Breaking News

Det Nordiska Pontifikatet

Den Sanna Religionen

Gnostiken som ”Det Nordiska Pontifikatet” (NPA) och den Internationella Föreningen för Total Mänsklig Kultur” (AIC) står för är andlighet – högre kvalitativ själsrelaterad medvetenhet. Detta präglar den jordiska människan som ingår i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern”. Denna händelse inträffade i sambandet med vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem och vår planet jorden hade avverkat sin ca 26 000-åriga cykel och passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte som emanerar ut från Centraluniversumet, Centralsolen ”Alcyone” i det Plejadiska stjärnsystemet.

Andlighet har med högre kvalitativ Själsmedvetenhet, ”självmedvetenhet” att göra.

Med tidens gång och förändrade sociala värden blev de grundläggande andliga lärorna utsmyckade med extra regler och ritualer, som så småningom tog formen av en sinnesinfluerad formell religion utan andlig strävan.

Kärnan i det Nordiska Pontifikatet och AIC:s-lära och undervisning är en tro på att det finns ett andligt syfte med mänskligt liv – att uppleva Guds gudomlighet som bor i oss alla oberoende av ras, kön eller nationella tillhörighet. Det är genom denna erfarenhet som vi kommer att inse sanningen i konceptet att det bara finns en Gud och gudomlighet vilken är allestädes närvarande. Denna utgör Skaparkraften, livskraften inom allt liv. Vi gör alla är i vårt innersta väsen uttryck för denna kärlek på samma sätt som droppen av oceanen.

Centralpunkten i AIC:s lära är en andlig utbildad och utvecklad lärare som förklarar syftet med livet och guidar och instruerar intresserade i metafysik ”Livsvetenskap”.

Genom att utföra en guidad meditationsövning som är fokuserad på pannregionen enligt lärarens instruktioner, kan individer uppleva Guds närvaro i sig själva. Det är en ensam praxis som görs i lugnet i sitt eget hem.

Medlemmar förbinder sig till ett sätt att leva som stöder andlig tillväxt samtidigt som de utför sitt ansvar gentemot familj, vänner och samhället. Det finns inga ritualer, ceremonier, hierarkier. Det finns inte heller obligatoriska sammankomster. Medlemmar behöver inte ge upp sina kulturella identiteter eller religiösa preferenser för att följa denna väg.

För att bygga på den primära andliga övningen av meditation är medlemmarna vegetarianer, avstår från alkohol, tobak och fritidsdroger och förväntas leda ett liv med höga moraliska värden. En vegetarisk diet uppmuntrar respekt och empati för allt liv och erkänner att det finns en karma ”skuld” att betala för att ta något liv i onödan. Idag behöver man inte förtära kött som människan var tvungen att livnära sig på i sina tidigare liv.

Att avstå från berusningsmedel förbättrar förmågan att koncentrera sig och lugnar sinnet under meditation. Medlemmarna uppmuntras att vara självförsörjande och inte vara en börda för samhället. De är fria att göra sina egna val i livet och upprätthålla alla kulturella eller religiösa kopplingar de väljer. Vi inom AIC och NPA engagerar oss inte i medlemmarnas personliga liv.

Inneboende i samhällets filosofi är vikten av volontärt arbete, vilket betyder osjälvisk service. Frivilliga tjänster är ryggraden i alla aktiviteter kopplade till AIC och NPA. Alla administrativa funktioner, nyhetsbrev och översättning av böcker och tidskrifter som förklarar lärorna, görs av intresserade på frivillig basis.

Mahatma Gandhi förkroppsligade vikten av service i sitt uttalande; det bästa sättet att hitta dig själv är att förlora dig själv i andras tjänst.

Människan genom tjänst förlorar sin känsla av självbetydelse och blir ödmjuk. Det är grunden för ett andligt liv. Genom att förlora EGOT finner man sig själv, sin sanna identitet.

UNIFIER – ENAREN