Breaking News

Välj din inre Sanning! – Den som verkligen är Du

När vi rör oss mot framtiden med vårt innersta väsen (Själen) i stället för Egot (Intellektet) som hitintills, och säger JA till de förändringar som sker, så kommer automatiskt motstånd, rädslor och kamp att dyka upp ur vårt undermedvetna.

EGOT gör motstånd och vill behålla sina rutiner och traditioner. Våra tankar hittar på olika ursäkter: Jag har inte tid. Jag klarar det inte. Jag är för trött. Vad kan jag ensam åstadkomma?

Allt detta är endast tro och rädslor sprunget ut egot, och är varken sanning eller fakta.

EGOT gillar att tro och nöjer sig sedan med dessa sanningar.

Dessa trosföreställningar hindrar dig sedan från att fortsätta din utveckling och du glömmer din innersta sanning som du redan har inom dig. Du har ju tillgång till all information via MSM (mainstream-medier), etablerade medier som Radio, TV, Internet, m.fl. Men har du någonsin tänkt på att dessa medier sprider propaganda och lögner för att hålla dig kvar i dina fårakläder. För om du skulle få veta sanningen, då skulle du få svårt att hålla dig kvar i dina föråldrade (gamla) traditioner och invanda mönster. Detta är enda sättet för beslutsfattarna, slavdrivarna (fåraherdarna) att använda denna propaganda för att undvika att få dig på andra tankar. Om du istället skulle bekräfta din inre sanning och säga att GUD finns inom dig; att allt som du vill uppnå kan du uppnå om du lyssnar på själens röst, istället på sinnets, egots, då skulle du vakna upp ur din ”törnrosasömn” och se verkligheten som den är och inte som du hitintills har trott eller föreställt dig.

Alla de falska föreställningar som omger dig finns där för att hindra dig från att vakna upp och veta sanningen. Lögnen gör allt för att inte bli avslöjad. Allt som pågår och vilka som står bakom detta kan du läsa om i vår bok: Den Matriska Verkligheten. Om du har läst den, då skall du läsa om den igen, igen, igen, ända tills du förstår att du har gått vilse i livets labyrint – tills du vaknar upp och lär känna dig själv till det som är du i ditt innersta väsen och inte det som andra har utmålat för dig att tro att du är.

Vill Du leva ett lyckligt, fredligt liv i trygghet och harmoni med ditt sanna, innersta väsen (själen), eller vill Du leva på samma jobbiga sätt som du har gjort hitintills? – att fortsätta vara slav ända tills du blir ersatt av AI (Artificiell Intelligens) som slavar gratis åt slavdrivarna. Då behövs du inte länge för det mesta som du har gjort hitintills kan nu göras och övertas av AI.

Vi kan inte välja båda vägarna. Allt jobbigt som har skett i vårt liv har skett i en övertygelse vilket har bidragit till splittring, separation i stället för enighet, samhörighet. Detta har skapat oss rädslor, otrygghet, ensamhet och övergivenhet. Detta har förminskat oss i stället för att ge oss möjlighet att kunna bli fria från slaveriet, växa och leva i samförstånd.

Släpp taget om alla gamla föreställningar. Använd dem som en möjlighet att se både dig själv och andra i ljuset. Släpp taget om det som har varit. Stå upp för dig själv, för dina inre sanningar. Använd det som en möjlighet för att se både dig själv och andra i ljuset i stället för i mörkret. Du är helig och komplett, gudomlig och det är alla andra också. Förlåt dig själv och alla andra. För det som vi har gjort mot oss själva och mot andra har oftast skett på grund av okunskap, omedvetenhet. Detta gäller då inte dem som medvetet behandlar sina medmänniskor illa på grund av själviska behov.

Allt som vi har skrivit om handlar om oss själva. Likaså alla våra sjukdomar som vi har blivit utsatta för är inget annat än förträngda tankar och känslor som återspeglas i olika slags åkommor som vi drabbas av i olika omfattning.

Vägen mot Sanning

Röstkoden eller Ljudspåret är det främsta friskvårdsprogrammet i världen idag. Den har skapats under 40 års forskning och utveckling av forskaren och uppfinnaren Robert LIoy och hans partner Helena Reilly, M.A., tillsammans med några av de främsta vetenskapliga hjärnorna, bl.a. datageniet Leslie Marshall, M. Sc. Stanford Universitetet i San Francisco i USA, och står bakom utvecklandet av ”Röstkoden”, vilken tog ca 12 års tid att utveckla.

