Breaking News

AIC varnar för Droger

AIC varnar alla för att använda psykedeliska droger, vare sig de är olagliga eller lagliga, dvs. omgjorda molekyler som ännu inte blivit olagliga.

Vi ser att speciellt ungdomar befinner sig i farozonen att använda många av de droger som finns ute på marknaden, där tillgängligheten är stor via flera internetsajter, speciellt nu när arbetslösheten är hög och framtidstron låg.

Det påstås att många av dessa droger ger spirituella upplevelser och även multidimensionellt medvetande. INGET kan vara mer felaktigt än detta. Droger sätter stopp för all vidare mänsklig medvetenhetsutveckling.

Hur kan man tro att genom att ta ett preparat t.ex. heroin, opium, kokain, amfetamin, LSD, peyote, ayahuasca, hars, cannabis, tabletter etc. att ett sådant preparat skulle kunna lyfta upp medvetenheten hos användaren till en högre kvalitativ multidimensionell nivå? Många tror att det finns lätta vägar för att öka sin medvetenhet – eller att man inte behöver göra något alls. Det är här mörkrets krafter kommer in och dessa finns innästlade överallt i samhället, oftast omedvetet.

Ett högre kvalitativt medvetande uppnår man genom ihärdig träning av medvetandet via speciellt meditationsprogram. Denna specifika meditationsträning sker under lång tid och har till uppgift att i lagom takt frigöra alla de lagrade negativa, förutfattade meningar som individen har samlat på sig under tusentals år av inkarnationer (födslar) på denna planet. Det finns ingen annan väg för expansion av medvetandet än denna form av träning, som kräver fokus, självkontroll och ihärdighet samt genuin önskan att frigöra sig från all den illusion som man har skapat för sig själv under många tusentals år.

Hur kan man vara så naiv att tro att genom att ta en drog kunna uppnå samma sak!

Den psykedeliska drogen gör följande för sitt offer – och det sker i de flesta fall omedvetet… men först kan det ge ett rus… en upplevelse, ex. en känsla eller en syn in i den astrala världen…

Synerna i den astrala världen är helt kopplade till användaren dvs. offret. Om man ser änglar eller demoner, djävulen eller Jesus, olika färger, mönster, eller vad det kan vara är helt kopplat till offrets inre komponering av förutfattade meningar, inställningar, världsuppfattningar, själkännedom, förhållande till egen familj, sitt land, de konflikter som sker i ens land, dvs. allt det som man är kopplat till ens liv dvs. sitt eget inre väsen. Någon annan upplevelse får man aldrig. Vissa tror under ruset att de har ett högre medvetande eller att det kvarstår efteråt. För visst, en upplevelse kan ge en viss typ av information, men den är helt färgad av det egna väsendet, sin egen komponering osv. som är en illusion, dvs. helt individuell. Vissa hör röster som talar om för dem att de är utvalda att hjälpa mänskligheten, medan de inte ens kan hjälpa sig själva.

Vad som händer är att man försvagar hjärnans elektromagnetiska skydd mot astrala upplevelser, energier, väsen samtidigt som man har all sin individuella komponering kvar – sina problem, som man inte har arbetat bort via rätt meditation. Denna försvagning av sitt elektromagnetiska skydd är givetvis inte bra.

Ni skall veta att det ute i parallellvärlden finns ett oräkneligt antal (subtila) astrala väsen, och de minst utvecklade finns alldeles i anslutning till vår fysiska värld, dvs. mördare, förbrytare, drogberoende personer, maktbenägna – ja, alla dessa väsen vars mest dominerande drag är lägre kvalitativa egenskaper.

När ens elektromagnetiska skydd är försvagat eller successivt blir det, så går dessa astrala krafter in och sätter sina klor i offret. I de flesta fall görs detta helt utan vetskap hos individen. Om personen i fråga har använt droger under många år, så kan den negativa påverkan vara väldigt stark, utan att individen vet någonting alls om det. Individen kan i själva verket tro att denne har ett högre medvetande, eftersom denne känner det och får information, eller i vissa fall även hör röster som talar om vad denne skall göra, röster som i början är vänliga men efter ett tag börjar hota individen som den använder som sitt instrument, verktyg för sitt syfte. Detta sker när den astrala påverkan från det astrala väsendet är så etablerad att individen har börjat att helt och fullt lita på kontakten. Detta kallas besatthet, och att detta skulle existera förnekas av flertalet psykologer eller psykiatriker, tyvärr. Inom psykiatrin kallas besatthet för schizofreni som man tror går medicinera bort. Rösten kan försvinna men demonen är kvar.

