Breaking News

Skapa ett nytt paradigm

Skapa ett nytt paradigm (tankestruktur) – ena den splittrade allmänheten

Allt världens mörker kan inte släcka ljuset från ett enda ljus.

Nytt paradigm

Tillsammans skapar vi ett nytt paradigm på jorden. Men för att ge meningsfulla förslag för att ytterligare stödja detta måste vi först tala ärligt om det gamla paradigmet. Det verkar som att det finns fraktioner inom världens maktelit som fortfarande vill utöva så mycket kontroll som möjligt över världen.

Det gamla paradigmet

Deras primära medel för att etablera kontroll är genom att främja rädsla, hemlighetsmakeri och polarisering, och genom att distrahera människor från deras djupare syfte i livet.

Vi måste lära känna oss själva och använda våra inre resurser och därigenom kan vi bidra till ett bättre välbefinnande, både för oss själva och vår omgivning. Men detta går inte att åstadkomma i ett samhälle där kontrollen ligger hos någon självutvald elit vars huvudintresse är makt och kontroll över andra. När dessa fraktioner får större makt och kontroll, tas individens friheter alltmer bort, utan att individen ens inser eller märker av detta.

Rädsla används som ett kraftfullt kontrollverktyg av dessa fraktioner från den globala eliten:

“Terroristerna vill döda oss alla…ditt jobb, hem och pension är inte längre säkra…du är antingen för oss eller emot oss…vi kan bli attackerade när som helst…Putin kommer att invadera Sverige…vi måste gå med NATO för att känna oss säkra och trygga.”

…alla dessa meddelanden, hot, och skrämselpropaganda driver oss mot rädsla. Och genom att uppmuntra oss att fokusera skulden på andra som terrorister och “onda” ledare, driver de globala maktmäklarna oss bort från att känna att vi har kontroll över våra liv och istället mot rollen som maktlösa offer, så att vi ber om skydd.

Ju mer vi glider in i rädsla och att vara offer, desto lättare är det för oss att bli manipulerade.

Sekretess leder till kontroll genom att förhindra att dolda agendor avslöjas och genom att göda misstro, misstänksamhet och paranoia i världen.

Under begreppet “nationell säkerhet” får vi allt oftare höra att vi inte bör veta vad som händer bakom stängda dörrar i regeringen.

Varför?

Vad är det som är så hemligt om det gagnar medborgarna i ett rättvis samhälle?

Vi uppmuntras att hålla ett vaksamt öga på våra grannar, på dem som ifrågasätter regeringen, makthavarna och på dem som ser ut eller agerar annorlunda än dem själva, eftersom de i hemlighet kan vara terrorister i fårakläder.

Växlande misstänksamhet och hemlighetsmakeri gör att vi tappar kontakten med den gemensamma mänskligheten som vi samverkar med runt omkring oss.

Att ena den splittrade allmänheten

Så länge som människor fokuserar på att skylla på och attackera “fienden”, är det inte troligt att människor letar efter de djupare orsakerna till sina problem inom sig själva. Styrande fraktioner av makteliten arbetar för att hålla allmänhetens och medias uppmärksamhet fokuserad på frågor som delar oss i två polariserade läger, så att deras största oro för makt och kontroll går obemärkt förbi. Maktmäklarna kontrollerar sedan båda sidor av den splittrade allmänheten genom att försäkra att företagens ägande av media och nyckelkandidater från alla politiska partier stödjer deras djupare makt- och polarisationsagendor, som ofta involverar krigsvinstgivande verksamhet.

En sista subtil men ändå kraftfull metod för att få kontroll är att distrahera människor från deras syfte i livet.

Tänk på att radio, tv, tidningar och filmer idag mer handlar om girighet, våld och tomt sex. Vårt centrala utbildningssystem prioriterar idag i allt högre grad att elever skall klara tester framför att utveckla inre förmåga, intelligens och kreativitet.

Överdriven företagskontroll av media begränsar vilka nyheter vi får och detta formar ofta våra beslut och vårt sätt att tänka.

Vår uppmärksamhet avleds subtilt från vårt djupare syfte i livet till de mer ytliga attraktionerna, skvaller, sensation, sex, konsumtion och pengar.

När vi ger efter för rädsla, hemlighetsmakeri och polarisering, och när vi tappar kontakten med vår inre känsla av syfte i livet, kan delar av den globala eliten utöva alltmer kontroll över våra liv och vår värld. Därför är det viktigt att vi lämnar allt gammalt bakom oss och börjar tänka i nyare banor som leder oss bort från alla slags begränsningar och problem av olika slag.

Det nya paradigmet – det nya sättet att tänka

Planera i positiva grupper hur ni kan lösa lokala spörsmål som hållbar självhushållning, vård, välmåga, positiv grannsämja och få tid med högre utveckling.

Vad kan vi göra åt allt detta? I slutändan är det den kollektiva rädslan, hemlighetsmakeriet, polariseringen och förlusten av syfte inom oss alla som har tillåtit dessa ledare att ta makten. Detta undergräver demokrati och tar bort våra friheter. Genom att var och en av oss engagerar oss för att arbeta med dessa frågor både inom oss själva och ute i världen – och inspirera andra att göra detsamma – ändrar vi vår kollektiva riktning och bygger en solid grund för ett nytt paradigm. Flera åtgärder kan hjälpa oss att ta kraftfulla steg i den riktningen.

Utveckla syfte och avsikter för ditt liv.

