Breaking News

Falukuriren 7 maj 2022

Med anledning av artiklarna skrivna i Dt, Falukuriren 7 maj 2022

Artikel 1:
Ny Framtid går inte till val i Rättvik

Artikel 2:
Efter tidningens avslöjanden – det sades på Ny framtids krismöte

 

Med anledning av www.falukuriren.se skriverier 7 maj 2022, då partiet NyFramtid:s www.nyframtid.se lista för Rättviks kommun offentliggjordes till allmänheten och pressen.

Ang. Ny Framtid går inte till val i Rättvik

Artiklarna handlar om att kandidatförsäkringslistan för Rättviks kommun för partiet NyFramtid stryks då tidningen ”avslöjat” att flera medlemmar på listan har spridit vad tidningen kallar ”konspirationsteorier”.

Ordet ”konspirationsteori” myntades för att utgöra en dimridå för att mörka sanningen bakom dödsskjutningen av John F. Kennedy 22 november år 1968. Uttrycket har sedan dess använts för att kasta ut dimridåer för all sanning man vill mörka från den Globalistiska Agendans håll, för att komma undan med sina illdåd.

AIC menar att en elit styr världen. Denna sammanslutning kallas Globalister. Detta är sant – dvs. ingen konspirationsteori.

Journalisten menar att dessa Globalister är judar som styr banker, medier och regeringar.

AIC menar att kärnan i Globalisterna istället är sk. Kazarer, men dessa är inga riktiga judar, även om de bekänner sig till judendomen. Kazarerna härstammar ursprungligen från Afghanistan men har verkat i södra Ryssland och Krim, Ukraina. I botten har Kazarerna en satanisk religion, men efter stridigheter tvingades de lämna sin religion och övergick officiellt till judendomen. Dessa Kazarjudar har efter detta varit i konflikt med Ryssar och andra riktiga judar. Kazarerna vill fortfarande nå världsherravälde och gör allt de kan för detta. Deras sataniska religion är oförändrad. Genom deras riter, sataniska ceremonier de idkat genom århundraden, är de nu ordentligt förbundna med mörka krafter som nu styr dem. Sista slaget är nu och anledningen till Ukrainakrisen och den Globalisering som skett över hela världen, med totalt maktövertagande och djävuls-diktatur som mål. Kazarerna dikterar allt i världen och de styr banker, medier och regeringar. Går man deras ärenden, vilka många gör, är man inkopplad mer eller mindre på den mörka kraft som hitintills styr dagens värld. Det är denna krafts inkoppling på människan som nu i det nya tidevarvet (Gyllene Tidsåldern) skall arbetas bort individuellt. Vissa människor är så inkopplade på denna kraft att de inte kan kopplas ur den mörka kraftens grepp just nu – men de får chans senare under otaliga inkarnationer, men inte på planeten jorden. All existens handlar om utveckling, och vi behöver alla danas individuellt.

I sataniska religioner ingår även perverterade riter där även barn mördas. Den som kan skåda bakom kulisserna kan se sådant som folk normalt skulle döma som totalt nonsens. Men nu måste allt avslöjas – alla oegentligheter måste tvättas bort från världen och världens individer då vi inträtt i den Gyllene Tidsåldern.

Någon på rättvikslistan skulle ha känt oro för biverkningarna av vaccinerna, som här kallas kvacksiner. Detta är ingen konspirationsteori – utan sanning. Globaliststyrd media vill givetvis mörka all sanning om vaccinerna. Ta en titt på länkarna nedan och läs boken ”Den Fria Människan” så klarnar nog verkligheten lite mer. Dokumentationen om ex. Pfizers covid-19 vaccin är hemligstämplad i mer är 50 år – undrar du varför?

Globalisterna vill ha total kontroll på allt. Historiskt har de givit upphov till de industriella framsteg som har uppnåtts på jorden. Nu vill de ta bort dessa från människan – det görs nu. Globalisterna har också medverkat till att vi är så många på planeten jorden nu – nu vill de också ta bort människor härifrån. Kontroll och makt är allt för dem.

Vi i AIC ser att det ekonomiska systemet vi har i väst byggs på skuld. Såpbubblan av pengar är nu så stor och substansen av backat värde så liten – att bubblan kommer att spricka. Så fort någon människa lånar pengar på banken – så trycks de pengarna i just det ögonblick som de hamnar på mottagarens bankkonto. Kan pengarna inte betalas tillbaka eller räntorna (pengar som aldrig trycks), så tar banken huset, eller mer riktigt, de stjäl huset. Banken har aldrig haft något av värde från början utan stjäl på laglig väg huset.

Eftersom dagens pengasystem kommer att haverera inom kort – så får vi i värsta fall idka byteshandel över en tid – men vi hoppas att ett bättre system tar vid.

Ang. Efter tidningens avslöjanden – det sades på Ny framtids krismöte

För följande påstående…

Att AIC förnekar pandemin, tror att utomjordningar befinner sig i omloppsbana runt jorden, att en dold regering styr världen, att AIC vill upplösa demokratin.

… så se föregående artikelsvar för Falukuriren 5 maj 2022.

