Breaking News

Professor Konstantin Meyl om Skalärvågor

Prof. Dr-Ing Konstantin Meyl har gått in på vetenskapen bakom Nikola Teslas experiment och förklarar vad denna vetenskap innebär.

Här finns möjligheter till trådlös energi med möjlig effektivitet på över 100 % då energi kan hämtas direkt från omgivningen. Liksom under Teslas tid så vill eliten inte att denna vetenskap och teknik skall komma folket till nytta. Det är samma sak idag. Statliga och privatägda företag tjänar miljarder på att leverera ohälsosam energi via kol, olja etc. som bidrar till biologiska, mentala och känslorelaterade sjukdomar. Detta istället för att satsa på ofarlig skalär energi som är allestädes närvarande i naturen och kostar minimalt i jämförelse med vad den traditionella elen kostar.

Prof. Dr-Ing. Konstantin Meyl är 2000-talets Tesla

Bild 1. Nikola Tesla var det största vetenskapliga geniet under förra seklet. Idag är det Prof. Dr. Konstantin Meyl från Villingen, Black Forest, Tyskland.

Prof. Dr Meyl har inte bara organiserat en återupplivning av Tesla utan utvecklat sin forskning till otroliga nivåer. Han upptäckte att varje virvel har en motsvarighet, en så kallad potentiell virvel, som kan bilda materia. Han visar att elektroner, protoner, neutrinos etc. är dubbla virvlar utan att behöva ett postulat. Därmed bevisar han att det finns ytterligare två typer av vågor förutom den redan välkända elektromagnetiska vågen (Hertz 1888).

Tesla (1899) upptäckte den elektriska skalärvågen och Meyl den magnetiska skalärvågen, vilket ger tillgång till fri energi.

Den magnetiska skalärvågen, som en aspekt av neutrinerna och därför är ca 1,5 gånger snabbare än ljuset, används i all biologi. Dr. Meyl förklarar hur DNA skickar information och energi som en antenn med hjälp av en DNA-våg.

Inom AIC och Matrix Innovation använder vi oss av Skalärvågsteknologi för att hjälpa människor till bättre hälsa, bättre välbefinnande.

Bild 2. Prof. Dr-Ing. Konstantin Meyl på Sverigebesök och demostrerar sin fria energianordning.

Bild 3. För detta ändamål är vår trådlösa Multifunktionella Skalärvågsharmonisator utvecklad.

Mer om detta går att läsa på www.celestemetoden.com.

Dr. Sandor Markus, PhD, MD (MA).
Forskare – Författare

Prof. Dr. Meyl beskriver vad elektrosmog är och hur vi kan undvika detta

Mobiltelefonindustrin, TV/radio- och datorindustrin och biltillverkarna kan revolutionera sina produkter genom att använda skalärvågor istället för elektromagnetiska vågor. Skalärvågor är mer hälsobefrämjande och använder mindre energi och har en dimension mer för att transportera information. Slutligen fann Meyl den enhetliga fältteorin, som många forskare har letat efter sedan lång tid tillbaka. Inte ens Albert Einstein lyckades. Han fastnade i fel information om att ingenting är snabbare än ljuset.

Den enhetliga fältteorin säger att fältet är först, sedan kommer materian. Detta bekräftar vad välinformerade kretsar har märkt sedan länge tillbaka; det är tanken som skapar materia. Människans kropp arbetar med skalärvågor. Hartmann och Currylinjer är också skalärvågor.

Bild 4. Nikola Tesla var det förra seklets största vetenskapliga geni.

Prof. Dr-Ing. Konstantin Meyl från Villingen i Schwarzwald, Tyskland har inte bara organiserat ett återuppväckende av Teslas idéer, utan också vidareutvecklat hans forskning till häpnadsväckande nivåer. Han upptäckte att varje virvel har en motsvarande virvel, som han döpt till potential-virvel och som har förmåga att skapa materia.

