Breaking News

Er fortsatta hälsa

Kära Medlemmar!

Här kommer lite information om Covid-19/20/21/22 som ni bör känna till inför det Nya Året, eftersom det påhittade scenariot som rör Covid-19 kommer att fortsätta ett tag till. Detta kommer att fortgå ända tills man har fått större delen av jordens befolkning vaccinerad. Flertalet människor är robotar. De gör vad det blir tillsagda att göra. De har inte tänkt på att ingen av dessa vacciner är godkända av WHO eller någon regering som propagerar för fortsatt vaccination och nedstängning av samhället.

Har ni någonsin tänkt på varför?

Anledningen är att en regering, myndighet eller läkemedelsverk som skulle godkänna dessa covid-19-vacciner med dess ospecificerade innehåll skulle vara tvungna att betala miljarder till de drabbade och deras familjer för de livshotande skador eller dödsfall som covid-19-vaccinerna har förorsakat dem. Detta är anledningen till att varken privata eller statliga myndigheter har rätt att tvinga människor att vaccinera sig eller utfärda olagliga vaccinationspass för att skapa diskriminering och splittring. Detta gäller speciellt den svenska regeringen som ständigt kritiserar Ryssland och Kina och länder som enligt deras synsätt bryter mot lagen om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, demokrati, etc.

En känd forskare Dr. McCullough hävdar att Omicron-varianten av Covid-19 är mycket mindre allvarlig än Delta-varianten. De flesta covid-typer kan lätt stoppas om tidig nasal och oral behandling sker med läkemedel som väteperoxid, jod och N-Acetylcystein. Självklart skall D-3-vitamin, C-vitamin. Zink och Selen + Kolloidalt Silver finnas med. Kolloidalt Silver är ett naturligt antibiotikum.

Dr. McCullough fortsätter att hävda att man inte kan ha covid två gånger. Det händer inte. Det har aldrig bevisats några sådana fall. Han förklarar sedan att man fortfarande kan ha viruset i kroppen i 1,5 år efter den första infektionen utan att ha några symtom. Detta innebär att en person kan vara PCR-positiv många gånger men inte vara sjuk mer än en gång.

Därför är det ingen idé att testa människor hela tiden om man inte har en baktanke med PCR-testen.

“En person kan inte ha covid 16 gånger. Det är bara en engångssjukdom.”
“När du har det med en variant, kommer du inte att få det med en annan variant.”

Flera studier visar att de nuvarande vaccinerna bara täcker 1 spikprotein i upp till ca 6 månader, medan naturlig immunitet täcker 27 spikproteiner.

OBS. Dessutom ger naturlig immunitet ett mycket större T-cellsskydd. Detta måste jämföras med vaccinerade personer som fortfarande kan få covid och i bästa fall bara är skyddade under en kort tid.

En nyligen publicerad Lancet-studie visar att 39 % av spridningen sker mellan fullvaccinerade personer.

Dr. McCullough säger att det inte bör finnas någon diskriminering mot ovaccinerade alls eftersom vaccinerna endast skyddar delvis och under en kort tid. Ett mycket större problem är den bristande säkerheten kring covid-vaccinerna.

Spikproteinerna

Dr. McCullough tillkännager en varning till alla som tar mRNA-vaccinerna som massproducerar spikproteiner i kroppen. Han säger att dessa proteiner är mycket farliga, mycket giftiga. Han kallar dem onormala patogena proteiner.

“För första gången i medicinens historia gör vi det här”. … “Spikeproteinerna skadar cellerna som de produceras i. De skadar de lokala vävnaderna. Detta uttrycks på cellytan. Kroppen attackerar sina egna celler, och för att göra saken värre bryter spikproteinerna sig loss i blodomloppet och cirkulerar sedan och skadar andra organ.”

Idrottare kollapsar

Spikproteinerna kommer in i hjärnan, och där orsakar allvarliga neurologiska skador som Bels pares (ansiktsförlamning), Guillain-Barrés syndrom (nerver attackeras av immunceller), blindhet etc. Sedan har vi alla hjärtsjukdomar som spikproteinerna orsakar, som myokardit, ett obotligt tillstånd.

