Breaking News

E. coli och kolloidalt silver

Det är väldokumenterat att E. Coli kan överföras från person till person. Tvätta händerna två eller flera gånger med tvål.

Vad är E. Coli?

Escherichia coli vanligen förkortat E. coli är uppkallad efter Theodor Escherich. E. coli är en gramnegativ, stavformad bakterie som vanligtvis finns i nedre tarmen hos varmblodiga organismer (endotermer). De flesta E. coli-stammar är ofarliga, men vissa, såsom serotyp O157:H7 kan orsaka allvarliga matförgiftningar hos människor och är ibland ansvariga för produktåterkallelser.

Virulenta stammar av E. coli kan orsaka gastroenterit, urinvägsinfektioner och neonatal meningit. I mer sällsynta fall är virulenta stammar också ansvariga för hemolytiskt-uremiskt syndrom, peritonit, mastit, blodförgiftning och gramnegativ lunginflammation.

Hur sprids dem?

Bakterierna finns på ett litet antal nötkreatursgårdar och kan leva i tarmarna hos friska nötkreatur. Kött kan bli kontaminerat under slakt och bakterierna kan blandas ordentligt i nötkött när det mals. Bakterier som finns på kons juver eller på utrustning kan komma in i obehandlad mjölk.

Kolloidalt Silver har visat sig vara effektivt mot mer än 650 sjukdomsalstrande organismer, inklusive Escherichia coli (E. coli), Prescriptions for Nutritional Healing, 3rd Edition, av Phyllis A. Balch CNC och James F. Balch, MD

Rapporterats av Deseret News, Dr. Ron Leavitt från BYU University, kan ett kolloidalt silver av hög kvalitet fungera som ett lämpligt antibiotikumalternativ.

Lois Collins från Deseret News citerar; Dr. Leavitt skriver “data tyder på att kolloidalt silvers låga toxicitet; dess breda spektrum av antimikrobiell aktivitet gör att detta preparat effektivt kan användas som ett alternativ till antibiotika.”

Den ursprungliga studien testade ASAP kolloidalt silver mot tetracykliner, fluorerade kinoloner (Ofloxacin), penicilliner, cefalosporiner (Cefaperazon) och makrolider (Erytromycin). Mikroberna som testades var bl.a. streptokocker, E. coli, salmonella och shigella.

Antibiotikaresistenta bakterier anses nu vara epidemiska och står för ett ökande antal allvarliga infektionssjukdomar. De flesta antibiotikum desinficerar ungefär ett halvt dussin bakterier medan silver rapporterats desinficera hundratals. Viktigast av allt, till skillnad från konventionella antibiotikum, så kan bakterier inte bygga en motståndskraft mot verkan av silver. Ett korrekt förberett kolloidalt silver, dvs. en speciellt flytande beredning av detta spårmineral, är extremt säkert att använda, även av barn och husdjur, utan många av de negativa biverkningarna av receptbelagda antibiotikum.

I Nebraska utfördes ett dramatiskt experiment där man placerade 250 liter råavloppsvatten i en pool utan desinfektionsmedel. Ett standardmått på fekal kontaminering utgörs av en mängd Escheri coli (E. coli) och organismer som finns i människans tarmkanal. Antalet steg till 7000 kolonier som bildar E. coli-celler per milliliter vatten. Därefter spolades vattnet genom en silverelektroduppsättning, vilket totalt eliminerade E.coli inom en period av tre timmar.

Tester utfördes på bakteriella och svamppatogener inklusive Aspergillus niger, Candida Albicans, Escherichia coli, Escherichia coli 0157H7 (hemorragisk e. coli), Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aerococcuston resp. (VRE), och Vancomycin-resistenta Staphylococcus aureus (VRSA). Dessa tester utfördes av EMSL Analytical, Inc. Microbiology Division.

Blue Man – Berättelsen om Paul Karason – ett massmedialt bedrägeri organiserat av farmaceutiska intressen för att skrämma bort allmänheten från att använda kolloidala silverprodukter. “Den blå mannen”: Även om nyhetsmedia ständigt har sagt att han tog kolloidalt silver, kunde ingenting vara längre från sanningen. Intervjuer med honom har fastställt att han tog silver i jonform (silvernitrat) och följde ett protokoll som nästan säkert skulle leda till hans tillstånd.

Veterinär- och trädgårdsanvändning

Kolloidalt silver har fungerat bra för husdjur av alla slag. Om kolloidalt silver används i proportion till kroppsvikten bör det ge samma resultat. I trädgården, på täppan eller i växthuset med tillräckligt med vattnet i jorden – och växterna gör resten.