Dr. Meyl visar, utan att behöva ta stöd av någon grundprincip, att elektroner, protoner, neutriner etc., är dubbel-virvlar. Med detta leder han i bevis, att det förutom den redan välkända elektromagnetiska vågen (Hertz 1888), finns två andra typer av vågor. Tesla upptäckte (1899) den elektriska skalära vågen och Meyl dess magnetiska motsvarighet, som öppnar vägen till fri energi och stora överskottseffekter i energi (COP). Den magnetiska skalärvågen är en aspekt av neutrinos och därför snabbare än ljuset, och används i all biologi.

Neutrinos härstammar från den ”Svarta Solen” (Solens innersta dolda, implicita kärna), vilken benämns som ”Akasha-biblioteket” – 5D-Matrisen, där all neutral energi och information har sitt ursprung. Det är detta fält vår Multifunktionella Skalärvågsharmonisator kommunicerar med.

Dr. Meyl kan därför förklara hur DNA verkar som en antenn och kan sända information och energi, genom nyttjandet av en DNA-våg.

Dr. Meyl förklarar vad elektrosmog är och hur vi kan bli av med detta problem. Telekom- och databranschen, radio och TV-industrin, samt biltillverkarna, kunde få fram revolutionerande produkter om de använde skalärvågor i sina produkter, eftersom dessa vågor är hälsosammare, nyttjar mindre energi och har ytterligare en dimension till förfogande för att transportera information.

Vilken räddning skulle inte detta bli för VOLVO, SAAB och för andra bilfabrikanter, om de började bygga bilmotorer baserade på fri energi. Inga bensinkostnader längre!

Tesla körde redan på 30-talet en sådan bil!

Möjligheter finns till trådlös energi med möjlig effektivitet på över 100 % då energi kan hämtas från omgivningen. Liksom under Teslas tid så vill eliten inte att denna vetenskap och teknik idag kommer folket till nytta.

Statliga och privatägda företag tjänar miljarder på att leverera ohälsosam ELF (Extrem Låg Frekvent) energi, även kol, olja etc. istället för att satsa på ofarlig neutrino-energi dvs. skalärenergi som är närvarande runt omkring oss i naturen och kostar minimalt i jämförelse med vad den traditionella elen kostar.

Professor Meyl, dagens Nikola Tesla visar inte bara på skillnaden mellan elektronmagnetiska vågor (Heinrich Hertz 1888) och skalärvågor (Nikola Tesla 1897), utan visar också olika och lämpliga sätt att tillämpa dem.

Skillnader:

 1. Skalärvågor breder ut sig med varierande hastighet, ibland mycket snabbare än ljuset.
 2. Skalärvågor kan transportera elektricitet trådlöst.
 3. De kan ha väldiga ”over unity effect” genom att samla neutrinos (fri energi).
 4. De detekterar omedelbart om mottagaren är i resonans.
 5. Det finns inga sköldar mot skalärvågor.
 6. De förfaller inte med avståndet, man kan skicka dem genom jorden till andra sidan klotet.

Tekniska och medicinska för bättringar:

 1. Mobiltelefoner som använder skalärvågor sänder inte ut elektronisk smog och har en ytterligare dimension att modulera information både genom frekvens och våglängd; datorer som använder dem skulle tom. ha bättre effektivitet än kvantdatorer.
 2. Trådlös överföring av ström utan förlust: mobiltelefoner, elektriska bilar, motorer, etc. behöver inget batteri, de kan laddas genom luften medan de är igång utan föroreningar.
 3. De kan överföra medicinsk information till kroppen på ett positivt sätt (bioresonans/frekvensmedicin) eller på ett negativt sätt som mindkontroll eller att döda på avstånd.
 4. DNA och cellkommunikation kan fysiskt förklaras.
 5. Apparater för fri energi som samlar neutrinos kan byggas.
 6. Bin, fjärilar och andra djur kommer att återhämta sig.

Professor Meyl har även upptäckt en tredje typ av våg, den magnetiska skalärvågen som är biologiskt relevant.

