den Nya Tidsålderns Utveckling Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn Hela vår civilisation befinner sig på randen till en världsomfattande kollaps, som inträffar nu för första gången i människans och jordens mångtusenåriga historia. Denna kollaps är oundviklig pga. att Illuminati, CABAL (den dolda staten) genom olika slags åtgärder vill avveckla större delen av …

Read More »

Den Matriska Verkligheten

Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn Boken som ingen kan vara utan! Boken du håller i din hand är inte vilken bok som helst. Den avslöjar vad som händer bakom kulisserna som endast få människor hitintills har hört talas om eller känner till. Sandor A Markus …

Read More »

Världsdoktrinen – Världsläran

Den Nya Tidsålderns Filosofi, Religion och Vetenskap Av Dr. Sandor A. Markus Detta är första gången i jordisk historia som skillnaden beskrivs mellan själen, ”kvantmedvetandet” och sinnet, ”intellektet”. Boken klarlägger på ett mycket tydligt sätt själens motståndare sinnet, vilket har fått oss människor att successivt involvera oss i materien på denna planet. Vi har nått botten på involutionen, intrasslingen i …

Read More »

Utomjordingar finns bland oss

Det kosmiska Arvet By Dr. Sandor A. Markus Utomjordingar finns bland oss – Det kosmiska Arvet Vi är långt ifrån ensamma i universum. Mänskligheten har inte en enda sekund varit utan influens och stöd från högre utvecklade intelligenser som väglett oss i vår utveckling. Alla de observationer av UFO:n som har skett är inga hjärnspöken! Varifrån kommer då dessa intelligenser? …

Read More »

Mästaren

Av Dr. Sandor A. Markus Materien, formen, kan aldrig göra själen lycklig eftersom de materiella världarna inte är dess rätta hem. Själen längtar ständigt hem till sin urkälla varifrån den har utgått och dit den måste återvända när den har fullföljt sin utveckling i det form- manifesterade universum. Denna längtan upplever människan inom sig som ständig oro, rastlöshet, olycka och …

Read More »

Från Barbarstadiet till Supermedvetande

En ny Medvetenhet är en Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd Av Dr. Sandor A. Markus Vid 14 års ålder hade Dr. Sandor A Markus en mental upplevelse på den Ungerska Pustan som totalt förändrade hans liv. Han medvetande lyftes upp till ett högre plan och han fick skåda in i den Universella Databanken – Akashakrönikan – som visade jordens …

Read More »

Mina Inkarnationer och Undervisning

En ödesskildring om hur en människa kan förändra sitt liv genom att förändra sitt sätt att tänka Av Dr. Sandor A. Markus Historien handlar om en ung man och hans öde efter 2:a Världskriget i Östeuropa. Han hade en övernaturlig upplevelse som 14-åring då ett ljusväsen av intensiv styrka visade sig för honom på den Ungerska Pustan. Ljusväsendet uppmanade honom …

Read More »

Saint Germain: Den mystiska greven som aldrig dör

Av Dr. Sandor A. Markus Boken handlar om den mystiska Saint Germain som sedan 1700-talet har trollbundit miljontals människor världen över. Det har skrivits flera böcker om honom och den roll som han har spelat på Europas scen. Han var känd i alla Kungahus i Europa. Många älskade honom, men vissa betraktade honom som charlatan, bedragare, mytoman. Det har spekulerats …

Read More »