Breaking News

Saint Germain: Den mystiska greven som aldrig dör

Av Dr. Sandor A. Markus

saint-germain

Boken handlar om den mystiska Saint Germain som sedan 1700-talet har trollbundit miljontals människor världen över. Det har skrivits flera böcker om honom och den roll som han har spelat på Europas scen. Han var känd i alla Kungahus i Europa. Många älskade honom, men vissa betraktade honom som charlatan, bedragare, mytoman.

Det har spekulerats om vem han egentligen var, men hitintills har ingen känt till hans sanna identitet. Han har gömt sig bakom olika masker i olika inkarnationer och har helt plötsligt dykt upp i historien helt oväntat. Saint Germain är mer aktuell idag än han var under 1700-talet. I denna bok avslöjar han för första gången vem han egentligen är.

Hela den jordiska civilisationen befinner sig vid ett vägskäl där vi måste välja väg. Antingen fortsätter vi som hitintill, vilket leder till en återvändsgränd, till stagnation, undergång av vår civilisation. Eller så väljer vi den nya vägen som leder till ett högre dimensionellt, förhöjt medvetande och frigörelse från den lägre kvalitativa sinneskraftens bundenhet. Sinneskraften har hitintills hållit oss bundna i okunskapens, omedvetenhetens fängelsehåla, vilket har skapat oss lidande av olika slag.

Saint Germain har redan på 1800-talet utpekats av Helena Petrovna Blavatsky, Grundaren av Teosofin, som den kommande Världsläraren som skall framträda i Norden på slutet av 1900-talet.

Beställ boken!

Saint Germain: Den mystiska greven som aldrig dör (Svenska Amazon, svartvit inlaga)
Saint Germain: Den mystiska greven som aldrig dör (Brittiska Amazon, svartvit inlaga)
Saint Germain: Den mystiska greven som aldrig dör (Svensk widgetshop, inlaga i färg)

 Av Dr. Sandor A. Markus

Saint Germain finns bland oss lika levande idag som på 1700-talet. Han kan aldrig dö eftersom han minns sina tidigare liv. Han har deklarerat att han kommer att återfödas (reinkarnera) på jorden varje århundrade ända tills han har fullgjort sitt uppdrag. Han är den Nya Tidsålderns Enare – Andliga Läromästare som Siare länge har talat om skall framträda i Norden.

Bokens handling utspelas på en hemlig plats i de Schweiziska Alperna. Platsen är vald av ödet, liksom de tolv som skall närvara på mötet. Deltagarnas öde har en historisk bakgrund som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Det gemensamma är de roller som var och en har gestaltat under historiens gång. De kommer från olika delar av världen och de härstammar från olika ras- och trosuppfattningar, men de har ändå någonting gemensamt, inte bara som själsfränder utan genom den kraft som har bestämt deras gemensamma öde och som driver dem att samlas på samma ställe, vid samma tidpunkt.

Till mötet ansluter sig en främling, en hemlig gäst som ingen känner till. Det Hemliga Brödraskapet (Illuminati) som har inbjudit främlingen till detta historiska möte, vet inte mycket om honom. Det enda de vet om honom är att han är en naturbegåvning likt endast få på jorden. Han är utrustad med en överlägsen kosmisk kunskap, en högre andlig medvetenhet som rör ”Själens Vetenskap” och som sträcker sig bortom den 5:e dimensionen, bortom den manipulerbara, omstrukturerbara matrisen, hologrammet som dr Jung kallade för ”det kollektiva omedvetna”.

Lämna ett svar