Breaking News

Enaren, flödet

Digital Holografisk Bildteknik är en Helt Ny Metod inom Friskvård och Förebyggande Hälsovård

En bild kan säga mer än tusen ord VÅR SKALÄRVÅGSBASERADE QUANTUM AWARENESS & QUANTUM HARMONIZATIONSTEKNOLOGI ÄR DET SENASTE INOM HÄLSA OCH INRE RESURSUTVECKLING. Den senaste rymdteknologin inom Matrix Innovation och , använder endast en digital kamerabild på en människa eller djur för att inhämta information om människans eller djurens fullständiga andlig, mentala, känslorelaterade och fysiska hälsostatus. Därefter åtgärdas individens eventuella …

Read More »

Alkywan®, Generator av Fotonenergi

Bild 1. Alkywan® Foton-Sfär-Generator Alkywan® Foton-Energi-Generatorer inkluderar Världens mest Intelligenta och Kraftfulla Healingteknologi Jag heter Sandor A Markus och är född 7 juli 1939 i Budapest, Ungern. Jag växte upp på landsbygden intill den ungerska pustan (stäppen). Min mission började några veckor efter min skolavslutning i juli 1953, då jag fyllde 14 år. En sommardag begav jag mig ut till …

Read More »

Bättre Hälsa och Ökad Medvetenhet

Som vi tidigare nämnt i våra föreläsningar och i vår litteratur, befinner sig hela vår civilisation i en total omstrukturerringsprocess. Detta innebär att allt som hör till det förflutna, förgängliga i tillvaron fram till realtid (nutid) håller på att omstruktureras på grund av fotonenergin (livsenergins) ökade influens från centralsolen. Detta påverkar hela vår galax inklusive vårt solsystem och planeten jorden. …

Read More »

Energi för att leva i en högre vibration

ENERGI FÖR ATT LEVA I EN HÖGRE VIBRATION ORIGINAL FOTONENERGI Bild 1. Certifierad/internationellt registrerad/vetenskapligt verifierad teknologi Under många år har Alkywan® i Tjeckien utvecklat produkter baserade på vetenskapliga och tekniskt innovativa idéer för att förbättra livet för inte bara människor, utan även djur och alla levande organismer. Bc, Stepan V. Aurednik, BBA. (University of Dublin, Irland). Forskaren Stepan V. Aurednik …

Read More »

Med Pod Quantum Healing

PRESIDENT DONALD TRUMP SADE TILL DEN AMERIKANSKA NATIONEN DEN 14 JUNI 2018, ”INOM ETT ÅR KOMMER NÄSTAN ALLA SJUKHUSPROCEDURER VARA UPPDATERADE.” VARJE STAD KOMMER ATT HA FLERA MEDICINSKA SÄNGAR OCH TESLA-RUM SOM KAN BEHANDLA OCH REPARERA DNA, TILLSAMMANS MED BOTANDE AV ALLA SJUKDOMAR. ÅLDERSREGRESSIONER (upp till 30 år), INGEN MER CANCER, INGEN MER AUTISM, INGEN MER FIBROMYALGI, INGA FLER VACCINER, …

Read More »

En ökad medvetenhet är en nödvändighet för människans överlevnad på jorden

Bredbandsfiltret i vår hjärndator bestämmer vad för slags energi vi attraherar och omges av. Detta påverkar även vårt DNA/RNA, positivt eller negativt. Hur vi mår mentalt (psykiskt), känslomässigt och biologiskt är avgörande för vår fortlevnad både som individer och kollektiva varelser på jorden. Ända sedan 1960-talet då jag började intressera mig för ämnet ”Hälsa och Inre Resursutveckling”, dök det upp …

Read More »

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid!

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid! – är ett uttryck som vi har använt oss av sedan 1993, från vår första bok under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetandet”, vilken publicerades första gången av Caduceus Bokförlag i Åkersberga. Numera finns boken tillgänglig på Svenska och Engelska på Amazon (www.amazon.se), under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”. En Ny Medvetenhet i en …

Read More »

Sveriges och Finlands NATO-ansökan, ett monumentalt misstag

Bild 1: Människor borde vilja ha fred Som vi skrev i boken ”Den Matriska Verkligheten” som utkom 2017, verkar världen inte avvika från USA:s planerade riktlinje vilket de valt att följa. Att kasta hela världen in i en degenerativ diktatur med endast få överlevande och en världsregering som står under destruktiv CABAL styrd Drakonisk influens. Svensken liksom finländaren matas varje …

Read More »

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus står på jordgloben. I sin högra hand håller han en papyrusrulle. På paypurusrullen finns skrivet människans ursprung. På högra sidan om Hermes kan vi se Hermes- eller Caduceusstaven, kring vilken det skingrar sig två ormar, en Vit och en Svart orm. Den vita ormen (Pingala) symboliserar det parasympatiska nervsystemet i människokroppen och den svarta ormen (Ida) symboliserar det …

Read More »

De närmaste årtiondena

Vad kommer att ske på jorden närmaste årtiondena? Hela vår jordiska civilisation befinner på randen till en total katastrof om den inte ändrar riktning. Detta innebär en förändring av människans medvetenhet från dess symtomrelaterade 3D verklighetsuppfattning, till en 5D orsaksrelaterad medvetenhetsnivå. För första gången under jordens mångtusenåriga historia har människan möjlighet här på jorden att ändra sin tanke- och medvetenhetsstruktur …

Read More »