Breaking News

Press

En högre medvetenhet krävs för att utveckla samhället. A.I.C. arbetar med ett utvecklingsprogram som lyfter medvetandet hos människan till en själsrelaterad högre kvalitativ multi-dimensionell kvantmedvetandenivå. På denna nivå ser man tydligt hur alla de problem som samhället och individer ställs inför skall lösas och vilken effekt olika beslut får. Rätt beslut tas och vi får ett samhälle som ställer upp långsiktiga mål för medvetna och balanserade människor.

AIC Logotype, small

Arbetssättet grundar sig på CelesteMetoden® som bistår med utbildning, individanalyser och åtgärdsprogram. CelesteMetoden är det enda utvecklingssystem i Världen som grundar sig på Den Nya Världsdoktrinen.

NPA, AIC Projektet
www.unifier.se (Engelska)
www.swe.unifier.se (Svenska)

A.I.C. Association, Medlemssajt
www.worlddoctrine.org

Sovereign Imperial Order of Saint Germain (SIOSG)
www.saintgermainorder.org

För att underlätta undervisningen, analyser och åtgärdsprogram så upprättas ett Akademicenter, NPA Center.

AIC Center

En modell av NPA Center

Vårt uppdrag är att informera och guida människor samt lindra det kaos som nu byggs upp i världen. Dr. Sandor A. Markus uppkoppling i högre dimensioner, dvs. det femdimensionella matrixet och bakomliggande omanifesterade dimensioner gör honom unik på denna planet. Genom den sista Panchen Lama i Tibet, genom Ecuadors Johnny Lovewisdom, genom Maharaj Charan Singh Ji är han idag Världsläraren – Enaren, som nu lägger grunden för den femte civilisationen i ordningen.

 

Kontakt:
Lars Helge Swahn
Vise Generalsekreterare, AIC
larshelgeswahn@human-academy.com
Tel: +46739072143
Tidszon: GMT+1 (se tid nu)
Skolgatu 4C
795 70 Vikarbyn
Sweden

Bildarkin för press >>>

Lämna ett svar