Nikola Tesla är Hälsans Fader

Nikola Teslas mål i livet var att skapa fri energi åt alla och ge människorna ett friskare liv

Nikola Teslas revolutionära hälsoteknologi: Hur hans uppfinningar förbättrade hälsa och välbefinnande.

Nikola Tesla är ofta ihågkommen som en lysande uppfinnare och ingenjör som adderade betydande bidrag till utvecklingen av modern teknik. Vad många inte inser är att Teslas uppfinningar också hade potential att förbättra hälsa och välbefinnande.

Teslas arbete med elektromagnetiska fält och trådlös kommunikationsteknik var banbrytande i början av 1900-talet. Hans forskning och uppfinningar fokuserade på att utnyttja kraften hos elektromagnetiska fält för att överföra energi och information trådlöst. Men Teslas arbete ledde också till utvecklingen av teknologier som potentiellt skulle kunna förbättra hälsa och välbefinnande.

En av Teslas mest välkända uppfinningar är Tesla-spolen, en enhet som producerar högfrekvent växelströmselektricitet. Tesla trodde att denna teknik hade potential att förbättra hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla en energikälla som kan användas för att läka kroppen. Faktum är att Tesla själv påstod sig ha använt Tesla-spolen för att förbättra sin hälsa och för att behandla patienter med olika hälsotillstånd.

Tesla designade och byggde också flera torn som han trodde kunde överföra energi trådlöst för att driva hela städer. Men Tesla hävdade också att dessa torn kunde användas för att överföra energi till enskilda hem och till och med till människokroppen. Tesla trodde att genom att använda tornen för att överföra energi till människokroppen kunde han förbättra hälsa och välbefinnande och t.o.m. bota sjukdomar.

Medan Teslas påståenden om hälsofördelarna med hans teknik möttes med skepsis av vissa, finns det bevis som tyder på att hans uppfinningar hade verkliga hälsofördelar.
Faktum är att flera studier har visat att elektromagnetiska fält kan ha en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.

En studie publicerad i ”Journal of Alternative and Complementary Medicine” fann att exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält hade en positiv effekt på patienter med fibromyalgi, ett tillstånd som kännetecknas av kronisk smärta och trötthet. En annan studie publicerad i ”Journal of Inflammation Research” fann att elektromagnetiska fält kan minska inflammation i kroppen, vilket är en nyckelfaktor i många kroniska hälsotillstånd.

Samtidigt som Teslas arbete med hälsoteknik var banbrytande, var det också kontroversiellt. Vissa kritiker hävdade att hans påståenden om hälsofördelarna med hans uppfinningar var överdrivna, medan andra hävdade att tekniken var potentiellt farlig. Det finns dock bevis som tyder på att Teslas teknik var säker och effektiv när den användes på rätt sätt.

Sammanfattningsvis var Nikola Teslas uppfinningar inte bara var revolutionerande inom teknikområdet utan hade också potential att förbättra hälsa och välbefinnande. Medan Teslas påståenden om hälsofördelarna med hans teknik möttes med skepsis av vissa, finns det bevis som tyder på att hans uppfinningar hade verkliga hälsofördelar. När vi fortsätter att utforska potentialen för elektromagnetiska fält och trådlös teknik, är det viktigt att komma ihåg Nikola Teslas banbrytande arbete och hans bidrag till området hälsoteknologi.

Att kombinera Röstkodsprogrammet med Nikola Teslas teknologi är mycket fördelaktigt

Att föra Skalärtekniken ut till Världen

Psykologen, Psykoterapeuten Helena Reilly, M.A. i USA hade använt den tidiga Quantum Sound Software i sin privata praktik på Manhattan under 10 års tid. Helena Reilly, M.A och uppfinnaren/forskaren Robert LIoy vägar korsades igen år 2002, och konceptet kvantljudsterapi föddes.

Missionen att utveckla skalärtekniken och föra ut den till världen gjorde att de började bygga och producera banbrytande produkter inom skalär- och ljudterapiområdet.

I denna process samarbetade de med de främsta hjärnorna i USA inom området ”Kvantfysik, Musikbaserad Ljudterapi, m.fl.”

De samarbetade med programmeraren Les Marshall, M.Sc. Från Stanford Universitetet i San Francisco i USA för att utveckla version 2 av VAHS (Voice Analysis Health System). Senare under samma år började de att samarbeta de med Dr. Masaru Emoto i Japan för att skapa “Indigo Water” (Indigoformeln, programmerat vatten på begäran av Dr Emotos vän och kollega, professor Makoto Shichida, vilket gav häpnadsväckande resultat).

