Breaking News

Enaren, flödet

Ditt öde skapar du själv här och nu!!!

Många tror rutinmässigt att någon högre makt som de kallar GUD eller GURU (Läromästare) formar deras öde. Individen lägger hela sin tro på denna s.k. GUDOMLIGA KRAFT, att den styr och handhar deras liv och öde, men likaså att samma kraft skapar galaxer, solsystem och planeter. Betraktat ur metafysisk synpunkt handlar det om två skilda energier: SKALÄRVÅGSENERGI och ELEKTROMAGNETISK ENERGI. …

Read More »

Det Nordiska Pontifikatet

Den Sanna Religionen Gnostiken som ”Det Nordiska Pontifikatet” (NPA) och den Internationella Föreningen för Total Mänsklig Kultur” (AIC) står för är andlighet – högre kvalitativ själsrelaterad medvetenhet. Detta präglar den jordiska människan som ingår i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern”. Denna händelse inträffade i sambandet med vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem och vår planet jorden hade …

Read More »

Framtidens Hälsovård är Individuellt Baserad Harmonisering!

Bild 1. Den mänskliga hjärnan är den kraftfullaste kvantdator som någonsin har existerat. Allt som existerar inom skapelsen är både Energi och Information bestående av frekvenser. Hjärnan är den största Kvantdator som handhar all information och kommunikation som upprätthåller livet i våra celler, organism och kropp. Hur vi tänker och vad vi tänker är avgörande för vår hälsa och vårt …

Read More »

Vad är Akashakrönikan?

Det 5D (femdimensionella) Kollektiva Medvetandet – Enhetsfältet Den som först namngav Akashakrönikan i västvärlden var teosofins grundare Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). Hon uppgav att det är en världskrönika där allt upptecknas. Namnet ”Akasha” betyder på sanskrit ”himlen, rymden, etern”. Men Helena Petrovna Blavatsky kallade den även för Guds minne eller Livets bok. Akashakrönikan är en form av tidskrönika som finns …

Read More »

CelesteMetoden® Kvantanalysator & Kvantharmonisator

Bild från planetachatbot.com (länk): Vår Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator gnostiserar sjukdomar, obalanser/svagheter som kan leda till sjukdom. Vi skannar kroppen på DNA, RNA, Cell och Organnivå. Det finns inga andra metoder idag som kan hitta sjukdomar i samma tidiga skede som vår Multifunktionella Kvantanalysator. Vår automatiserade Multifunktionella Kvantanalysator & Kvantharmonisator bygger på den senaste Rymdteknologin, vilken är kopplad till . Denna …

Read More »

Träna för Högre Medvetenhet!

Meddelande från Andromeda, Arcturus och Plejaderna Väsen från Andromeda, Arcturus och Plejaderna har ett angeläget meddelande för jordens invånare. Dessa väsen finns nu här för att hjälpa oss med övergången till nästa täthetsnivå, men de kommer inte att visa sig eller hjälpa oss om vi inte först gör den del som krävs av oss själva. Vi människor kan inte räkna …

Read More »

Att bygga en ljusare framtid

Bild 1. Hela världens mörker kan inte släcka det enda ljuset. Den nuvarande situationen Vi kan tillsammans bygga en ljusare framtid. Men för att ge meningsfulla förslag för att ytterligare stödja detta måste vi först tala öppet om vad som pågår (händer) i världen. Det verkar som att det finns fraktioner inom världens maktelit som fortfarande vill utöva så mycket …

Read More »

CelesteMetoden®s Steg 1,2,3 nu igång!

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden® återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ. CelesteMetoden® Information – Öka Medvetenheten om dig själv och kosmos med AIC:s Självrealiserings- och Utvecklingsprogram på CelesteMetoden® Steg 1. Analys – Individuell Telemetrisk Hälsoanalys på CelesteMetoden® Steg 2. Åtgärd – Låt din Individuella Kvantharmonisering verka …

Read More »

Hälsa & Inre-Resursutveckling

Hälsomedlemskap inom Hälsa och Inre Resursutveckling enligt CelesteMetoden® är det enklaste och snabbaste sättet att bli av med sina mentala invanda mönster, könsrelaterade och biologiska (fysiska) problem av skilda slag. Hela den jordiska civilisationen står inför ett vägval vilket innebär att vi måste välja väg. Vi har endast två alternativ att välja mellan. Antingen väljer vi ljusets (själens eller självets) …

Read More »

Den Fria Människan!

I vår senaste bok som publicerades nyligen under titel “Den Fria Människan“, har vi beskrivit tydligt vad som pågår på jorden och varför. Livet som människan har varit van vid framtill nu, kommer att upphöra. Flertalet hoppas att allting återgår till det som varit. Detta kommer inte att ske. Detta har vi beskrivit i vår litteratur. Vi inträdde i den …

Read More »