Breaking News

Kan vi människor förändra vårt öde till det bättre?

Självklart kan vi göra det, men för att vi ska kunna göra det är det viktigt att vi förstår vad vi ska förändra och varför.

Hitintills har vi levt i en tillvaro som huvudsakligen har präglats av intellektualism och att intellektuellt mata in information och förstå information av olika art. Men den intellektuella förmågan att förstå livet är inte samma som att ur medvetenhetssynpunkt förstå vad man menar med livet och vad som menas med ödet. Vårt öde beror helt enkelt på hur vi lever och hur vi uppfattar vår nuvarande situation.  Vår nuvarande situation bestämmer vårt framtida öde. Vi skapar alltså framtiden i nuet.

Genom att vi ändrar våra tankar, så kommer vårt sätt att tänka, känna och handla i framtiden också att ändras. Men eftersom vi sitter fast i det här föråldrade paradigmet, denna föråldrade tankestruktur, så är det inte alltid så lätt för oss att förändra våra tankar, utan det tar lite tid. Därför har vår akademi, A.I.C., uppgiften att försöka hjälpa varje individ att förändra sitt liv genom det program som vi har skapat. Vårt program består dels av en teoretisk del och dels en praktisk del.

Det är väldigt lätt att teoretiskt påstå, eller säga saker, ex. ”om du tänker positivt, är kärleksfull etc., då kan du förändra ditt liv och andras liv väldigt snabbt”, men vi har så mycket gammaldags ”skräp”, dvs. föråldrade tankestrukturer inom oss, som vi har nedärvt genom generationer, i vårt DNA, som vi måste strukturera om. Och då krävs det ju lite tid. Och sedan är det väldigt individuellt hur mycket vi var och en bär inom oss, dvs. av olika tankar och känslor, men det har ingen betydelse. Huvudsaken är att vi sätter igång en process.

När vi väl sätter igång processen är vi på väg mot målet, och då kommer vi självklart att kunna förändra oss. Men det är ingenting som sker automatiskt, som många tror, dvs. ”att nu kommer vi in i en helt ny utvecklingsfas och nu kommer alla att bli upplysta”. Det är något som vi alla måste sträva mot för att uppnå, och då krävs vilja, uthållighet, tålamod, engagemang – att man verkligen lägger ned energi på det som krävs för att man ska kunna förändra sina tankegångar.

Det räcker inte att sitta still i ett hörn eller att meditera nedanför pannchakrat. Själen och tanken har sitt säte i pannchakrat och ovanför. Vi måste medvetet gå in i den här processen. Då kommer det ske förändringar och då kan vi förändra vårt liv. Och har vår biologiska ålder blivit hög, så att vi inte hinner med i detta livet att helt och hållet förändra våra tankar, då kommer vi kunna göra det i vårt nästkommande liv. För vi har då redan startat en process som successivt kommer leda oss till målet.

Lämna ett svar