Breaking News

Kvantljud, röstkoder och energier

Systrar och Bröder – frigör hälsa och medvetenhet!

Nu har vi kommit fram till slutfasen av tidslinjen 2023, vilket har inneburit en hel del händelser både på det synliga materiella planet och på det osynliga subtila planet. Den positiva händelsen som har inträffat är vibrationsökningen av jordens energi vilket inträffade den 7 juli 2023 (7/7/7). Ljuset (den dolda informationen) som siare länge har talat om skall utgå från Norden (Sverige) har påbörjats. Många av er kanske inte är medvetna om eller tror på det som vi förmedlar. Men delar av det vi har nämnt hitintills i vår litteratur har redan inträffat. Har ni alla läst boken ”Den Matriska Verkligheten”? – som vi publicerade både på svenska och engelska? Boken består av 523 sidor och gavs ut år 2017, dvs. 2 år innan den påhittade Covid-19-pandemin påbörjades.

Har ni sett filmen ”The Truman Show” från 1998 med Jim Carrey i huvudrollen, eller filmen ”The Matrix” med karaktärerna Neo och Morpheus?

Dessa två fantastiska filmer avslöjar sanningen om att den värld som den jordiska människan upplever som sin sanna verklighet – är påhittad, fabricerad illusion, en föreställning av människans sinne via dess 5 sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, lukt).

Den sanna verkligheten har underhållits för allmänheten och även det styrande skiktet i samhället av de destruktiva Orion- och Drakoinfluerade utomjordiska varelserna som har haft hand om och styrt mänsklighetens utveckling i tusentals år här på jorden.

Den bok som vi kommer att presentera för er under våren 2024 kommer att överträffa de två filmer som vi nämnde här ovan när det gäller sanningshalten om universums skapelse, den jordiska människans verklighetsuppfattning som har indoktrinerats under tusentals år som föreställning att tro på.

Boken kommer att ”chocka” de som tror att de vet sanningen om livet och skapelsen, och de som avfärdar den pga. att de har blivit fostrade och indoktrinerade till att tro på allt som har presenterats för dem i livet som verklighet.

Det som är viktigt för er alla som vistas i nuet här på jorden är att anskaffa de hjälpmedel som vi presenterar för er som viktiga för er mentala (psykiska), emotionella (känslorelaterade) och biologiska (fysiska) hälsa och inre resursutveckling. I annat fall kommer ni att falla ifrån den utveckling som har påbörjats här och som kommer att prägla den Nya Tidsåldern som har beskrivits i vår litteratur och föreläsningar sedan 1993 med början i vår första publicerade bok ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”.

Ni är alla utsatta för både yttre och inre påverkan 24/7 (dygnet runt) medan ni går och drömmer och hoppas att allting kommer att fortsätta i samma spår som hitintills utan någon som helst förändring? Om ni gör det så kommer ni att ha det som hitintills. Det är lättare att sticka huvud i marken som strutsen gör för att slå dövörat till sanningen.

Kristuskraften (Själsmedvetandet) säger: sök sanningen inom dig själv och sanningen kommer att göra dig fri:

Eller: sanningen är närmare än handen och foten.

Om man hela tiden söker sanningen utanför sig själv i vad alla andra tycker och tänker samt myndighetsutövare, politiker, MSM (mainstreammedia), skolor, då får man felaktig livs- och skapelseinformation vilken är påhittad och tolkad av sinnet via våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, lukt). Den jordiska 3D-medvetna ”Homo Sapiens” (tänkande människan), dess verklighetsuppfattning bygger uteslutande på sinnesintryck och information som upplevs via ”den verklighet” som baseras på de fem sinnena.

Den Nya Tidsålderns människa, den Ariska, den ”Ädla, Briljanta” människans verklighet bygger på 4D, 5D, 6D eller högre ”Själsrelaterad Medvetenhet”, dess verklighet.

Därför erbjuder vi de bästa utomjordiska teknologiska hjälpmedlen tillsammans med vår undervisning för att underlätta för den 3D sinnesmedvetna ”tänkande människan”, Homo Sapiens att transcendera till 4D, 5D, 6D eller högre Ariska Själsmedvetna Tillstånd.

Vi har erbjudit er de bästa hjälpmedlen som står till människans förfogande utan någon större kostnad.