Det finns alltså tre olika typer av vågor:

 1. den elektromagnetiska (Hertz)
 2. den elektriska skalärvågen (Tesla)
 3. den magnetiska skalärvågen (Meyl).

Den magnetiska skalärvågen som professor Konstantin Meyl har upptäckt utgör livskraften, livsenergin, både i naturen och inom människan. Denna energi har haft olika benämning som Prana (eter), QI, KI. Denna energi flödar longitudinellt.

Hela vår kropp arbetar med skalärvågor

Dagens biologer och läkare kan inte förklara vad liv är. De kan inte förklara tillfredställande hur celler kommunicerar med varandra. De fokuserar på kemiska reaktioner. Detta räcker inte. Det viktigaste kommunikationsinstrumentet i vår kropp har de inte upptäckt pga. den stora konspirationen mot skalärvågor. Maxwell beskrev skalärvågorna i sin ekvation men efter hans död fuskade man (Heaviside und Gibbs) och tog bort de viktiga bitarna i hans vågekvation, så att enbart Hertz-vågor kunde beskrivas. Nikola Tesla som återupptäckte skalärvågen med sina experiment genom att transportera el genom luften snabbare än ljus marginaliserades i vetenskapen genom samma konspiration.

Tesla var betydligt större än Einstein. Einstein gav oss den felaktiga informationen att inget kan vara snabbare än ljus. Detta passade dem som låg bakom konspirationen och därför fick Einstein Nobelpris och berömmelse medan Tesla inte fick den uppmärksamhet som han förtjänade.

Vår kropp genererar ständigt skalärvågor. De uppstår när två elektromagnetiska (Hertz) vågor med samma frekvens är exakt i motfas, alltså tar ut varandra genom att vara den exakta motsatsen till varandra då amplituderna subtraherar varandra. Felet som görs i den etablerade vetenskapen är att man utgår ifrån att vågen är borta. Energi kan dock aldrig försvinna, enbart omvandlas. I det här fallet försvinner den elektromagnetiska vågen inte utan bildar en skalärvåg. Man säger att skalärfältet har gått tillbaka till sin potential i vakuumnivå.

Enligt professor Meyl består en våg alltid av en elektromagnetisk del och en skalär del. Ibland är den elektromagnetiska övervägande, ibland tvärtom.

Skalärvågor kan produceras genom att veckla en elektrisk sladd rund en figur som har formen av en åtta, en möbius spole. När man sedan skickar elektrisk ström genom sladden i den ena riktningen, kommer strömmen på tillbakavägen i 8:an att släcka ut de elektromagnetiska vågorna, och en skalärvåg föds.

Vårt DNA är en antenn som kan skicka iväg skalärvågor och ta emot skalärvågor. DNA i cellens kraftverk, mitokondrierna, har formen av en superspole. Superspolen DNA ser ut som en möbius spole och kan därför generera skalärvågor. De flesta celler i vår kropp har tusentals möbiusspolar i sig som producerar skalärvågor i cellerna och kroppen.

Tack vara professor Konstantin Meyl och Ryska toppforskare, professor Vladimir Nesterov i Omsk som utvecklade NLS – Oberon och NLS – Metatron skalärvågsanalys och terapiutrustning, kan vi idag hjälpa människor till bättre hälsa, bättre välbefinnande, medan den traditionella symtom- och pillerbaserade sjukvården är på väg att kollapsa.

Oberon NLS (non linear system) är ett skalärvågsbaserat analys- och terapiinstrument som ursprungligen togs fram i den forna Sovjetunionen för att bland annat hjälpa kosmonauterna på deras resor. I skydd av järnridån kunde ryska forskare ostört utveckla frekvenstekniken för analys och behandling. Förutom för behandling av kosmonauter används frekvensteknik även med stor framgång i sjukvården. I Sverige kallas denna behandlingsmetod för ”låtsasbehandling”. Sverige och Nordkorea är de enda länder i världen som förnekar existensen av naturenliga behandlingsformer.

Dr Sandor Markus, PhD.,MD (MA)
Forskare – Författare

Extra läsning: