Breaking News

Den Gyllene Tidsåldern – Inträdet

Ett Nytt År är påbörjat. Detta kommer att innebära nya utmaningar både individuellt och kollektivt.

Det gamla, föråldrade, (sinnet) ego-relaterade paradigmet (tankestrukturen) har tjänat ut sitt syfte sedan 2012 och är på väg att omstruktureras successivt för att ge plats åt en själsrelaterad (förenad) medvetenhet i jämförelse med ego-relaterad intellektuell medvetenhet. Detta innefattar allt och alla och inte bara vissa så kallade självutvalda.

Vi härstammar alla ursprungligen från samma urkälla som vissa människor har döpt till GUD. Ordet GUD står för ENHET, HARMONI, GODHET.

Kristus sade ”Ni är alla Gudar”. Han menade att människans ursprungliga kvalitativa del, självmedvetenheten (Etik, Moral, Förnuft, Respekt, Hänsyn, Harmoni) utgör den gudomliga (harmoniska) delen av vårt medvetande.

Det är ”EGOT” som är den begränsade, jag-fixerade, separerade, utåtriktade, intellektuella delen av medvetenheten som är upphov till all negativitet, splittring, fientlighet, sjukdomar och problem av olika slag.

Det GUDSBEGREPP som har präglat vissa religioner bl.a. JUDENDOMEN, har sitt ursprung hos utomjordiska entiteter (varelser) som kom ovanifrån (himlen) med sina rymdskepp. Människor började sedan dyrka dessa p.g.a. av deras överlägsenhet vad gäller kunskap och teknologi.

Negativa utomjordiska varelser har sedan begynnelsen förslavat människor här på jorden.

Mänskligheten har sedan decennier tillbaka blivit informerade om de förändringar som skulle komma, men mänskligheten har slagit dövörat till och ignorerat dessa varningar.

Varje tidsålder har haft ett starkt inflytande på människans utveckling på jorden. Fiskarnas tidsålder (Järnåldern) var avslutningen på den stora utvecklingscykel som sträckte sig över 26000 år. Den nya tidsåldern i vilken vi redan har inträtt kallas för den ”Gyllene Tidsåldern”. Här kommer en ny och harmonisk utveckling av vår jordiska civilisation att ske. Just nu genomgår vi både individuellt och kollektivt kvarlevorna av våra tidigare utvecklingsfaser. Vi måste blir av med alla våra negativa egenskaper innan vi kan inträda i den Gyllene Tidsåldern.

Så länge vi inte har förstått att vi själva skapar vårt liv, vår trygghet via våra tankar, känslor och utåtagerande gentemot vår omgivning, så länge kommer vårt liv inte att bli annat än en berg-och-dalbana mellan gott och ont, glädje och sorg, harmoni och disharmoni.

Flertalet förväxlar inre trygghet med materiell trygghet, vilket har med EGOT att göra.

Dessa människor resonerar att de skall ha allt vad de behöver själva. Hur deras medmänniskor har det – detta kan de inte göra någonting åt – och detta struntar de i – det är inte deras problem.

Allt privat ägande där man roffar åt sig mer än vad man behöver själv för sig och sin familj har med EGOT (den lägre kvalitativa, separerade delen av medvetenheten) att göra.

Kristus uttryckte det på följande sätt: den som är fattigast bland fattiga är den som inte har annat än pengar. Utan pengar har en sådan människa ingenting annat än sitt begär för materiella, glamorösa ting.

Varken stat, statschef, kung eller drottning har kosmisk (universell) eller påhittad laglig rätt att roffa åt sig naturens tillgångar till mer än vad de behöver för sin egen eller sin familjs personliga bruk. Ingen på jorden har lagligt rätt att äga eller bruka naturens tillgångar till annat än gemensamma behov.

Så länge det existerar någon mänsklig varelse på jorden som inte har tillgång till mat, kläder eller tak över huvudet, så länge har varken någon privatperson, stat eller företag rätt att samla på sig materiella rikedomar (medel) som ”ekorrar samlar jordnötter”.

Ingen har kosmisk laglig rätt att bli miljonär eller miljardär på sina medmänniskors bekostnad.

Om man har uppnått den status i samhället där man har tillgång till större medel än allmänheten i övrigt, då är man skyldig att sörja för att allt överflöd används för allas trygghet i samhället och inte enbart för vederbörandes familj, släktingar eller närmaste vänner som hitintills.

Inte förrän EGOT har avskaffats helt, kan människan skapa och leva i en gemensam trygghet fri från fattigdom, separation och fientlighet.

Jorden har inte skapats av de människor som har koloniserat den eller kommit hit för att skaffa sig livserfarenhet.

Jordens naturriken kan inte ägas av någon jordisk eller utomjordisk entitet (varelse).

Vi har inom Matrix Innovation™och AIC™ beslutat att återuppta skapandet av videos som kommer att sändas från YouTube och andra internetkanaler. Vi kommer bland annat att avhandla CelesteMetoden®, vilken vi inregistrerade 1996 i Sverige för framtida ändamål. CelesteMetoden® ersätter ”Mindfulness” som är ett föråldrat och sinne-relaterat program som inte har någon möjlighet att förändra människans nuvarande eller framtida livssituation till det bättre.

CelesteMetoden® är ett själsrelaterat program som har till uppgift att hjälpa alla intresserade att förbereda sig för den Nya Tidsåldern som vi inträdde i vid vintersolståndet 2012 för att upptäcka svår kvalitativa del av vår latenta (dolda) undermedvetna del av vår inre resurs (medvetenhet).

Vi vill också hjälpa människor att få skydd mot negativa utomjordiska och jordiska entiteters (varelsers) influens (inre och yttre påverkan). Dessa entiteter vill hindra dem som självmant (frivilligt) väljer att förändra sin medvetenhet – tankestruktur och livssituation till det bättre.

Vi vill se till att människan får svar på alla viktiga frågor som rör livet i sin helhet.

Vi vill hjälp alla intresserade till god hälsa och gott välbefinnande.

Matrix Innovation™och AIC™ har tillgång till allt informationsmaterial och alla tekniska hjälpmedel som alla behöver för sitt utvecklingsändamål. Vi kommer att presentera allt detta på vår YOUTUBE-KANAL (och andra kanaler) och detta startas i mars – april 2024.

 • Vi har till vårt förfogande ett tiotal böcker på språken svenska och engelska angående medvetenhetsutveckling under den Nya Tidsåldern (Gyllene Tidsåldern).
 • Vi har flera hundra instuderingsbrev samt kurslitteratur.
 • Vi har tillgång till över 400 PowerPoint-presentations-sidor.
 • Vi har tillgång till över 200 hälsoprogram för olika slags hälsoproblem.
 • Vi har flera program för medvetenhetsutveckling mot det högre kvalitativa multidimensionella själsrelaterade kvantmedvetandet.
 • Vi har alla de senaste teknologiska hjälpmedlen (jordiska – utomjordiska) som krävs för att kunna bli fri från olika slags hälsoproblem.
 • Vi kommer att ha webbinarier (sammankomster) via Zoom och Skype.
 • Vi har guidad meditationsteknik som är anpassad till den nya tidsåldern (Vattumannens Tidsålder).
 • Vi har tillgång till all slags information (jordisk såväl utomjordisk) som är avsedd för den jordiska civilisationens behov för sina individuella och kollektiva utveckling och lösning av nuvarande livssituation.
 • Vi har tillgång till intergalaktiska organisationer via ACIO – AndronETalks Radio® och AndronTeck® som samverkar för lösning av olika slags interna och externa problem.
 • Med mera..

Nu när vi går in i den Nya Tidsåldern ”Den Gyllene Tidsåldern” måste alla emotionella, mentala och fysiska problem avlägsnas från vårt väsen. Till hjälp har vi nu även ”Röstkoden”. Denna skall användas minst en gång per dag och justerar vårt inre program mot ökad friskhet och högre kvalitativ medvetenhet. När vi genomgår denna process kommer vi alla att uppleva detta på lite olika sätt. Vi är alla individuellt programmerade, vilket har med våra inhämtade erfarenheter att göra.