Röstkoden

Röstkod

Vårt Röstkodsprogram genererar en 5 oktavig, 6 spårig algoritm – en röstanalys med ett 24 minuter långt ljudspår, program. Detta är det enda program i världen som från den undermedvetna limbiska (känslohjärnan) kan avlägsna de orsaker som bidrar till oro, rädsla, stress, ångest mm. Detta har vetenskapligt dokumenterats av matematikern, programmeraren, geniet Leslie Marshall, MSc vid Stanford Universitetet i USA, år 1964.

Mirakel iCub

Mirakel iCub

Förutom att Mirakel iCub spelar olika välgörande program för vårt medvetande, kan den även spela röstkoden. Mirakel iCub använder en anpassad skalär antenn varifrån programmen sänds till oss. Mirakel iCub utgör ”klinikmodellen” för att trimma upp vårt medvetande, öka dess medvetenhet.

Mirakel iQub är avsedd för hemmet, företaget, kliniken och handlar om mänsklighetens gradvisa upplyftande, hjärtöppnande och uppvaknande genom medveten entrainment (anpassning). Mirakel iQub kommer att ”lösa upp” jojo-effekten (berg-och-dalbanan) av emotionalitet och det oändliga sökandet efter transformation, upplysning och passionen till en konsekvent och stabil upplevelse av kärlek och glädje.

Om du är känslig för energier kommer du att märka skillnaden när du går in i ett rum där det står en Mirakel iQub.

Den levereras i en trevlig låda, med programvara för röstanalys och online utbildning.

Den har en verkningsradie motsvarande ca 35 meter.

Ompocket

Ompocket

Ompocket är en mindre modell som är lämplig både när man är på resande fot, dvs. utomhusvistelse, bil, buss eller tågresa. Den kan även användas till vardags eller i sovrummet. Den har en verkningsradie på ca 3,5 meter.

Tesla iCub

Vår största modell är Tesla iCub som är avsedd för större klinikcenter. Denna modell har en verkningsgrad på ca 80 km. Detta innebär att alla de ”stjärnfrö” som befinner sig inom denna radie, påverkas av skalära vågor och ljudfrekvenser för aktivering och frekvenshöjning.

Både växter och djur påverkas av Tesla iCubens energier.

Det finns en Tesla iCub placerad inom Siljansringen

OBS. Vår teknologis ursprung härstammar från positiva utomjordiska entiteter. Detta kontrolleras noggrant av en specifik militär underrättelseorganisation som samverkar med galaxrådets 5 huvudmedlemmar som handhar all kontroll av jordens pågående kriser och utveckling av den nya agendan som successivt skall påbörjas och handha den Nya Tidsålderns samhällsutveckling från och med år 2030 – 2033. Den nuvarande föråldrade tankestrukturen kommer att helt omstruktureras. Allt detta kommer vi inom Matrix Innovation att presentera i en ny bok under titeln som troligtvis kommer att vara ”Avslöjandet”.

Av er som funderar på att starta klinikverksamhet är Mirakel iCub den bästa lösningen.

OBS. Vem som helst har rätt att anskaffa Mirakel iCub eller Ompocket. Tillsammans med dessa utrustningar följer ca 50 röstkodsprogram.

För att bli Certifierad och godkänd av Matrix Innovation™ i Norden som terapeut (healer) krävs 100 % seriositet, ärlighet, rätt avsikt, sammarbetsvillighet, respektfullhet och att eftersträva själsrelaterad medvetenhet. Då först har man tillgång till fler än 50 röstkodsprogram.

Ingen hittills känd klinik, varken traditionell eller otraditionell, kan erbjuda de resultat som ni kan uppnå på kort tid med vår terapimetod. Det finns heller ingen klinik som kan konkurrera inom Kvantljudsterapi, varken resultatmässigt eller ekonomiskt.

Alkywan® Fotonkammare i Vikarbyn

OBS. Jag startade min första klinik, akupunkturklinik i Sverige år 1976 i Åmåls kommun. Akupunktur var då helt okänt i Norden. Åmåls kommun hade då ca 13 000 invånare. Flertalet av Åmåls kommuns invånare var ingifta med varandra och betraktade alla som inte kom från Åmål som inkräktare.