Den tredje versionen av det röstaktiverade hälsosystemet, som utvecklades tillsammans med Leslie Marshall, M.Sc. 2006, ledde till uppkomsten av röstanalyskvantljudsterapin.

De har sedan dess designat och producerat en hel produktlinje av Tesla iQubes, Miracle iCubes, OM-Pocket-produkter och teknologier. Alla deras produkter, handgjord mjukvara och teknologier är designade och skräddarsydda i en toppmodern anläggning i Hot Springs, Arkansas i USA.

Robert LIoy och Helena Reilly, M.A. har blivit gudomligt inspirerade i sin strävan att ge helande, accelererat uppvaknande och enhetsmedvetande via sina teknologier till tiotusentals människor, främst i USA.

Även om kvantljudsterapin har funnits i över 35 år, står den idag som ledande när det gäller ”friskvård” för att hjälpa individer att njuta av sann avkoppling, hitta sin inre frid och nå sin högsta potential.

Självklart finns inte någon teknologi i världen som löser människans alla problem om människan själv inte bidrar till sitt tillfrisknande.

Matrix Innovationär det första företag som introducerar denna teknologi i Norden. Matrix Innovations flera publicerade böcker som beskriver hur människan kan nå den absoluta höjden av sin utveckling hjälper processen, om människan väljer att följa naturens och kosmos lag. Istället för att lägga all sin tilltro till AI (artificiell intelligens) och istället använda den medvetet för utveckling, är teknologin ett utmärkt verktyg för att ge människan en ökad frihet och möjlighet till utveckling av sin själsbaserade inre potential. Den skal alltså inte användas för att förslava och utrota människan som hitintills är planerat. Därför måste den nu tänkta ”Världsordningen” ersättas av en ny som gagnar människans, individens kosmiska utveckling, istället för dess utrotning som slavdrivarna har planerat.

Röstanalysen som genererar Röstkoden

Den 5 oktaviga, 6 spåriga 2×3 bineural-beat-baserade, ”Röstkodsanalysen och Terapiprogrammet” är 24 minuter långt, och individuellt anpassat.

Geniet Leslie Marshall, M.Sc. har vetenskapligt kartlagt på Stanford Universitetet i USA att den mänskliga hjärnan under 15 sekunders mätning levererar mellan 1,0 och 1,5 miljarder bitar av information i form av frekvenser.

Om en kommunikationssignal som sänds från den känslorelaterade undermedvetna delen av vår hjärna ”Amygdala & Hippocampus” har en högre amplitud än det normala, måste dess amplitud sänkas. Om den är för ”låg” måste den höjas. Om vissa informationssignaler saknas, då måste den ersättas.

Detta går inte att göra med hitintills kända vetenskapliga metoder vilka huvudsakligen avser ”symtomrelaterade åtgärder”, framför ”orsaksrelaterade sådana”. Röstanalysen är därför UNIK. Den är en naturenlig metod utan någon yttre påverkan.

OBS. Idag finns inte någon liknande Röstbaserad hälsoanalys och något åtgärdsprogram som når 5–8 oktaver på musikskalan i världen.

Den röstanalys och ljudterapi som finns inom hälsovården är idag normalt baserad på på 2 oktaver.

Några kända sångartister liknande Whitney Houston nådde till 3:e oktaven på musikskalan. Röstanalys- och terapiprogrammet som Matrix Innovation™ är representant för i Norden, kartlägger med matematisk noggrannhet och åtgärdar människans orsaksrelaterade problem: mentala, känslomässiga och fysiska.

OBS. Röstanalys och och generering av terapiprogram sker endast på distans. Beställning av röstkoder sker från Matrix Innovation™. Vi kan även hänvisa klienten till närmaste Klinik. Om sådant inte finns, sker analysen och generering av programmet från Matrix Innovation™.

Beställning av Röstkoder »

Matrix Innovation™
VD. Ann-Sofie Hammarbäck, B.A., ST.D.
Email: annsofie.hammarback@human-acadmy.com

Dr. Sandor Markus, Ph.D, ND., MD (MA)
Författare – Forskare – Mentor
Email: sandor.markus@human-academy.com

Lars Helge Swahn, M.Sc.
Technical Support – Coach
Mobil: : +46 739 072 143
Email: larshelgeswahn@human-academy.com