För att leva fulla, rika liv i dagens komplexa värld är det ytterst viktigt att ge ditt liv en tydlig riktning genom att utforska vad som är djupast och mest meningsfullt för dig, och genom att utveckla livets syfte och avsikter baserat på detta. Välj sedan att leva efter dina intentioner och följ ditt syfte efter bästa förmåga varje dag. Genom att välja att leva med tydlig riktning och fokus blir livet djupare och mer meningsfullt. Detta försvagar sedan förförelsen av konsumtion och mediahype som distraherar oss från vårt syfte, och detta gör att vi kan fokusera mer effektivt på att skapa ett nytt paradigm.

Välj att förvandla rädsla till acceptans och kärlek. När vi märker att vi känner rädsla, då kan vi spåra rötternas rötter, så att vi kan identifiera våra kärnutmaningar och hantera dem mer medvetet. Vi kan öppna för vägledning från vänner, lärare och andliga källor för att hjälpa oss att gå från rädsla till acceptans och förståelse. Vi kan också förvandla våra rädslor genom att välkomna den ständigt närvarande kärleken från vår gudomliga skapare, och den kärlek som alltid ligger djupt i våra egna hjärtan, och i hjärtat hos dem omkring oss. Genom att göra detta börjar vi känna igen rädsla som en inbjudan till tillväxt.

Bli medveten om när du spelar rollen som offer, och välj i stället att ta personligt ansvar för att skapa ett nytt paradigm.

Genom att skylla våra problem på andra undviker vi ofta att ta ansvar för hur mycket vi är involverade i att skapa dessa problem genom de val vi gör. När vi tar oss själva bort från att spela rollen som offer genom att skylla på andra (inklusive makteliten) för allt som är fel i våra liv, då kan vi välja att ta en titt inuti oss själva och utforska och ta ansvar för vår roll i vad som händer.

När vi fokuserar mer på att förbättra oss själva kan var och en av oss göra skillnad både i våra liv och i vår värld.

Undvik sekretess och uppmuntra öppenhet och transparens. Ett viktigt sätt för detta är att arbeta tillsammans för att informera vänner och kollegor om de stora mörkläggningarna som är dolda för allmänheten. Sedan i våra personliga liv, när vi märker att vi hemlighåller information för andra, kan vi undersöka våra motiv för denna hemlighet. Håller vi tillbaka information av eget intresse, eller för att detta verkligen är det bästa för alla inblandade? Och på ett djupare plan, var undviker vi att vara ärliga mot oss själva?

Gå bortom polarisering och fokusera på “gott” i stället för på ”ont”, och “oss” i stället för på ”dem”. Tänk på möjligheten att vi alla gör det. Var och en har en plats i vårt hjärta som bara vill älska och bli älskad. När vi fokuserar mindre på att skylla på och döma “dem” och mer på att stödja det högsta motivet hos alla människor – inklusive medlemmar av makteliten – inser vi alltmer att vi alla är en mänsklig familj, och att vi kan välja att förändras och förändras genom att arbeta tillsammans för allas bästa.

Och slutligen, samlas i grupper och gemenskaper och stöd varandra att göra dessa positiva förändringar. I dessa grupper och samhällen omvandlas rädsla till acceptans och kärlek.

Vi utbyter information om allt som döljs för oss och utforskar sätt att gå bortom polarisering.

Vi delar också våra livs syfte och avsikter och uppmuntrar varandra att leva dessa så fullt vi kan.

Vi inspirerar varandra att ta ansvar för våra liv och att vara det bästa vi kan vara.

När vi samlas i gemenskapen för att stödja varandra i dessa avsikter, går vi med och bygger ett växande nätverk av inspiration och bemyndigande runt om på planeten.

Dessa förslag betonar att förändra världens kollektiva medvetande genom att förändra både våra egna personliga liv och världen omkring oss. Låt oss göra allt vi kan för att stoppa den globala maktelitens destruktiva beteenden. Ändå låt oss inte överdrivet fokusera på att förändra omvärlden utan att först ha en solid inre grund, så att vi inte hamnar i att skylla på andra och på att polarisera “oss mot dem” som bara separerar oss ytterligare.

Genom att påminna oss själva att den mest kraftfulla förändringen börjar inom oss, kan vi utveckla mer balans och styrka för att sedan arbeta mot positiv förändring ute i världen.

När vi förändrar oss själva inifrån och ut, skickar vi krusningar av inspiration och helande ut i världen. Genom att gå samman i grupper och gemenskaper för att stödja varandra i detta, blir dessa krusningar, dessa vågor kraftfull hjälp till att skapa ett nytt paradigm för oss alla.

Transformation

Har du någonsin känt att en av anledningarna till att du är här nu är att förvandla ditt liv och hjälpa till att förvandla vår värld till ett mer meningsfullt sätt att leva baserat på kärlek och egenmakt?

Inser du att varje person i världen har ett hjärta, och eftersom var och en av oss är en unik manifestation av livet i detta universum, så förtjänar alla människor vår kärlek och vårt stöd när det gäller att gå mer och mer in i deras storhet?

Är du redo att gå bortom gamla sätt som fokuserade på rädsla, hemlighetsmakeri och polarisering, och i stället välja större kärlek, transparens och meningsfull anslutning för dig själv och alla omkring dig?

Om du vill utveckla din intuition, öppna dina högre chakran och förstärka dina manifestationsförmågor, kommer du att älska detta!

Nya Alkywan Manifestor Sfär 2,4″ Diameter >>>

Nu när vi går in i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern” måste alla emotionella, mentala och fysiska problem avlägsnas från vårt väsen. Till hjälp har vi nu även ”Röstkoden”. Denna skall användas minst en gång per dag och justerar vårt inre program mot ökad friskhet och högre kvalitativ medvetenhet. När vi genomgår denna process kommer vi alla att uppleva detta på lite olika sätt. Vi är alla individuellt programmerade, vilket har med våra inhämtade erfarenheter att göra.