Sandor Markus klinik i Åmål

Efter 1 års arbete på kliniken hade jag 3 månaders väntetid. Jag hade mellan 25 och 35 klienter per dag så jag var tvunget att anställa två sköterskor som delade på en heltid.

Första året stack jag nålar i klientens kropp och inget annat.

Om man lyckades med det på 1970-talet, då lyckas man med vad vi erbjuder er idag som toppmodernt analys- och terapiprogram. Dessa ger både snabbare och varaktigare resultat än akupunkturen gör, och alla de kända symtomrelaterade behandlingarna som man tillämpar idag.

Det är bra att lägga på minnet att alla mina kunder som kom till kliniken gjorde detta på vänners, släktingars och bekantas rekommendationer.

Det är resultatet som räknas.

OBS. Vårt system har inga konkurrenter på marknaden. Detta beror på att det är den enda systemet i världen idag som påverkar orsaken bakom ett problem, och inte bara själva symtomet som alla behandlingsformer gör – och detta gäller både traditionella och icke-traditionella behandlingsformer.

Boken ”Kvantljud Mirakel iCub™” som Matrix Innovation™ nyligen publicerade är en utmärkt present och rekommendation till era bekanta och bekantas bekanta för att sprida kunskapen om vad vår revolutionerande röstkodsanalys och terapimetod handlar om. Detta är också ett bra sätt att hjälpa era medmänniskor och inte bara er själva.

Anskaffningen av klinik, företags- eller hemmodellen Mirakel iCub™ går att finansiera via avbetalning om man inte vill ta ett lån.

Tänk på att hela vår sjukvårdsapparat är på väg att kollapsa. Under 2023 har det försvunnit mellan 700 – 900 läkemedel från den svenska marknaden.

Det som kommer att bli aktuellt som behandlingsform är förebyggande hälsovård baserad på utomjordisk teknologi utan några som helst biverkningar.

Däremot kommer MedBed som Donald Trump presenterade via MSM i september 2021 inte att finnas på marknaden under de närmaste 10 till 15 åren.

När det gäller utomjordisk teknologi har vårt team kontroll på vad för slags utomjordisk grupp som står bakom de produkter som kliniker använder, dvs. om det finns positivt eller negativt syfte bakom teknologin – utrotning av mänskligheten eller dess bevarande. Den teknologi som hitintills har använts i större utsträckning bland befolkningen har inte varit positiv. Den har huvudsakligen gynnat den yttersta eliten, de 13 familjer som vi har omnämnt i boken ”Den Matriska Verkligheten” sedd ur både ekonomisk och maktsynpunkt. Vi vet att Covid-19 har utvecklats av negativa utomjordiska entiteter (varelser) som har influerat laboratorier som del i att utrota den jordiska civilisationen. Flertalet av dessa laboratorier och företag har stoppats, men Astra Zeneca fortsätter att begå brott mot mänskligheten genom att fortsätta producera vaccin som genererar spikproteiner. Hälsovårdsmyndigheterna begår brott eftersom det inte finns någon epidemi och inte heller har funnits någon. Miljontals människor har dött i världen i onödan pga. påtvingad vaccinering. Ex. WHO som är en privat organisation gynnar Rockefellers Pfizer och Astra Zeneca m.fl. Dessa intressenter söker ständigt nya vägar för sina syften även om de begår brott.

Alla sådana laboratorier, både kemiska och teknologiska, kommer att avskaffas fram till år 2030, då en ny epok av utveckling börjar gro på jorden.

Matrix Innovation™ via specifik militär underrättelseorganisation (kontrollgrupp) har fullständig kännedom om allt som försiggår på jorden och i rymden i vår galax vad gäller de företag som tillverkar olika produkter och teknologier som gynnar eller missgynnar dess användare. Negativa utomjordingar har i århundraden och årtusenden infiltrerat olika organisationer, företag etc. utan den jordiska människans kännedom. De har även infiltrerat alla NewAge-organisationer och deras språkrör.

Allt detta kommer ni att få veta när ni läser vår nya bok under 2024. Denna bok kommer att ”chocka” alla läsare på olika sätt.

Vi vill passa på att önska Er en God och Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Från Matrix Innovation™ och AIC

Sandor Markus
Ann Sofie Hammarbäck
Lars Helge Swahn