Breaking News

Utveckla dig själv!

Varje människa har en individuell kvalité, sin personliga potential för en hållbar harmoni och lycka i livet!

Alla människor har någon gång i sitt liv drömt eller fantiserat om ett meningsfullt liv, vilket skulle leda dem till lycka och harmoni i livet. Tyvärr är det väldigt få som hitintills har lyckas med att uppnå detta mål eftersom de har låtit sig vilseledas av sinnets och de fem sinnenas (syn, hörsel, känsel, smak, lukt) lägre kvalité på vägen och förirrat sig i rationellt tänkande och materiella motiv.

Vi måste gå vår egen väg, skapa vårt eget mål, leta efter lösningar och fokusera på vår individuella styrka och värdegrund. Ingen annan kan göra det åt oss. Självkännedom, ärlighet, förmåga till passionerad självobservation i samband med självvärdighet, uthållighet och framför allt självdisciplin är vägen. Dessa är viktiga ingredienser som leder oss till ett självbestämt liv i glädje och frihet!

Vi inom AIC och NPA (Nordiska Pontifikala Akademin) uppmuntrar människor att tro på sig själva och följa sin inre kallelse.

Vårt interaktiva självhjälpsmaterial i form av litteratur, coaching, seminarier, skalärvågs- och frekvensharmoniseringsprogram, är till för alla som vill få ut mer av sina liv; människor som vågar drömma och är redo att börja med sig själva för att samtidigt lägga grunden för en gemensam förbättring av livskvaliteten.

Innehållet i vår litteratur och  gör det möjligt för alla åldersgrupper att komma in i ett mindre materialistiskt men mer andligt själsstyrt (självet) perspektiv på arbete, sysselsättning och vad som slutligen utgör personlig framgång – livet i sin helhet.

Vår guidade portalmeditation enligt Ann-Sofias (Fias) anvisning är till för att stilla sinnet. Denna meditation finns i ”Free Membership” bakom inloggning på worlddoctrine.org (https://www.worlddoctrine.org/free-membership/). Wolddoctrine.org är del av  (Steg 1). Steg 2, 3 innebär analys och utökade hälsoåtgärder.

Övningen som används här utgör ett universellt grundschema för personlig utveckling på detta sätt, oavsett var eller hur vi har levt fram tills nu.

Dags att börja – lev i nuet.

Alla har vi inre biologiska datorer som styr våra funktioner.

Varje cell i vår kropp kommunicerar faktiskt som en vanlig dator, antingen (+) eller (–) minus.

När dessa två poler inte är i resonans (balans) p.g.a. disharmoniska (negativa) tankar, känslor, ansamlingar av gifter, föroreningar, skador, trauma eller annat, så uppstår sjukdom och mental, psykisk, känslomässig och biologisk (fysisk) ohälsa.

Med kan vi återställa dessa obalanser.
har utvecklats av Den Nya Världslärans, Världsdoktrinens beskyddare, Dr. Sandor Alexander Markus, för att du som människa skall kunna uppnå en Själs-(Själv-) relaterad Högre Kvalitativ Multidimensionell Kvantmedvetenhet – Mästerskap i Livet.

Denna mångtusenåriga kunskap, som lärs ut via vår internationella akademi AIC., har aldrig erbjudits allmänheten förrän nu. Delar av denna kunskap har fram tills nu endast varit tillgänglig för en utvald elit i Egypten, Tibet, Indien och i Västvärlden inom vissa s.k. slutna sällskap.

Nu undervisas helheten och kompletterar med information från universums implicita (invikta) virtuella del, dvs. från 8-, 7- och 6-dimensionella nivå, för att därigenom visa på helheten inom det formmanifesterade universum, dvs. inom den 3:e, 4:e och 5:e dimensionen.

DU FÅR NYCKLARNA TILL LIVETS GÅTA, TILL DEN URÅLDRIGA UNIVERSELLA KUNSKAPEN VIA VÅR LITTERATUR SAMT HARMONISERINGSPROGRAM BADSERAT PÅ SKALÄRVÅGOR, SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT VÄNDA DIN INDIVIDUELLA INVOLUTION TILL KOSMISK EVOLUTION OCH UTVECKLING.

Kunskapen är nu tillgänglig för Dig så att du kan förändra ditt liv till det bättre och leva i lycka och harmoni.

Utan tillämpningen av kan du inte nå den 5D-medvetenhet som krävs för att bli medborgare i den Nya Tidsålderns civilisation, vilken nu succesivt börjar ta form i vår kaotiska värld.

Dr Sandor Markus, PhD.,MD (MA)
Författare – Forskare
www.celestemetoden.com