Låga astrala väsen kan gå in redan under offret första rus. När man inte har gjort sig av med sina inre lägre erfarenheter och strukturer genom långvarig riktig meditation, så kommer dessa strukturer man har inom sig att skapa resonans med likartade strukturer i astralvärlden. Detta sker alltid, men om man tar droger som blir påverkan så mycket starkare och öppen, och offret förnekar oftast detta kategoriskt, som ett falskt försvar, och tror på det själv.

Droger sätter stopp – fullständigt – för all vidare medvetenhetsutveckling. För att komma tillrätta med denna typ av felsteg så kan det behövas många inkarnationer bara för att reda ut detta lilla enkla felsteg som man tyvärr gjorde. Har man gått ner hårt i drogträsket så kan det behövas hundratals inkarnationer, om man ens tillåts inkarnera mer här på jorden, för har man degenererat tillräckligt medvetenhetsmässigt, så finns inga föräldrar på denna planet som kan åta sig att föda fram ett sådant väsen. Har det gått för långt, så beter sig barnet åt redan i tidig ålder på ett icke-socialt sätt, kan bita, riva ner tapeter, och vara i stort sett hur jävlig som helst. Dessa värsta barn föds inte, för inga föräldrar klarar av dem.

Tänk själv! Vi har levt här under många tusentals år under otaliga inkarnationer, vissa har levt här mer än 100 000 år. Under denna tid så samlar man på sig erfarenheter som också är en del av meningen med våra liv – erfarenheter som i slutändan ger medvetenhet. Dessa erfarenheter ger programmering, färdigheter till våra energikroppar, dvs. vår astralkropp. Hos medelindividen finns så mycket sinnesmateria dvs. programmering lagrad att allt i vår värld blir illusion, d.v.s. den individuella verkligheten. Vi har alla olika verkligheter, för vi resonerar känslomässigt olika i olika situationer. Vi har skapat vår egen verklighet d.v.s., den situation som vi har inkarnerat i och som nu är summan av allt vi har gått igenom.

Det finns en anledning till att vi har vårt elektromagnetiska skydd i vår hjärna – för att vi inte skall vara redskap och hamna i klorna på lägre astrala väsen. Dessa, som befinner sig närmast vår tredimensionella värld, och som vill tillfredsställa sina egna brister genom sina offer, eftersom offren har fysisk kropp men inte det astrala väsendet självt.

En drog öppnar alltså porten till en förvriden astral värld som man har skapat själv. Rådet är att hålla dörren stängd och arbeta bort all egen programmering. Gå inte ner i drogträsket, som leder till passivitet, beroende, degenerering, kriminalitet, desperation och slutligen död. Alla löften om att vissa nya och gamla droger skulle ge ett högre medvetande är helt fel. Vi hoppas att vi har klargjort detta tydligt här, när vi har nämnt vad vi alla människor måste arbeta bort innan vi uppnår ett högre multidimensionellt kvantmedvetande.

Träna istället din medvetenhet, arbeta bort all din programmering som håller dig fast i denna värld, och låt ditt medvetande senare öppnas upp helt och hållet på ett högre plan. Då har du blivit Mästare i ditt liv och kan själv bestämma om du vill födas tillbaka till jorden, eller leva på något högre dimensionellt plan – men du väljer själv och tar befälet över ditt liv – som alla stora Mästare som levat på jorden har gjort och förespråkat. De har precis som Sandor A Markus å det starkaste avrått från all droganvändning, och påtalat att det sätter stopp för all vidare mänsklig utveckling.

Många har upplevt nära-döden-upplevelser. En sådan upplevelse är en direkt indikation på vilken värld individen hamnar i efter sitt jordiska liv. Hur vill du att ditt liv skall vara efter ditt jordiska liv – och därefter i nästkommande inkarnationer?

Ta beslutet i ditt liv och träna dig successivt till ett genuint multidimensionellt kvantmedvetande. Ta totalt avstånd från alla droger! Det finns inga genvägar!

Valet är Ditt!

Om man vet med sig att man drogat under en tid och vill ändra sitt liv, så skall man göra det. Men man skall samtidigt vara medveten om att influenser från astralplanets lägre regioner kan utgöra ett direkt hinder för utveckling. I dessa fall skall man givetvis göra sitt bästa för att utvecklas, och man kan behöva extra skyddsprogram för att minska influenserna samt information – informationsdelen är mkt viktig.

Bli medlem i AIC Association – på så sätt kan vi skapa en bättre värld!

Ändra världen genom att ändra din medvetenhet!

Starta din medvetenhetsträning redan idag!

Lämna ett svar