Breaking News

Fullständig Hälsa, Lycka och Harmoni

Bild 1. Ljud kan vara mycket kraftfullt för din utveckling. (Sound Waves PNG Free Image)

Vill Du Uppnå En Fullständig Hälsa och Leva Resten av Ditt Liv i Lycka och Harmoni?

Om Du Svarar Ja på denna fråga, då är Du välkommen till våra toppmoderna teknologier inom Kvantfysik som behandlar även orsaken bakom ett problem och inte enbart själva symtomet (problemet) som övriga terapier gör.

OBS. Matrix Innovation™ äger representationen (rättigheten) i Norden till följande Kvantteknologier och forskning.

1. Quantum Awareness & Quantum Harmonization Technology

Denna teknologi har utvecklats av en tjeckisk och en rysk kvantfysiker tillsammans med utomjordiska forskare från Orion. Fram till i år har vi varit ensamma i hela världen om denna teknologi. Nu har Matrix Innovation™ marknadsföringsrättigheter i Norden för denna teknologi.

Denna utomjordiska teknologi bygger på orsaken bakom ett problem eller sjukdom. Kommunikationen mellan människan och djuren med Akasha-arkivet (biblioteket) där hela skapelsen i vår galax finns nedtecknad, sker via s.k. telemetri (på distans) via en holografisk bild av objektet, Människan eller Djuren.

Denna teknologi är helt ny.

Bild 2: Quantum Harmonisering, karta 1.


Bild 3: Quantum Harmonisering, karta 2.

2. Alkywan® Foton-Sfärs-teknologin är det näst senaste teknologin inom AIC© och Matrix Innovation™

Denna teknologi är en slags naturbaserad fotonsfärsantenn som fungerar som en kommunikationslänk mellan människans 3D energi och medvetenhetsnivå med den 5:e-7:e densiteten och medvetenhetsnivåerna.

Alkywan® Foton-Sfär (boll) energiteknologi, förbinder 3D människan till dess högre kvalitativa själsenergi (andliga energi) med skapelsens skalärvågsbaserade källenergi, livsupprätthållande energi.

Bild 4. Alkywan®: Forskningskammare i Rättvik, Sverige.

3. Ljud- och Skalärvågsbaserat Reningsprogram

Denna teknologi utvecklades av två utomjordiska forskare under en 35-års-period.

Denna teknologi är helt UNIK i sitt slag och går inte att jämföra med hitintills kända teknologier, varken inom traditionell eller otraditionell vetenskap.

Bild 5. Människans Kvantbaserade Hjärndator

Vi kan neutralisera oro, rädsla, stress, ångest, fobier, depressioner, sjukdomar och problem av olika slag. I människans undermedvetna finns de orsakrelaterade databuggarna eller ”datavirusen” dolda. Hitintills har inga andra forskare eller teknologier på jorden kunnat analysera, kartlägga och avprogrammera dessa. Men nu finns lösningen.

Men denna metod är bara en bråkdel av den senaste utomjordiska teknologi som vi presenterar för er nu. Den kan lösa era mentala, känslorelaterade och fysiska problem som inte har varit möjligt hitintills, på ett ännu mer direkt och effektivt sätt.

Ni som använder det program vi designade för över 10 år sedan vilket vi kallade ”Cosmic Brain Development Program 1 och 2”, vet att ljud kan skaka loss och lösa upp blockeringar från det undermedvetna. Vi kan alltså nu designa ett skräddarsytt sådant program och ni kan bara föreställa er vad detta kan åstadkomma. Programmet kan uppdateras allteftersom och föra er framåt mer kraftfullt på utvecklingens och evolutionens väg.

Vi kan genom att göra ett skräddarsytt terapiprogram avprogrammera alla de felfrekvenser, databuggar eller datavirus i den mänskliga hjärndators dolda (undermedvetna) filer, vilka sedan urminnes tider har skapat det som människan kallar för ”karmalagen”, ödeslagen eller ärftlighetsfaktor.

Detta skräddarsydda ljudprogram tillsammans med Alkywan, där vi i bakgrunden låter Quantum Harmonization, Awareness verka, är en fantastisk resurs när det gäller vår utveckling. Vi har här hjälp från flera utomjordiska grupper för vår frigörelse. Men vi måste komma ihåg att vi måste hjälpa till själva i vår utveckling genom att verkligen vilja utvecklas, så att vi är delaktiga i vår evolution. I vår meditation kan vi då mer kraftfullt känna de inre strömningarna och deras välgörande effekt. Detta är hela meningen med den tid vi nu lever i. Alla skuggor och moln skall bort från alla samhällsuppbärande mänskliga varelser som arbetar för ljuset – för det är dessa som kommer att ärva planeten nu. Mörkret kommer att försvinna. Denna process ser vi överallt i dagens samhälle.

Kombinerat hälsomedlemskap

Vi kommer att sätta ihop ett kombinerat hälsomedlemskap med Quantum Harmonization, Awareness kombinerat med det Ljud- och Skalärvågsbaserade Reningsprogrammet. Detta blir det mest kraftfulla utvecklingsprogrammet som vår tid kan erbjuda.

Den kosmiska lagen säger att man själv måste vilja medverka till att bli av med det man själv skapat. Vill vi inte detta finns inga program i världen som hjälper, och man kommer själv inte att vilja anstränga sig. Att vilja utvecklas är nyckeln och då är dessa program extremt effektiva – speciellt nu i den tid vi är inne i.