Tidningen var med på NyFramtids öppna möte den 5 maj 2022. Falukuriren kallade det öppna mötet för ”krismöte”. Anledningen var givetvis det som skrivits i tidningen 5 maj 2022, där man från journalisternas sida aktivt ville arbeta för att partiet NyFramtid inte skulle kandidera för val i Rättviks kommun, då Lars Helge Swahn samt ett par personer till har kopplingar till föreningen AIC (samt att partiet hade en alldeles för bra politik de ville driva – som skulle komma kommuninvånarna till del). Den Globalistiska tidningen Falukuriren ville inte att Globalisternas mörka agenda skulle motarbetas – och just därför ville de skrota Rättvikslistan.

På själva mötet efter 1h 45 min uttrycker en journalist. ”Det här är fantastiskt – skall det behöva ta 1 h 45 min innan ni börjar diskutera elefanten i rummet.” – dvs. arbeta för missförtroendeförklaring av Lars Helge Swahn, med hans koppling till AIC.

Därefter börjar journalisten bearbeta medlemmarna i partiet för att så split.

Saken är ju den att alla som är med i partiet står bakom NyFramtids partiprogram. Det är ju så det fungerar, och det är ju det partiet går till val på. Är man sanningsenlig mot väljarna så skall man hålla sig till detta och arbeta för att kommunpolitiken skall bli bättre. Det är ju detta man förbinder sig till. Att sedan journalister inte kan se skillnad på partipolitik och vad partimedlemmar gör under annan tid är ju anmärkningsvärt.

Journalisternas förfaringssätt är anmärkningsvärt och helt odemokratiskt. Journalisterna tog chansen att på ett öppet möte även här arbeta för den rådande Globalistiska Agendan. Frågan är hur medvetna de är om detta själva?

Jag skall själv nämna att jag inte såg vilka personer som medverkade på mötet även om jag fanns på videolänk. Webbkameran i möteslokalen fungerade inte. Likaså bröts uppkopplingen i förtid så jag kunde inte närvara under sista delen av mötet.

Med den nu rådande medvetandegraden vi har i vårt samhälle – så blev resultatet att Rättvikslistan togs bort. Partiet NyFramtid har inga kandidater för Rättviks kommun.

Globalisterna kommer inte att kunna hejdas i det stundande valet vi har i Sverige 11 september 2022. Sveriges folk är till 80 % fullmatade med den information som Globalistisk media har basunerat och upprepat för ”röstboskapen” under många års tid. Dessa människor kommer att rösta på någon av de Globalistiska partier som nu sitter i Sveriges riksdag och kommuner. Alla riksdagspartier idag är Globalistiska, även Sverigedemokraterna (kontrollerad opposition). Alla partiernas utspel har med taktik att göra och att sjösätta den Globalistiska agendan. Hela Sverige är bortslumpat till utlandet med World Economic Forum (WEF) i spetsen. Detta forum har över 700 av världens största företag som samarbetspartners. I dessa företagskoncerner finns ytterligare företag som finns som samarbetspartners. Sveriges statliga bolag har sålt ut och slumpat bort aktier till dessa företag så hela Sverige styrs nu utifrån.

Ett land som styrs utifrån kallas ”bananrepublik”. Sverige är idag en bananrepublik.

Efter nästa val kommer nya virus ”Monkeypox” samt andra virus som är designade att släppas ut och decimera befolkningen världen över genom relaterade vaccin. Nerstängningar, s.k. ”lockdowns” kommer att ske och sammanlänkande ekonomiska svårigheter och haverier kommer att göra det mycket svårt för världens länder inkl. Sverige.

För att Sveriges befolkning skall foga sig vill Globalisterna nu kuppa in Sverige i NATO, så vi får en polismakt som brutalt kan hantera svenska folket. Följande mandatperiod kommer att innebära en mörk och svår tid.

Men människor behöver genomlida dessa svårigheter med att bankerna tar deras hus, där folk mer eller mindre tvingas vaccinera sig med vacciner som saknar verkan mot skapade virus. Syftet med vaccinerna är att via vacciningredienser styra folk via mind-control (grafenoxid), 5G, försämra människans hälsa och tankeförmåga genom att låta människans reptilhjärna fungera med övervägande ”fly eller fäkta”, låta människas hälsostatus försämras med blodproppar, myokardit och eskalerande cancer, genförändringar. Människan skall äta GMO-mat, andas chemtrailsförorenad luft, påverkas av förgiftat grundvatten och mark. Människan kommer att attackeras från alla håll på alla möjliga sätt och just nu backar ca 70 % av världens befolkning upp detta och ser detta som den enda gångbara vägen för att uppfylla Agenda 21, Agenda 2030 och Parisavtalet (2015), det klimatpolitiska ramverk som baseras på ”hotet” från koldioxid. Koldioxid som nu är historiskt lågt och precis får våra växter att växa lite bättre. (nu 0,04%; vid 0,02% växer det dåligt. Koldioxid kallas livets gas. (Mer om CO2).

Globalisterna är antikrist, dvs. de gör allt helt emot vad sunt förnuft säger, dvs. antikristiskt – de arbetar degenerativt och mot människans undergång.

Vi får se om människan vaknar under den mandatperiod som nu kommer.

Enda lösningen på människans alla problem är att aktivt utvecklas medvetenhetsmässigt, uppnå ett högre kvalitativt förhöjt kvantmedvetande, där sinnet har en lägre influens än själen och hälsan är mycket bättre. En människa som arbetar mot detta mål arbetar för det goda. Detta är 100% realistiskt och en demokratisk rättighet för alla människor. Att förneka människor denna rätt till utveckling är folkrättsvidrigt och odemokratiskt.

//Lars Helge Swahn, AIC, fd. NyFramtid

Referenser: