Breaking News

Konsten att sjösätta en dystopisk värld

– våldsamma dataspel, videovåld, knark, krig…

Globalisterna med deras företag har sedan årtusenden arbetat med att sjösätta en dystopisk värld som endast passar dem själva, som är till fördel för dem själva, på bekostnad av människors hälsa, utveckling, liv, infängslande och komfort – deras död.

Hur går det till?

Ni har ju lärt er under er konformation i kyrkan att människan är skapad till Guds avbild…

Precis så är det. Grundprogrammet för hela skapelsen är det mänskliga programmet, för allt, fast under olika utvecklingsnivåer. Som själ har vi en följeslagare – sinnet. Med sinnet som redskap kan vi skapa ett himmelrike – eller ett dystopiskt helvete.

Globalisterna vill att vi skall skapa ett dystopiskt helvete – varifrån vi inte skall kunna ta oss ur…utan vi skall vara totalt kontrollerade…

Har du tänkt på att det som upptar din tankeverksamhet – att det blir din verklighet. På vår jord idag med vår samlade kollektiva medvetenhet har vi vår avbild som vår verklighet – tycker du att den är bra?

Nu är det så att Globalisterna ännu inte är nöjda – de har långtgående planer och arbetar frenetiskt för att skapa ett totalt fängelse för oss. Vi har skrivit om detta i boken ”Den Matriska Verkligheten” – utgiven är 2017 (mycket motstånd här – vilket visar att vi är ”on the spot”).

För Globalisterna har det alltid varit intressant att skapa konflikter, krig, att förvränga vår uppfattning om vad som är rätt och fel – ofta på så sätt att sjösätta det samvetsgranna, logiska, riktiga som fel, omoraliskt och farligt. Detta har gjort att vi idag har en sjukvård som handleder människan till döden, en skola som lär barnen massa korvstoppande strunt, ett statsskick som är totalt korrumperat och falskt osv., men vi har givits uppfattningen via media att allt detta är rätt, riktigt och bäst för oss…

Om man vill iscensätta en dystopisk värld, där vi alla är mentalt fängslade och där vi alla är riktigt illa däran känslomässigt, där vem som helst kan elimineras med en knapptryckning – då skall man göra precis så som dagens elit gör – där folket eller deras springpojkar förstår väldigt lite av vad detta leder till…men de är nitiska… men det finns så mycket mer att säga om detta… men idag skall vi titta på dataspelsvåld, filmvåld och knark…

Om vi vill skapa ett fängelse för massorna, då måste vi ha kontroll över vad de tänker och kunna plantera nya ”förnuftiga” tankar på kollektiv nivå. Detta är fullt möjligt och har gjorts sedan årtusenden.

Ju mer trauman vi har varit utsatta för genom historien desto mer tilltufsade är vi – vi blir formbara, så vi måste utsättas för trauman, konflikter och att ledas till att tro att folkslaget där borta, att de är galna, farliga och måste elimineras – det är standard. Se på tyskarna och fransmännen under första världskriget, där de skjuter på varandra från skyttegravar. De sköt på varandra, utan att prata med varandra, för den andra parten var ju så farlig. Människan ledes ut i strid, för kriget var ju ett så glorifierat äventyr – så spännande…

Idag är krigen samma, de försöks iscensättas på samma sätt. Idag skall vi fås att tro att ryssen är farlig och dum och måste elimineras. Har ni pratat med dem? Via media får vi den ena lögnen efter den andra serverad…har ni glömt att i krig är första offret sanningen självt …inget stämmer…men krig skall vi ha…eller…tror ni på fullt allvar att folk verkligen vill ha krig?

Vi blir tilltufsade mentalt hela tiden…

Det finns en plan bakom allt…och det gäller att vi skall bli extremt medvetna om en ”klimatkris”, ”covid-19-scenario”, transhumanism, att det är det (nya) normala, att ryssen är dum, Kineserna… etc… etc… detta matas vi med hela tiden…

För att sabba vårt medvetande ännu mer och sjösätta den dystopiska världen gäller det att folk ockuperar sig själva med att tänka ”rätt”, dvs. i termer om våld, hur man navigerar i våld, och hur man snabbt reagerar för att likvidera vem som helst faktiskt…

Vi skall tränas att spela våldsamma dataspel, där vi befinner oss i konstiga, märkliga och dystopiska verkligheter, faktiskt designade precis så som eliten vill att vi skall uppleva vår verklighet – för att det passar dem. Barn blir tränade genom dessa dataspel att döda snabbt, brutalt och detta ockuperar deras hjärnor. Studierna i skolan ”eller riktig skola som den kunde vara” – är inte lika intressant. Det sägs att barn kan skilja mellan verklighet och videovåld. Falskt, det kan de inte eftersom deras verklighet är den de är inne i… de är inne i en våldskultur, där blodet dryper osv. Är man psykolog eller psykiatriker och inte håller med om detta som skrivs här bör man fråntas legitimationen omedelbart. Dagen psykologer eller psykiatriker har ingen som helst vetskap om vem deras arbetsgivare är – och vilket som är syftet med deras eget arbete… de flesta psykologer och psykiatriker har valt sitt yrke just därför att de vill komma tillrätta med sina egna oegentligheter… men nu arbetar de med att ”hjälpa” andra människor som har fått sitt sinne förvirrat och justerat… den ”sjuke” hjälper den ”sjuke” – helt i linje med sant Globalistiskt tänkande… trädet är vält helt upp och ner…

För att ytterligare sabba människors sinnen skall man givetvis se till att de tar droger, helst mycket, tills de slutligen dör (men innan skall de få berätta för andra vad som är rätt eller fel – helst genom hög position i samhället). Detta kan man inte uttrycka öppet…det vore ju konstigt, när vi vet att folk blir fullständigt förstörda och till slut dör av knark, droger…

Att låta ens sinne bli så pass förvridet av våld och konstigheter, att spä på med droger så sinnet öppnar kanaler som färgas av deras egna mentala trauman gör att människan blir psykiskt sjuk, förvirrad, inte har en aning om sin egen kompassriktning, och kan fås att göra precis vad som helst bara magneterna är de riktiga….

Tänk er att de ledande idag, alltså de som verkligen leder vårt samhälle, med hjälp av hantlangare på olika nivåer, arbetar med att iscensätta sin önskevärld – en dystopisk värld som bara gynnar dem själva men är fientligt inställd till allt liv och även själva planeten jorden, samt andra planeter och konstellationer som är beroende av hur vi tänker. Alla delar är en del av helheten – just därför är det så viktigt att rätta till vår del av världsalltet här.

Om de styrande vill att vi skall tänka på ett speciellt sätt, att detta skall vara sanning, så arbetar de långt i förväg. De planterar sin önskevärld genom dataspel, videovåld och låter detta sakta iscensättas i dagens politik och hur vi skall fås att se på olika saker…

Titta på vilka dataspel dina barn spelar så vet du hur Globalisterna vill att de skall tänka. Om säg 50% av dagens barn spelar våldsamma dataspel, tittar på vålds-TV, osv…så vet du hur världen kommer att gestalta sig – hur den är nu…för dagens värld, vad den än må innehålla, är precis en reflektion av vad människor tänker, vad de har tänkt under årtusenden. Är vi nöjda med detta?

Dagens samhälle innehåller konflikter inom familj, mellan familjer, inom staden, mellan städer, mellan grupperingar landet, mellan länder och konflikterna avstannar inte utan fördomar späder på mer och mer…ordväxlingen är förändrad, skolsituationen är förändrad, mentala tillstånd hos människor förvärras, lögner sprids mer och mer. Lögnen hålls under armarna och framhålls som sanning – ingenting är vad det ser ut att vara…inte på några områden. Vi kan säga att planeten jorden i sanning blivit dårarnas planet – som verkligen är i behov av hjälp – som en elakartad cancersvulst som måste behandlas akut …men av vem…!?

Kriget når sin kulmen nu – vilken sida skall du stå på – sidan med dystopi, våld, ytterligare sinnesförvirring, krig, eller på den andra sidan där du systematiskt arbetar för att göra dig av med din sinnesprogrammering, umgås med sunda vänner och det som utvecklar dig ifrån den ”verklighet” som Globalisterna vill göra gällande.

Folk börjar bli ordentligt trötta på denna värld som kavlas ut i TV-rutorna – de vill ha en förändring, men de är så totalt lurade av tillvaron att de inte kan se igenom denna, även om de betraktar sig som ”vakna”. Ni skall veta att Globalisterna arbetar på många fler fronter – heltäckande – de har inte glömt någon front – och de arbetar så gott det går med alla, i deras medvetna vardag och i deras undermedvetna vardag 24 timmar om dygnet, år ut och år in… ni kan inte ens i er vildaste fantasi föreställa er hur grundliga de är …

Det du gör och tänker på är den verklighet du har hos dig själv, på en kollektiv nivå har vi ”verkligheten” av kriser som krig, sjukdomar, klimatkriser, ekonomiska kriser, hot mot människor, egendomar på alla fronter och riktat åt alla håll överhuvudtaget.