Sandor Markus erfarenhet som naturläkare och forskare inom Kvantmedicin, Biologisk Frekvensterapi och terapi sedan 1976 och hans kommunikation med olika forskare både i Tyskland, Tjeckien, Ryssland har bidragit till att Matrix Innovation har kunnat förvärva toppmodern utomjordisk rymdteknologi. Dessa har vi ensamrätt på i Norden och delvis i Europa.

Alla livsformer (materieformer) inom universums skapelse består av vibration. Dessa vibrationer är matematiskt mätbara.

Det kan jämföras med ditt besök på en bilverkstad, då din bilmekaniker gör en test (”diagnos”) på din bil via ett datoriserat mätinstrument för att upptäcka eventuella fel. Denna test avfärdar alla gissningar och alla spekulationer om vad som är felet.

Ett exempel: Om vi lider av kronisk eller akut huvudvärk eller migrän dagligen, eller ibland, kan den ha sin orsak belägen i mage-tarmområdet, gallblåsefunktionen, i hormonella (endokrina) systemet eller i nackregionen. Det kan bero på vattenbrist. Det kan bero på alkoholintag, intag av GMO-liknande födoämnen som saknar näring, eller biverkningar av medicin etc.

Värken kan sitta på olika ställen i huvudet: i bakhuvudet, pannan, bakom högra ögat eller på hjässan (hjärnbarken).

Att hitta ”din unika frekvenskod” utgör ett helt nytt paradigm (tankestruktur) inom kvantfysik och medicinsk vetenskap. För detta krävs en analysutrustning.

År 1979 deltog jag på en internationell kongress i Colombo på Sri Lanka. Där träffade jag två framstående forskare, Dr Franz Morell och Dr Reinhold Woll. Båda dessa forskare presenterade sin första medicinska utrustning inom elektroakupunktur (EAV) och frekvensmedicin (BICOM).

Jag anskaffade dessa två medicinska utrustningar och börja forska på mina patienter.

Bild 6. Min första klinik år 1976. Här bedrevs forskning inom Biofysik – Frekvensmedicin – Akupunktur.

Vi kommer i vårt nästkommande Nyhetsbrev i juli och augusti beskriva denna ljudteknologi mer ingående. Ni kommer att kunna ställa frågor på vårt endagarsseminarium som äger rum den 30 september 2023. Ni kan läsa mer om detta bakom er medlemsinloggning på antingen celestemetoden.com (om du har ett giltigt hälsomedlemskap) eller worlddoctrine.org (om du har ett giltigt Membership).

AIC och Matrix Innovations syfte och mål

AIC och Matrix Innovations syfte och mål har alltid varit att hitta en slutgiltig lösning för människans frigörelse från all slags negativ kontroll och allt slags lidande som härrör från den jordiska människors mentala (psykiska), känslorelaterade (emotionella) och biologiska (fysiska) problem eller dissonanser av olika slag.

Ingen människa som vistas på jorden idag kan stiga upp till en mer subtil densitet eller medvetenhetsnivå, utan att dessförinnan avlägsna (rensa ut) och ta bort ur sin hjärnas undermedvetna datafiler alla de orsakrelaterade negativa buggar som ständigt skapar lidande, sjukdomar och problem av olika slag.

Detta avlägsnande går inte att göra med varken traditionella biokemiska metoder, eller med otraditionella alternativa metoder som meditationstekniker från tidigare tidsåldrar, olika slags yoga eller friskvårdsmetoder, frekvensterapier etc. Dessa metoder fungerar som symtombehandling och de tar inte bort orsaken bakom problemet.

En ”uppstigning” från en 3D-värld och medvetenhet till en högre kvalitativ 5D, 6D värld av densitet och medvetenhet går inte att uppnå om man inte höjer sina egna vibrationer till den nivå som motsvarar dessa världars tillstånd (energi- och medvetenhetsnivå). De som tror att man utan en individuell medverkan kan uppnå dessa tillstånd lever i en fantasi, i en overklighet.

Ex. Man kan inte söka in på ett universitet (kunskapsnivå) om man dessförinnan inte har skaffat sig det kvalifikationer som krävs för att bli antagen.

Det krävs av alla s.k. ”stjärnfrö” som har vistats här på jorden under flertal inkarnationer och har fastnat i sinnets labyrint, att de engagera sig i sin egen vibrationshöjning via våra erbjudanden. Enbart via föråldrad yoga- och meditationsteknik kommer dessa individer ingen vart i sin utveckling.

Genom vår medverkan kan få de den hjälp och stöd som krävs för att de skall kunna frigöra sig och nå det mål i deras nuvarande liv som de har tänkt och föreställt sig.

OBS. Vi vill göra er uppmärksam på att vi inte svarar på några frågor som rör den senaste teknologin förrän på seminariet i september 2023. (Ni som är medlemmar, anmäl er så fort som möjligt). Vi har inte tid och är fullt upptagna under sommaren med undervisning, Zoom-möten ang. denna nya teknologi och översättning av material från Forskarna.

Vi vill passa på från vårt team att önska er en trevlig sommar.

Dr. Sandor Markus, Ph.D., ND., MD. (MA)
Författare – Forskare – Mentor

Ann-Sofie Hammarbäck, B.A., DST.
Forskare – Mentor

Lars Helge Swahn, MSc.
Support – Internetteknik – Mentor