Breaking News

Bygga en ljusare framtid

Allt världens mörker kan inte släcka ljuset från en enda Alkywan Ljus Sfär.

Bild 1: Alkywan® Foton Sfär Generator (Aktivator) Teknologi

Den nuvarande situationen

Tillsammans kan vi och ska vi bygga en ljusare framtid. Men för att ge meningsfulla förslag för att ytterligare stödja detta behöver vi först tala uppriktigt om vad som händer i världen just nu. Det verkar som om det finns fraktioner inom världens maktelit som fortfarande vill utöva så mycket kontroll och makt som möjligt över världen.

Deras främsta medel för att upprätta kontroll är genom att främja rädsla, hemlighet och polarisering och genom att distrahera människor från deras djupare syfte i livet. När dessa fraktioner får större makt och kontroll tas våra friheter och rättigheter alltmer bort, ibland utan att vi ens inser det.

Rädsla används som ett kraftfullt kontrollverktyg av dessa fraktioner av den globala eliten.

”Terroristerna vill döda oss alla”. ”Ditt jobb, sparande och pension är inte längre säkra”. ”Du är antingen med oss eller emot oss”. ”Vi kan bli attackerade när som helst”. Alla dessa meddelanden driver oss mot rädsla. Och genom att uppmuntra oss att fokusera skulden på andra som terrorister och “onda” ledare, driver de globala maktmäklarna oss bort från att känna kontroll över våra liv och mot rollen som maktlösa offer, så att vi söker skydd hos dem. Ju mer vi glider in i rädsla och rollen som offer, desto lättare är det att manipulera oss.

Bild 2: Väljer vi att utveckla oss genom Självrealisering, då arbetar vi för att implementera ett högre kvalitativt multidimensionellt medvetande i oss själva. Vårt DNA kommer då att följa den frekvenshöjning som nu sker i vårt solsystem som är styrt från Centraluniversum.

Sekretess leder till kontroll genom att förhindra exponering av dolda agendor och genom att odla misstro, misstänksamhet och paranoia i världen. I den “nationella säkerhetens” namn har vi allt oftare fått höra att vi inte ska veta vad som händer bakom stängda dörrar i regeringen. Ändå uppmuntras vi att vaka över våra grannar, över dem som ifrågasätter regeringen och över dem som ser ut eller agerar annorlunda än oss, eftersom de i hemlighet kan vara terrorister i fårakläder. Skenande misstänksamhet och hemlighetsmakeri gör att vi tappar kontakten med den gemensamma mänsklighet vi delar med alla omkring oss.

Polarisering leder till sättet att tänka “vi mot dem”. Söndra och erövra är en taktik som har använts framgångsrikt av världens maktelit i århundraden. Så länge människor fokuserar på att skylla på och attackera “fienden”, kommer de sannolikt inte att leta efter de djupare orsakerna till sina problem. Kontrollerande fraktioner av makteliten arbetar för att hålla allmänhetens och medias uppmärksamhet fokuserad på frågor som delar oss i två polariserade läger, så att deras största oro för makt och kontroll går obemärkt förbi. Maktmäklarna kontrollerar sedan båda sidor av den splittrade allmänheten genom att försäkra sig om att företagens ägande av media och nyckelkandidater från alla politiska partier stöder deras djupare makt- och polariseringsagendor, som ofta innebär krigsvinster.

En sista subtil, men ändå kraftfull metod för att få kontroll är att distrahera människor från deras syfte i livet. Tänk på att tv, radio och filmer har fyllts av allt mer girighet, våld och tomt sex. Vårt utbildningssystem har i allt högre grad prioriterat godkända tester framför att utveckla intelligens och kreativitet. Överdriven företagskontroll av media har begränsat vilka nyheter vi får och vilka formar ofta våra beslut och hur vi tänker. Vår uppmärksamhet har subtilt avletts från vårt djupare syfte i livet till de mer ytliga attraktionerna: sex, konsumtion och pengar.

När vi ger efter för rädsla, hemlighetsmakeri och polarisering, och när vi tappar kontakten med vår känsla av mening i livet, kan delar av den globala eliten utöva allt mer kontroll över våra liv och vår värld.

Mot en ljusare framtid

Vad kan vi göra åt allt detta? I slutändan är det den kollektiva rädslan, hemlighetsmakeriet, polariseringen och förlusten av syfte inom oss alla som har gjort det möjligt för dessa ledare att ta makten och undergräva demokratin så att våra friheter försvinner. Genom att vi var och en åtar sig att arbeta med dessa frågor både inom oss själva och ute i världen – och att inspirera andra att göra detsamma – ändrar vi vår kollektiva riktning och bygger en solid grund för en ljusare framtid.

OBS.

Alkywan® Foton Sfär Energi Generator överför Solenergin på samma sätt som en ”Solpanel” gör. Via sin kiselbas och ett 15-tal mineral samt växtbaserad kodad information, omvandlas solenergin till kroppsenlig biofotonenergi. Därigenom skyddar den människokroppens organism och cellstrukturer mot hälsoskadlig Elektrosmog (4G, 5G, WiFi, Mobiltelefon, Tv, Radio, Mikrovågor). Alkywan® avlägsnar skadliga ämnen ur cellerna och blodomloppet, förbättrar blodcirkulationen och immunförsvaret, neutraliserar negativa tankar och känslor, samt stärker människan och djurens naturenliga kroppsrelaterade energier.

Alkywan® Foton Sfär går inte att kopiera. Den består av kodad information som resonerar med ARCTURUS Energifrekvenser.

Alkywan® Foton Sfär Teknologin är så intelligent att den anpassar sig till varje individs inre behov av energi och information. Om det finns en tiotal människor i samma rum, kommer var och en av dem att attrahera den energimängd och information som de individuellt behöver för sitt välbefinnande och utveckling.

Friskrivning

Inga medicinska påståenden uttrycks eller antyds. Dessa tekniker är endast avsedda för experimentella ändamål och forskningsändamål. Allt innehåll på denna webbplats är informativ och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk, kirurgisk eller psykiatrisk vård. I samband med någon sjukdom skall du konsultera läkare eller kontakta sakkunnig sjukvårdspersonal.

Matrix Innovation
Dr Sandor Markus, Ph.D., ND., MD (MA)
Forskare inom Metafysik & Författare