“Det har skett en dramatisk ökning av antalet idrottare i Europa som dött på planen.”

Vaccinerna kan ha orsakat några av dessa tragedier.

Dr. McCullough säger att spikproteinerna kan stanna i kroppen i upp till ett år, och om booster-injektioner tillförs kontinuerligt på tidigare vaccinerade personer kommer de aldrig att bli fria från de giftiga spikproteinerna.

Vi från AIC-teamet önskar alla våra Medlemmar ett Gott Nytt År. Tänk på er hälsa och vad ni stoppar in i er i form av ohälsosam mat och dryck. Vi är alla ansvariga för vår egen hälsa, hur vi tänker, miljön vi väljer att vistas i och sättet vi väljer att leva på.

Vi från AIC och Matrix Innovation kan bara ge hjälp till självhjälp vilket vi gör via vår Multifunktionella Kvantanalysator och Kvantharmonisator till dem som är anslutna. Här har vi också lagt in Ivermectin, Hydroxycloroquin och Salvestorol för att ni skall minska den energetiska risken för Cancer, Genetisk påverkan etc. Vi vill hjälpa er så gott vi kan.

Vi kommer under våren att presentera en uppdaterad professionell websida om CelesteMetoden® som är ett inregistrerat varumärke sedan 1996.

CelesteMetoden®s internationella websida blir helt fristående från AIC:s och Matrix Innovations websida. Däremot kommer de att länkas till varandra.

CelesteMetoden® kommer att ersätta Mindfulness, som uteslutande är ett undervisningssystem som är influerat av Sinnet (Mind). Detta passar inte in i den Nya Tidsåldern som istället handlar ett högre kvalitativt (Själs) Självförverkligande, vilket kräver ett enhetsmedvetenhetsrelaterat utvecklingssystem.

Mindfulness har tillkommit pga. Jon Kabat-Zinn (en amerikansk forskare vid ”University of Massachusetts” i USA) bjöd in den buddhistiska munken Ajahn Chah på en 8-dagars demonstration av sin meditation och hatha yoga. Denna hjälpte människor att slappna av och motverka stress.

Jon Kabat Zinn började sprida denna kunskap och teori över hela världen tillsammans med den erfarenhet som de har erhållit på sitt universitet för stresshantering mm. Många KBT-terapeuter (kognitiv beteendeterapi) och psykologer har tagit till sig Mindfulness som en kompletterande behandlingsmetod. Likt övriga terapiformer som är sinnesinfluerade har resultaten inte varit varaktiga. Detta eftersom Mindfulness är en symtomrelaterad metod liksom övriga metoder hitintills har varit. Många terapeuter har livnärt sig på människans okunskap och omedvetenhet om sin egen kropp och dess hälsa.

CelesteMetoden® riktar sig huvudsakligen på orsaken bakom problem och inte på ett redan befintligt (manifesterat) symtom som ständigt kräver nödvändiga åtgärder av olika slag.

CelesteMetoden® är anpassad till den Nya Tidsålderns villkor och krav.

CelesteMetoden® är inriktad på friskvård, förebyggande hälsovård och på människans inre resursutveckling. Detta sker via information, analys och åtgärder kopplade till den senaste rymdteknologin, skalärvågsteknologin från våra extraterrestriala syskon.

Dessa teknologier tillsammans med den Nya Tidsålderns information om människans sanna natur kommer mycket snabbt att förädla dennes medvetenhet och få henne att förstå sin sanna natur. Detta till skillnad från det som hon har blivit indoktrinerad att tro på här på jorden sedan urminnes tid.

Vi från AIC och Matrix Innovation kommer i mitten av januari att skicka en inbjudan till vårseminariet i Rättvik, den 19–20 mars 2022, om Coronascenariot tillåter.

VAR RÄDD OM ER!

//Unifier

CelesteMetoden Quantum Harmonization