Breaking News

Förändringens Tidevarv

Vi har tidigare nämnt i vår litteratur och på våra seminarier att hela den jordiska civilisationen är på väg mot ett paradigmskifte, en högre kvalitativ medvetenhet. Detta har vi också gjort i vår första bok ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande” (En Ny Medvetenhet i En Ny Tid) som publicerades år 1993 av Caduceus Bokförlag AB i Sverige. Boken presenterar ”Den Femte Dimensionen i Människans Utveckling”.

Vår planet Jorden (Gaia – Terra) har nu avverkat 12 zodiaker (ca 26 000 år) av utveckling. Fiskarnas Tidsålder var avslutningen på denna cirkel och den nya cirkeln, Vattumannens Tidsålder, påbörjades i samband med vintersolståndet 21–24 december 2012. Vid denna tidpunkt trodde många att jorden skulle gå under.

Denna astronomiska händelse innebar att vår planet jorden och vårt solsystem passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte kring Centraluniversumet, Centralsolen. Detta indikerar en successiv vibrationshöjning i vårt solsystem, som även inkluderar jorden.

Solens pånyttfödelse vid vintersolståndet 2012 markerar även Kristuskraftens återkomst, vilket vi har beskrivit i vår gnostiska lära, men även den individuella Själens (Självets), Kristuskraftens pånyttfödelse inom människosonen.

”Om Kristus gång på gång blev född i Betlehem
Och ej i dig blir född, du når ej själens hem;
Du styr till Golgata förgäves blott din stig,
Så länge ej dess kors blir rest på nytt i dig.

Angelus Silesius

Vi går in i en mycket speciell tid när vi inleder ett nytt årtusende. Många gamla skrifter, moderna böcker och webbplatser säger att vi står på tröskeln till en tid då glömskans slöjor kommer att skingras åt en efter en. Då kommer vårt medvetande att expandera till att omfatta de komponenter i oss själva som har undertryckts, ignorerats och glömts bort.

Om vi kunde komma ihåg och vara fullt medvetna om alla komponenter i vårt sanna jag, skulle vi vara medvetna om lärdomarna och orsakerna till var och en av livets utmaningar. Utmaningarna skulle fortfarande finnas, men förvirringen och tvivlet skulle kunna raderas från våra erfarenheter.

Början på en ny början!

Vi får räkna med att kaos kommer att råda under åren 2023 – 2026 i hela vår 3D värld när vi går in i en ny, mer utökad version av vår verklighet! Detta har vi omnämnt i vår bok ”Den Matriska Verkligheten”, som publicerades år 2017 innan Pandemin Covid-19 presenterades för världen. Vi visste redan under 1990-talet att det skulle presenteras en påhittad pandemi under 2000-talet.

Naturligtvis måste var och en av oss bestämma vår egen takt för när och var vi väljer att expandera vårt medvetande till verklighetens högre 4D, 5D, 6D och 7D frekvenser.

Det finns olika versioner av hur vi uppfattar verkligheten, men vi kommer att börja komma ihåg att VI är skaparna av vår verklighet! Vi är skaparna av vår verklighet genom vad vi väljer att tänka, vad vi väljer att lära oss, vad vi väljer att göra och hur vi väljer att minnas våra drömmar, våra tidiga barndomsminnen, vår inre kommunikation och det som bara kan uppfattas inifrån vår själ.

Det som finns inom vår själ är komponenten av vårt fysiska jag som faktiskt är vårt eget inre galaktiska väsen. Vårt inre galaktiska väsen resonerar med de många olika frekvenser av verklighet som flödar genom oss, vad vi väljer att införliva som vårt “JAG”, och vilka frekvenser av ljus och kärlek vi väljer att söka och hålla i vår fysiska kropp och vår ständigt föränderliga Aura.

Vår Aura flödar runt oss alla. Vissa är medvetna om detta energiflöde och andra är inte medvetna om denna ständigt föränderliga frekvens av vår medfödda Ljuskropp som alltid finns inom, ovanför och jordad under våra fysiska uttryck av SJÄLV.

Det är dessa osynliga frekvenser av vår synliga, 3D kropp som arbetar i vår fysiska form för att hjälpa oss att komma ihåg att vi är mycket mer än vad vi har lärt oss, eller minns i vårt liv här på jorden.

Dessa versioner av verkligheten förändras när vår medvetenhet, vårt inre liv förändras och när vi tillåter vårt Högre Kvalitativa JAG (SJÄLEN) att ta kontakt med vårt eget fysiska 3D SINNE-RELATERDE JAG.

Men i verkligheten är det inte den yttre världen som förändras, utan vår förmåga att uppfatta verklighetens högre frekvenser som finns i LJUSET.

Vi tänker ofta på ljuset som något som vi tänder när vi går in i ett mörkt rum och sedan släcker när vi lämnar rummet, eller vill gå och lägga oss för att sova!

Men bara vårt 3D ”Fysiska Jag” kommer att försättas i ett “sömntillstånd”, eftersom vårt ”Högre Jag” för evigt lever i Ljuset från verklighetens högre frekvenser. Naturligtvis kanske många människor ännu inte är redo att komma ihåg att de har ett högre-dimensionellt SJÄLV som resonerar med frekvensen av den högre kvalitativa 4D, 5D och bortom.

Det är bara vårt Högre JAG som kan vara fullt medvetet om vår förmåga att samverka med “vetandet” om de högre frekvenserna hos vårt fysiska jag. Faktum är att det fysiska jaget resonerar till en frekvens av ljus som är mycket lägre än frekvensen av ljus som finns inom vårt 4D jag, och speciellt skild från ljuset i vårt 5D jag.

Var och en av de olika frekvenserna i vår fysiska kropp tjänar en annan plikt för den fysiska kroppen. Till exempel representerar vårt 3D ljus alla neurologiska aktiviteter som håller vår fysiska kropp vid liv i 3D.

Flertalet är bara medvetna om sin 3D kropp. Därför är flertalet av oss ännu inte medvetna om de högre frekvenserna av det inre ljus som vistas i våra kroppar. När man mår dåligt, känner sig ledsen eller utsatt kan vår kropp bara “slå på” de lägre frekvenserna av kroppens Ljus.

När vi har utökat vårt medvetande, kommer vår medvetenhet om våra egna inre förmågor, det uppdrag som vi valde att uppfylla inom denna inkarnation, in i vår medvetenhet.

Då kan vår kropp i allt högre grad uppfatta mer av de högre frekvenserna av ljus i vårt fysiska liv och i vår egen fysiska form.

I samband med humörsvängningar kan vi uppleva hur vårt inre ljus skiftar. När vi är på ett nedsatt humör, är vårt inre ljus försvagat. Vi känner oss svaga, orkeslösa, negativa, irriterade, på dåligt humör. Vi ser bara svart på tillvaron.

I omvänt fall när vårt inre ljus är starkt, känner vi oss upprymda, glada, positiva, kärleksfulla, hoppfyllda. Dessa humörsvängningar beror oftast på våra dolda tankar och känslor i vårt undermedvetna, eller på det dagsmedvetna genom grubblerier, eller negativ påverkan, influens från vår omgivning.

När människor var enkla “primitiva” på jorden, trodde flertalet att det fanns en stark livskraft på planeten och i dess livsformer.

Det var de “moderna människorna” som började tänka på jorden, luften, elden och vattnet som någonting utanför sig själva. Att det bara fanns där som de kunde använda efter sina egna begär och behag, utan att vårda dem, ta hänsyn till dem.

Å andra sidan tänkte enkla “primitiva människor” på Gaia och alla hennes planetelement som levande varelser i deras dagliga liv och fokuserade på att hjälpa och skydda Gaia som en levande varelse.

Moderna (materiellt inriktade) mänskliga varelser, civilisationer som uppstod senare, glömde, ignorerade att Gaia (Jorden) är ett ”LEVANDE VÄSEN”.

Kan vi människor börja komma ihåg vår egen, tidigare förvärvade kunskap som INTE är kopplad till någon stolthet, ägande eller andra mänskliga begränsningar?

När kommer alla människor att utvecklas för att komma ihåg att våra liv upprätthålls av Gaias planetariska kropp?

Faktum är att vi människor INTE är ägare. Vi människor är bara en del av livet på Gaias jord. Det enda och avgörande som Gaia behöver från oss är att vi älskar hennes jordkropp och vårdar den med samma omsorg dess mångfald lika mycket som Gaia älskar oss och vårdar oss med sin mångfald!

Arcturianer är lika verkliga som vi Jordevarelser

Arcturianer är en mycket avancerad 7D medveten utomjordisk humanoid art som är infödd på planeten ”Arcturus” i Arcturus-systemet, som är den ljusaste stjärnan i konstellationen Bootes.

Enligt Edgar Cayce är Arcturianerna en av de mest tekniskt och andligt avancerade civilisationerna i vår galax. I allmänhet verkar Arcturianers huvudaktivitet vara ”HEALING” av människan, djuren och planeten, samt främjandet av den Jordiska människans HÄLSA och SJÄLSLIGA UTVECKLING.

Men Arcturianerna arbetar även med beskyddandet av JORDEN och vår GALAX. Arcturianerna inspirerar den 3D medvetna jordiska människan till uppstigning (upphöjning) till högre kvalitativa 4D, 5D, 6D, 7D medvetenhetsnivåer.

Arcturianer är i resonans med högre frekvenser än vad 3D människor är. Det var länge sedan Arcturianerna upphörde med att vara individualister.

Mänskliga varelser som befinner sig på lägre nivå av frekvenser kan varken se eller höra Arcturianer eller Andromeda-varelser. Om dessa förtätar sina vibrationer kan de registreras av den 3D jordiska människans sinnesfunktioner.

Fler och fler 3D människor som är själsinfluerade börjar nu uppfatta de högre dimensionella Arcturianerna och Andromedaner!

När vi tillåter vårt Högre Jag att expandera, uppfatta, – till och med höra, se och känna igen högre dimensioner, kommer vi att inse att många bland 3D människor har den medfödda förmågan att göra detta.

Alkywan® Foton Sfär Generator

Bild 1. Alkywan® Foton Sfär Generator ”Antenn”.

Ta kontakt med Ditt Högsta Kvalitativa Jag med Alkywan Foton Sfärens hjälp i hemmet, på Kliniken eller i en Alkywan-Kammare, och upplev dig som du alltid har varit i ditt innersta väsen – en multidimensionell varelse.

En Alkywan Foton-Sfär kan jämföras med en solpanel som hämtar sin energi från solen. Den enda skillnaden är att Solpanelen använder solens fotonenergi och omvandlar den till elektrisk energi.”Alkywan-Sfären” använder i stället solens fotonenergi till att förstärka människans, djurens och växternas livsenergi.


Bild 2. Alkywan Foton-Antenn-Kammare.

Sofia & Marc John
Unifier

Sandor Markus, Ph.D., MD (MA)
Ann Sofie Hamarbäck, B.A., STD
Lars Helge Swahn, M.Sc.