Breaking News

Enarens Budskap till Mänskligheten

Sovereign_Order_of_Saint_Germain

Jorden har inträtt i en Ny Tidsålder, Vattumannens Tidsålder, vilket innebär stora förändringar både för naturen och mänskligheten. Fiskarnas tidsålder var slutet på människans emotionella utveckling. Denna period har inneburit utvecklandet av känsloviljandet, känslotänkandet och känslohandlandet. Detta har skapat lidande för människan och problem av olika slag. Under den Nya Tidsåldern, Vattumannens Tidsålder, vilken även benämns som den ”Gyllene Tidsåldern” skall människan utveckla sitt själsrelaterade förnuftstänkande och inte låta sig domineras enbart av känslor som hitintills. Detta kommer leda människan till harmoni, fred och gemenskap, fritt från all slags bundenhet och problem av olika slag. Denna process har redan börjat, vilket vi kan skönja genom den massförflyttning av människor som sker både i Europa och i övriga delen av världen. Denna integreringsprocess har påbörjats för att förena människor, istället för att separera dem som hitintills.

Sverige går i spetsen för denna utveckling.

Men innan en absolut integrering av mänskligheten kan ske, kommer jorden, naturen och människan att genomgå en reningsprocess och därefter en omstruktureringsprocess. Dessa förändringar kräver vårt eget engagemang och vilja att bryta med det föråldrade paradigmet (tankestrukturen), traditioner mm., vilka hitintills har dominerat våra liv och hållit oss fångna i egoismens och materialismens fängelsehåla.

Hela den nuvarande civilisationen befinner sig i början på en världsomfattande förändringsprocess vilket kommer att påverka alla på olika sätt oberoende tro, färg, kön, status eller nationell tillhörighet. Denna förändringsprocess kommer att ske snabbt!

418_aic_tiden_ar_knapp

Människan har länge varnats genom olika profetior vad som kommer att ske vid inträdet i den Nya Tidsåldern. Men människan har nonchalerat och inte lyssnat till dessa varningar. Flertalet tror fortfarande och tänker att det som skall hända, kommer att drabba alla andra men inte dem själva. Eller att det inte kommer att hända i deras nuvarande livstid. Fast det pågår ständigt förändringar, krig, naturkatastrofer i olika delar av världen. Dessa har intensifierats. Det handlar inte längre om detta kommer att hända i större skala, utan när.

Att dessa förändringar börjar eskalera mer och mer är oundvikligt, eftersom de tillhör människans kosmiska utveckling. Men när nöden är som störst då är hjälpen som närmast.

Den Högsta Skaparen ”Gud, Kristus” har alltid ingripit och påverkat historien när nöden var som störst genom att sända någon av sina ambassadörer (budbärare) till jorden. Detta har skett för att vägleda människan ut ur det kaos som människan genom okunskap, omedvetenhet har skapat åt sig själva. Men människan har inte lyssnat på dessa budbärare. De har istället låtit sig vägledas och styras av en egoistisk maktelit och ett prästerskap som är lika okunniga och omedvetna som de själva.

worldteacher
Denna gång har den Högsta Skaparen sänt två speciella ambassadörer som är utrustade med både Andlig och Sinnesrelaterad (Intellektuell) kunskap. Dessa två väsen har förvärvat denna kunskap genom flertalet inkarnationer här på jorden. Detta har varit nödvändigt för dem för att förstå människans lidande och för att kunna undervisa hur människor själva med sin inre gudskraft (själskraft) kan ta sig ut ur sina egna situationer och problem av olika slag.

Dessa två till synes olika väsen är kända under namnet ”ENAREN”, vilka utgår från Norden.

I Boken ”Tolkningen av Johannes Uppenbarelse” 19:e kapitlet, författad av Elisabeth Ståhlgren, utgiven av Reformförlaget i Stockholm, Sverige, 1968, kan man läsa följande citat.

“MANNEN PÅ DEN VITA HÄSTEN, han som kommer som segrare är mannen från Norden vilken siare länge har talat om som skall komma för att inleda den nya tiden för jordens folk. Han är ett väsen tillhörande högre världar, men med erfarenhet från lägre rikens kamp och strid, i vilka han själv aktivt deltar.

dragon_ragnik_aic_250

Hans mantel är doppad i fiendens blod, och fienden är Djävulen, Draken, som har tagit sin boning i Vilddjurets kropp. Så är han ett med mänskligheten, den segrande delen”

Lämna ett svar