Du skall veta att om du skjuter Nazist-zombies i dataspel och uppehåller dig med det – så bidrar du till att öppna en dimensionell portal där du bjuder in just dessa väsen. Dessa väsen kommer att ockupera dig och din omgivning. Många nya fenomen sker nu, med nya typer av entiteter som tar sig in i vår värld. Du bjuder in dem…vår värld kommer att bli som du tänker. Ju fler som skjuter Nazist-zombies, desto större influens kommer Nazist-zombies att ha över oss och personer kommer att bli ytterligare påverkade…tror du mig inte?

…det finns portaler överallt på planeten, mestadels som ger en införsel av negativa entiteter och inspiration. Överallt där det är krig finns öppning via portaler där vi har direkt påverkan av negativa influenser från bakom kulisserna, dimensioner. Tror ni att folk vill ha krig? Vissa människor lever med sina medvetanden i krig och dessa medvetanden drar till sig liknande entiteter, härav krig. De samlas på just de ställen där det finns öppnade portaler (som de själva kan ha varit med om att öppna, omedvetet) och extra påverkan av liknande fenomen – så dessa krig – alla – är ett resultat av vad folk tänker, hur deras sinnesprogrammering är funtad. Ju fler människor som tror att ryssen är ond, desto mer likartad verklighet drar vi till oss från bakom kulisserna, från andliga portaler rakt in i vår verklighet. Vem är skyldig? – Svar: de som tänker i dessa banor – de är alla medskyldiga att får även andra att tro och tänka i dessa banor, fler blir skyldiga – de är alla del av den kollektiva cancersvulsten. Alla krig fungerar på samma sätt och det har alltid haft med hur människor tänker – man spelar på deras rädsla med alla medel för att få in den verkligheten så man har som mål – en dystopisk verklighet av globala mått – för hela planeten.

Det sista slaget är nu. Även om människor är omedvetna brickor i detta spel kommer Globalisterna inte att lyckas med sin Agenda 21, 2030 och sin nya Världsordning – som de har gjort vad som helst för att iscensätta, och de vaktar sin lögn med alla tänkbara medel.

Det står nu klart att Globalisterna kommer att förlora. Deras tid på denna planet är nu slut och de skall bort härifrån. De vet själva om detta, men de ger sin inte utan att lämna efter sig så mycket kaos de kan, men hjälp av alla s.k. ”nyttiga idioter” – dvs. i princip vanliga svenssons på olika nivåer.

Vi har nu mer kosmisk influens i vårt solsystem vilket ger oss inträde i en Ny Tidsålder (redan år 2012). Här har vi mycket hjälp utifrån från högre utvecklade världar, som inte vill ha en dystopisk influens på sina egna verkligheter, i sina egna världar – just därför är jordens konflikt just nu väldigt viktig för alla människor som skall utvecklas mot nya höjder. I detta ”Stjärnornas Krig” måste det goda vinna som det heter. För det är just ”Stjärnornas Krig” även här, som utspelas, som överallt – denna konflikt är lika gammal som universum självt, som det mänskliga programmet – som skapelsen.

Utan denna konflikt blir det ingen utveckling av vårt medvetande. Men vågskålen får inte väga över för mycket åt något håll …

Tänk sant och riktigt så blir världens verklighet sann och riktig…du behöver bara veta vad som är sant och riktigt – just därför måste du avprogrammera ditt sinne. Du behöver definitivt inte mer programmering.

Tänk dystopiskt, konfliktinriktat, sjukt och du får en dystopisk värld. Ni som verkligen vill ha en sådan värld, som är upptagna med det, ni kommer at få möjlighet nu att lämna denna vår värld och inkarnera nästa gång i just en dystopisk värld, som motsvarar era inre kvaliteter och tänkande – för det är just så som ”verkligheten” fungerar…

Tänk ljust och gott om andra – så blir det bättre – sök samförstånd, harmoni så får ni en utmärkt möjlighet att utveckla er medvetenhet mot höjder ni aldrig ens skulle kunna drömma om. Det finns många högre kvalitativa utvecklade väsen här nu i vår jordiska avkrok som har hjälpt er under miljoner år och nu arbetar mer än någonsin – och fler ansluter sig till vår frigörande armé – den vinnande sidan i vår avkrok. Konflikten flyttar annorstädes.

Jorden läks…

Sandor Markus, Ph.D., MD (MA)., D.D. Sacred Theology
Ann Sofie Hammarbäck, B.A., D.D. Sacred Theology
Lars Helge Swahn, M. Sc