Hur kolloidalt silver fungerar mot virus

Virus kan invadera levande celler i kroppsvävnad. Patogenen kan ta sig in i cellens kärna och förändra dess produktion och reproduktionsmekanism för att replikera sig själv istället för enzymet, hormonet eller annat protein som cellen var avsedd att producera. När viruset har förändrat cellen för sina egna syften, återgår cellen till en mer primitiv form av cellstruktur och kemi.

Kolloidalt silver stör det syremetaboliserande enzymet (kemiska lunga) i cellen. Effekten av det kolloidala silvret hämmar enzymet som då inte kan fungera för att föra in syre i cellen. Den virusproducerande cellen dör nu och elimineras tillsammans med de miljontals celler som gör slut på sin användbarhet varje dag.

Hur kolloidalt silver fungerar mot bakterier

Bakterier, som är encelliga och primitiva, använder ett enzym för sin syremetabolism. Närvaron av kolloidalt silver hämmar enzymet och orsakar kvävning. Bakterierna kommer att dödas inom några minuter och utan någon effekt på de omgivande vävnadscellerna.

Hur kolloidalt silver fungerar mot svamp

En svamp är en serie enstaka celler med små rör av cellväggens material utsträckta mellan cellerna. Svamp uppvisar fortfarande den egenskapen hos vilken encellig bakterie som helst – med ett syremetabiliserande enzym som störs av närvaron av kolloidalt silver. Det tar bara minuter att kväva den attackerande svampen.

Parasitiska infektioner

Att ta större doser spridda över dagen, i flera dagar, bör avbryta livscykeln för de små, maskliknande djuren som gräver sig igenom ett visst kroppsligt organ. Dessa parasiter förökar sig genom att lägga ägg som har samma egenskaper med syremetaboliserande enzym som den primitiva encelliga bakterien.

Utan syretillförsel kan dessa ägg inte kläckas utan istället dör de.

Laboratorietester med joniskt~kolloidalt silver på fyra patogener:

SOTA skickade två prover av joniskt~kolloidalt silver i mörka glasflaskor till NOVA-laboratoriet i Texas i februari och mars 2005 för testning på fyra patogener. Dessa patogener var E. coli (Escherichia coli), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus och Candida albicans.

Styrka:

SOTA använde en Hanna TDS mätare. Denna mäter ”Total Dissolved Solids”, dvs. mäter mängden partiklar mindre än två microns, dvs. två mikrometer, för att mäta PPM (delar per miljon silver). De jämförde senare TDS med en PWT (Pure Water Tester) och upptäckte att TDS-avläsningar tenderar att vara högre än den mer exakta PWT. Vi märkte PPM för lösningarna som vi skickade till labbet som 5 PPM och 6 PPM så det här är koncentrationerna de använder i sin rapport. Om det mäts mer exakt, misstänker vi att styrkan hos joniskt~kolloidalt silver skulle vara något lägre. Laboratorieanalys skulle ha gett en mer exakt PPM-avläsning.

Test

Labbet utförde “Antimicrobial Effectiveness”-tester. Detta avgör om lösningen är ett effektivt desinfektionsmedel för att desinficera förrengjorda, icke-porösa ytor i kontakt med mat. För att anses vara “effektiv” måste lösningen döda 99,99 % av patogenerna inom 30 sekunder.

Resultat:

Lösningen med joniskt-kolloidalt silver minskade E. coli (Escherichia coli) och Pseudomonas aeruginosa med 99,99 % inom 30 sekunder. Lösningarna ansågs vara ett effektivt “bakteriedödande och rengöringsmedel” för E. coli eller mer specifikt för Escherichia coli ATCC 8739 och Pseudomonas aeruginosa.

För Staphylococcus aureus minskade lösningen organismerna med 92,20 % på 30 sekunder och med 99,27 % på 60 sekunder.

Kolloidalt Silver 10 PPM – 15 PPM som marknadsförs i Sverige är en utmärkt naturligt antibiotikum utan några som helst biverkningar.

För sårläkning används i svensk sjukvård Ag+ förband, som kan klippas till lämpliga storlekar. Dessa underlättar sårläkning, och läkning av svårare sår där man samtidigt vill bekämpa bakterier etc.

Kolloidalt Silver säljs idag som en vattenreningsprodukt och används för att bli av med svampar, bakterier, virus och vissa typer av encelliga parasiter.

Dr Sandor Markus.PhD.,MD.,(MA)
Matrix Innovation
www.matrixinnovation.se

Bli Medlem!